Ga ťťn regel verder Copyright by A.Emmes, Postbus 6037, 3503 PA Utrecht.
registratiedatum: 24-08.2000. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga ťťn pijl terug Algemeen
Gezondheid combineert een optimale flexibiliteit om soepel met wisselende omstandigheden mee te kunnen bewegen met kracht.
Gezondheid omvat een harmonie tussen mens en omgeving.
Gezondheid is een innerlijke stilte, die blijheid laat stromen.

Mijn definitie van gezondheid.

Alternatieve Geneeswijzen: WERKEN AAN DE GEZONDHEID

Als een mens ziek is, heeft hij zijn gezondheid verloren.
Meestal raakt door ziekte het normale levenspatroon verstoord, bij een griep ziekt men een tijdje uit en hervat dan veelal het oude patroon weer. Bij een ingrijpende chronische aandoening als MS, die toekomstplannen in de war schopt, is men meestal genoodzaakt een ander levenspatroon en/of -doel te vinden.

De meeste alternatieve geneeswijzen richten zich niet zozeer op het bestrijden van MS. Ze richten zich veelal op het versterken van de gezondheid door het aanleren van een gezondere en evenwichtigere manier van leven en op een verbetering van de kwaliteit van het dagelijks leven.
Ze zijn gebaseerd op een andere wijze van denken, een andere kijk op leven, ziekte en dood. Er liggen dus andere normen en waarden aan ten grondslag. Wanneer men met andere normen en waarden naar zijn eigen ervaringen gaat kijken, kan men tot een andere waardering en andere conclusies komen. Dat is een groeiproces en heeft dus tijd en aandacht nodig heeft.
Er zijn ongelooflijk veel verschillende alternatieve heelwijzen. Daarom is hier eerst een algemeen verhaal over gezondheid.
Via de telefoon van MS-projecten en ook deze website kan men dan nadere informatie vragen en hopelijk vinden.
Het Nederlands Consumenten-PatiŽntenplatform in Utrecht geeft ieder jaar een gids uit waarin een schat van informatie staat. Die gids hoort in iedere bibliotheek te liggen en ligt naast de telefoon van de stichting MS-projecten.
De Stichting Natuurlijk Welzijn uit Epe geeft een gids uit met adressen van aanvullende geneeswijzen.
Een andere alternatieve informatiebron is de KLIKGIDS, gids voor holistische geneeswijzen en spiritualiteit (via de gewone boekhandel verkrijgbaar). Het uitgangspunt van deze gids is: "Wie geneest heeft gelijk" en dat iedereen in feite alleen zichzelf kan genezen. De uitgevers ervan verzamelen informatie, zonder te selecteren.
Websites en adressen kunt u vinden in de adressenlijst en bij links

Wat is GEZONDHEID eigenlijk?

Het is heel wat eenvoudiger om het woord gewoon te gebruiken dan om het begrip erachter te bevatten. Toch is het terugveroveren van de gezondheid de diepste wens van iedereen die ziek is. Het Van Dale woordenboek heeft het over een situatie van welbevinden en het optimaal harmonisch functioneren van lichaam en geest.

Waarop is de gezondheid gebaseerd?

1. voeding (Fysieke stofwisseling). Zie ook de aparte bladzijden over voeding.
2. ademhaling (Energetische stofwisseling). Zie ook de bladzijde over adem
3. afwisseling van rust en beweging binnen de evenwichten van lichaam en geest. Zie ook de bladzijde beweging.
4. warmte, aandacht, erkenning, vriendschap, liefde. Zie ook de bladzijde helende krachten.
5. communicatie.
6. informatiestofwisseling: zintuigelijke prikkels en innerlijke waarnemingen. Zie ook de waarneming.
7. prikkelverwerking tot zingeving, reactie en reflexen.
8. emotionele stofwisseling Zie ook de psychologie.
9. het goed kwijtraken van afval- en gifstoffen.


