Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001.
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst.
Ga naar de recentere wijzigingen Laatste wijzigingen op deze site www.ms.abc.nl en nieuws

Er zijn nieuwe recenties en citaten van verrukkelijke boeken.

Het is helaas niet meer mogelijk op deze site per email te reageren. Het kan wel per post

nieuws

Het nationaal MS-fonds, voorheen MS projecten heeft heel kinderachtig een URL gemaakt die precies hetzelfde begint als de mijne. Ik heb jarenlang in hun blaadje stukjes geschreven, zonder daar ooit iets voor te ontvangen, terwijl ze in hoge mate gesponsord worden door de farmaceutische industrie.
Zij wisten dat dit mijn URL was. Want ik schreef al in hun blaadje voordat ik mijn URL vastlegde.
Zou het feit dat interferon zo ontzettend duur is er iets mee te maken dat de industrie het sponsort dat mijn site nu moeilijker te vinden is?
Bijv. Avonex kost € 2014,12 per vier weken. Er spelen dus grote financiële belangen mee.
De Universiteit van Utrecht heeft mijn site geblokkeerd in het patiënten Internetcafé van het UMC.

Deze website is op CD te bestellen.    

Ook wanneer zij niks weten over MS, kun je er al wel zelf iets aan doen, zodra je gaat luisteren naar je lichaam en gaat voelen hoe MS bij jou werkt.