1. MS EN VOEDING ALGEMEEN:   (terug)

Dat voeding een basis voor de gezondheid is, zal duidelijk zijn.
Een goede, volwaardige voeding is nodig om het lichaam van al zijn bouwstoffen te voorzien. Er zijn verschillende diŽten speciaal voor MS ontwikkeld. Het wonderlijke is dat sommige diŽten
tegenstrijdige regels bevatten en dat er bij al die diŽten een aantal mensen met MS baat hebben gevonden. Misschien is de beslissing om zelf aan de gezondheid te gaan werken door goed te eten en er dus minstens drie keer per dag bewust vorm aan te geven wel het meest helende element van al die diŽten, of wellicht heeft dit te maken met het feit dat ieder mens uniek is en ook een uniek lichaam heeft.
Al die diŽten gaan uit van ideeŽn over wat wel en niet goed is. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de bladzijden: DiŽten [klik: Index, alg ; D ; DiŽten] en Recepten [klik: Index, alg ; R ; Recepten].
De vier belangrijkste zijn:
1. ARMS- of Judy Grahamdieet, praktisch taboe op verzadigde vetten
2. Eversdieet, een soort oervoeding.
3. Maasdieet
4. Macdougall-dieet

ARMS / Graham-dieet:
Een van de mogelijke oorzaken van MS die regelmatig wordt genoemd, is een afwijking in de essentiŽle- vetzuur-stofwisseling.
De verzadigde vetten zouden niet goed worden afgebroken, waardoor de haarvaten beschadigen. Zo zou de bloed-hersenbarriŤre doorbroken worden. Dan zouden de gifstoffen uit het bloed de ontstekingachtige MS-verschijnselen veroorzaken. In het dieet worden daardoor alle verzadigde vetten rigoureus vermeden en bepaalde essentiŽle vetzuren moeten meer worden gegeten dan in ons gangbare voedingspatroon gebruikelijk is. Die vetzuren zitten met name in teunisbloemolie en visolie. Beide zijn ook in capsules als voedingsadditieven te verkrijgen. Zowel bij de Ortho-moleculaire organisaties, als bij het Kruidvat.
Judy Graham, zelf een MS-patiŽnte, schreef hier een boek over: MS-patiŽntengids (Meulenhoff Informatief) dat is uitverkocht. In 1989 herschreef ze deze gids: "Multiple Sclerosis, a Self-Help Guide to Its Management" die helaas niet is vertaald. Nog wel in het Engels verkrijgbaar. Het boek omvat veel meer dan alleen informatie over voeding en is zeer gedegen geschreven. Het bevat vrij veel wetenschappelijke verhandelingen over voeding en dat is geen eenvoudige kost.

Volgens dr. Evers wordt MS veroorzaakt doordat onze voeding steeds verder is gaan afwijken van de oervoeding, zoals mensen die in het verre verleden aten. Zijn dieet bestaat uit bijna uitsluitend rauwe, verse, onbewerkte natuurlijke vegetarische voeding, rauwe eieren, rauwe melk en karnemelk. Boerenroomboter die gekarnd is uit onverhitte melk mag ook. Bij zijn leefregels horen meer zaken dan alleen voeding, het gaat om een compleet natuurlijke leefwijze en dus o.a. ook koud baden of douchen.
Een hele kleine stroming denkt dat een glutenvrijdieet bij MS ook kan helpen. (O.a. MacDougall)

Bij herhaling circuleren er geruchten over voedingstoffen die MS zouden kunnen activeren of afremmen.
(voedings)stoffen die MS volgens gerucht zouden kunnen activeren:
zijn o.a. chocola (dr. Maasdieet), suiker, alcohol, roomboter, verzadigde vetten en almalgaan-vullingen.
De afremmende voedingsstoffen zouden zijn m.n. vette vis (bijv. makreel en paling) teunisbloem,olie en andere oliŽn met een hoog percentage Omega 3, 6 en/of 9 gamma-lynoleenzuur. Er zijn mensen die het idee hebben dat suikervrije cola kan helpen om MS wat af te remmen.

Soms wordt MS in verband gebracht met een tekort aan vitamine B. Er zijn in het verleden experimenten gedaan met vitamines B-injecties. Het gaat met name om de vitamines B: 1, 2, 3, 5, 6 12 en foliumzuur.

Wie gezond wil eten kan uit een ruime keuze aan gezondheidsdiŽten kiezen. Bijna al die diŽten zijn omstreden.
Om enkele te noemen: orthomoleculair-voeding, macrobiotisch-voeding, biologisch dynamisch-voeding, vegetarisch, veganistisch, Ayurvedische, en Moerman.

Het is zondermeer een goed advies om nooit in een keer het hele voedings- en leefpatroon drastisch te veranderen. Over het algemeen heeft het lichaam tijd nodig om aan die veranderingen te wennen. Neem altijd minstens zes weken overschakeltijd.

De diŽtisten-opleiding (HBO) duurt vier jaar en gaat bijna uitsluitend over voeding in relatie tot verstoringen van de gezondheid. Alle Thuiszorg organisaties hebben diŽtisten in dienst. Men kan dus bij hen heel goed terecht voor informatie en advies, ook over een dieet naar eigen keuze.
Er zijn heel veel boeken verschenen die het gebrek aan aandacht, kennis en bewustzijn over gezondheid en voeding binnen ons scholingssysteem aanvullen. Zie hiervoor de boekenlijst.

2. ADEMHALING (ENERGETISCHE STOFWISSELING)   (terug)

Vroeger werd het leven gedefinieerd van de eerste tot de laatste ademtocht.
In het Aramees, de oorspronkelijke taal waarin de bijbel werd geschreven, bestond er maar ťťn woord voor wind, geest, inspiratie en adem. Dus overal waar in de bijbel Heilige Geest staat kan men ook Heilige Adem lezen. Diep ademhalen helpt altijd om weer moed te vinden om verder te gaan. In alle stromingen is adem en bewustzijn aan elkaar gekoppeld. De alternatieve stromingen die zich meer specifiek op de adem richten zijn o.a. rebirthing, Healing Tao, yoga. Maar ook haptonomie, muziek- en klankheelwijzen en alle Chinese, Japanse, Zen en TaoÔstische bewegingsleren gebruiken de centrale kracht van de adem om evenwicht en harmonie te helpen herstellen. Het ademritme en de ademintensiteit zijn zo met het leven vervlochten dat het vreemd is dat onze cultuur er zo weinig aandacht aan besteedt.

3. AFWISSELING VAN RUST EN BEWEGING BINNEN DE EVENWICHTEN VAN LICHAAM EN GEEST.   (terug)
Bijna alle alternatieve stromingen kiezen een deelgebied van de mens waarbinnen het doel is het evenwicht op dat gebied te herstellen in de hoop dat de rest van het geheel van de mens daardoor zelf zijn eigen evenwicht weer hervindt.
Paranormale geneeswijzen richten zich voornamelijk op de hormoonevenwichten.
Koud-watertherapie koelt de mens zover af dat in reactie de bloedomloop zo drastisch wordt gestimuleerd dat alle weefsels in het lichaam beter doorbloed raken en daardoor vitaler worden.
Antroposofische en homeopatische geneeswijzen gaan ervan uit dat wanneer men de symptomen niet onderdrukt, maar versterkt (en men dus nog zieker wordt en zich nog beroerder voelt) dat dan het natuurlijk herstelmechanisme van de mens aangezet wordt om de gezondheid weer zelf te gaan herstellen.
De Healing Tao richt zich op het evenwicht zelf in al haar facetten.

4. WARMTE, AANDACHT, ERKENNING, VRIENDSCHAP, LIEFDE.  (terug)
Liefde, tijd, geduld, vertrouwen en aandacht werden traditioneel als de allergrootste helende krachten beschouwd. Een tevreden en gelukkig mens heeft veel minder kans om ziek te worden. Ze zijn niet te koop want dan verliezen ze hun authenticiteit en daarmee hun waarde. Onze hele gezondheidszorg is steeds technischer geworden en ons economisch denken heeft de levensbelangrijke waarde van tijd uitgehold tot "tijd is geld-denken".
Veel psychotherapieŽn zijn als een soort substituut hiervoor in de plaats gekomen. Iemand die luistert en helpt om indringende levenservaringen te integreren en een nieuwe zingeving te vinden kan uitermate waardevol zijn. Het rouwproces over het verlies van de gezondheid is niet eenvoudig om alleen te verwerken.

Haptonomie, osteopathie en een aantal massage-achtige therapieŽn kunnen via aanraking en
bewustwording helpen om een nieuwe vorm van vriendschap met het eigen lichaam te ontwikkelen, zodat de samenwerking tussen lichaam en geest weer wat kan verbeteren.

Veel paranormale en spirituele healers, gebedsgenezers baseren hun werk op de helende kracht van de (al dan niet Goddelijke of Kosmische) liefde.

5. COMMUNICATIE   6. INFORMATIESTOFWISSELING: ZINTUIGELIJKE PRIKKELS EN INNERLIJKE WAARNEMINGEN   en 7. PRIKKELVERWERKING TOT ZINGEVING, REACTIE EN REFLEXEN  (terug)

Het zenuwstelsel is het waarnemings- en communicatieorgaan van de mens, verstoringen daarin kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de communicatie zowel tussen lichaam en geest van de betrokkene zelf, als tussen de mens en zijn omgeving.
Als het lichaam ziek wordt, voelt de mens zich door zijn eigen lichaam in de steek gelaten.
Als een mens verminderd gevoel in zijn voeten heeft, is het voor hem lastiger om nog te weten waar hij staat.
Als vanzelfsprekende zekerheden wegvallen, dan verandert de belevingswereld van een mens en krijgen woorden vaak een net wat andere betekenis. Dat is meestal voor iedereen verwarrend.
Hoe openener de communicatie over MS, en wat het voor iedereen betekent, hoe meer praktische en ook emotionele oplossingen er voor eventuele problemen gevonden kunnen worden.
Bijvoorbeeld NLP, Neuro Linguistic Programming, houdt zich vrij intensief bezig met de kracht van taal.

8. EMOTIONELE STOFWISSELING   (terug)
Emoties beÔnvloeden alle lichamelijke processen, en omgekeerd beÔnvloeden lichamelijke processen weer de emoties. Onze cultuur heeft eigenlijk weinig aandacht voor emoties en emotionele verwerking. Het wordt heel beschaafd geacht om bijvoorbeeld boosheid en frustraties in te slikken. Iedere niet goed verwerkte, ingeslikte emotie, laat ergens in het lichaam een restspanning achter (Verwerken is iets anders dan ventileren).
Al die restspanningen bij elkaar kunnen de gezondheid van een mens ondermijnen. Sommige alternatieve stromingen zien ziekte als een poging van de natuur om de mens de rusttijd te geven om schoonmaak te houden en die restspanningen uit te zieken en op te ruimen. Die stromingen zeggen dat de mens niet geholpen wordt als men alleen de symptomen bestrijdt, omdat de mens dan die verwerkingstijd juist wordt ontnomen. Rebirthing, psychosynthese, hypnotherapieŽn, bio-release en bio-energetica, bindweefselmassages, craneo-sacraletherapie en osteopathie en ook healing Tao, haptonomie werken eigenlijk met name op het opruimen van al die restspanningen en daarmee ook het loslaten van gif- en afvalstoffen.

9. HET GOED KWIJTRAKEN VAN AFVAL- EN GIFSTOFFEN.   (terug)
Als een mens zijn gifstoffen niet goed kwijt kan, dan vergiftigt hij zichzelf en ondermijnt zo zijn gezondheid. Dat geldt voor al die oneindige hoeveelheden stofwisselingsprocessen die zowel in lichaam als geest plaatsvinden.
Sapkuren, reinigings-ontgiftingsdiŽten en -weken zijn vooral op de voedingsstofwisseling gericht, massages, koud water therapie zijn meer op de ontgifting van de celstofwisseling gericht.
Cursussen in positief denken hebben tot doel de mentale gifstoffen te helpen afvoeren en nieuwe te vermijden.

KRITISCHE NOOT.

Het hele veld van alternatief kenmerkt zich door onduidelijkheid. Er is veel kaf en er is ook veel koren.
Aangezien alternatief meer dan een eeuw als kwakzalverij werd beschouwd en wettelijk verboden is geweest, is er nog steeds een grote mate van rechts- en financiŽle ongelijkheid tussen regulier en
alternatief. Alternatief, het woord zegt het al, is dus dat wat de reguliere zorg niet doet. De hele medische wetenschap heeft zich de afgelopen eeuwen vooral gericht op het bestrijden van ziekten en daar opmerkelijke resultaten in bereikt. Zo is gaandeweg gezondheid het zelfde geworden als: niet ziek tot zelfs: niet aantoonbaar ziek.

Volgens de holistische denkwijze is gezondheid veel meer omvattend dan: niet (aantoonbaar) ziek.

In reguliere opleidingen is weinig aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheid en het leven en wat daaraan bijdraagt. Doordat de wetenschap zich gespecialiseerd heeft per onderdeel van de mens is het zicht op het geheel van de mens wat op de achtergrond geraakt.

Helaas is zowel de oorzaak als "het hoe" van MS niet duidelijk en is de medische wetenschap eigenlijk nog niet zo heel veel verder gekomen dan een steeds gedetailleerdere omschrijving van WAT er bij MS in het zenuwstelsel gebeurt (de symptomen dus). Tot op heden lukt dat bestrijden nog niet zo goed en wordt MS over het algemeen tot de chronisch ongeneeslijke ziekten gerekend. Er zijn tot op heden slechts symptoom-onderdrukkende en vertragende middelen, maar nog geen echte geneesmiddelen gevonden.
Zeker in zo'n geval heeft het zin om ook naar andere mogelijkheden tot het verbeteren van de kwaliteit van het dagelijks leven te kijken. Omdat het veld zo chaotisch is, laten veel mensen met MS zich leiden door de ervaringen van anderen en hun eigen gevoel. Daarom beoogt deze website een uitgebreid patiŽntennetwerk op te zetten.
Er zijn een aantal ervaringsboeken van mensen met MS verschenen, en er zijn in veel plaatsen gespeksgroepen waarin mensen met MS onderling hun ervaringen uitwisselen.

PERSOONLIJKE NOOT.
Dat blijkt echter voor veruit de meeste mensen die net te horen hebben gekregen dat ze MS hebben tien stappen te ver. De confrontatie met anderen die al langer MS hebben is uiteraard confronterend. Het hoort bij de normale gang van een rouwproces om dat eerst een tijd uit de weg te gaan. Bovendien heeft men de eerste tijd meestal al veel te veel op z'n bordje liggen. Ik ben zelf destijds die confrontatie ook uit de weg gegaan.
Eigenlijk is dat jammer. Zeker bij MS is de poging nieuwe aanvallen leren uitstellen en liefst voorkomen door een evenwichtiger en gezonder leefpatroon te ontwikkelen en jezelf meer rust te leren gunnen dan je gewend bent, zeer de moeite waard. Helaas is een zenuw sneller beschadigd dan hersteld. De begintijd van mijn MS kenmerkte zich door een soort wanhopig gevoel van dweilen met de kraan open en ik maar dweilen, totdat ik leerde om die kraan waardoor mijn levensenergie weglekte dicht te draaien.

WAT IS MS EIGENLIJK?

Over wat er bij MS in het zenuwstelsel gebeurt is inmiddels veel bekend. Over wat MS is, wat de oorzaak is, over hoe het ontstaat, is eigenlijk weinig wetenschappelijks te zeggen. Er zijn dan inmiddels wel bepaalde genen gevonden die in verband worden gebracht met het ontstaan van MS, maar er zijn gelukkig veel meer mensen met diezelfde genen die gťťn MS krijgen, dan wel.

Onze westerse medischwetenschappelijke manier om het leven, gezondheid, ziekte en dood en de mens te beschouwen is gelukkig niet de enige manier van kijken die mensen tot hun beschikking hebben. Niemand zal zich bij belangrijke levenskeuzes als bijvoorbeeld het kiezen van een levenspartner alleen door wetenschappelijke criteria laten leiden. De meeste mensen kiezen op basis van hun gevoel, hun levensbeschouwing en op grond van wat ze wel en niet vertrouwen en al dan niet verkiezen te geloven.
Er zijn mensen die hun eigen lichaam en hun eigen gezondheid als hun meest intieme levenspartner beschouwen en hun leven zien als een soort huwelijk tussen lichaam en geest, samen dit leven op reis.
Als men actief zelf aan zijn eigen gezondheid wil werken dan is er genoeg keuze om een eigen weg te vinden waarop men zich thuis kan voelen. Het zal duidelijk zijn dat deze weg niemands eerste keuze is. Er zijn mensen die MS hebben leren beschouwen als een nieuwe innerlijke ontdekkingsreis, waarop gelukkig ook veel plezier, voldoening en geluk te ontmoeten valt.Copyright by A.Emmes Utrecht 03-05-2000 AEMSP-B.A01
Men-2, Blauwe Polaire Adelaar, Polariteit in Visie
MS en alternatieve en/of additieve geneeswijzen of behandelingen.

Wat is gezondheid?

Iedereen die MS heeft, wil natuurlijk graag weer gezond zijn, zich lekker uitgerust en energiek voelen, en zich heerlijk vrij kunnen bewegen.
Natuurlijk gaat niemand zich uit eigen vrije keuze beroerd voelen.
Het kan dan zijn dat het zenuwstelsel wordt aangetast door MS, ook wij zijn beslist niet gek.

Als men geen trek heeft in de patiŽntenrol en zich iets anders van het leven voorstelt wat dan?

Het is niet eenvoudig als je iets anders wilt, om een weg te vinden. Je kunt hem eigenlijk alleen maar bewandelen, stap voor stap.

Om de weg te vinden in het zeer chaotische gebied van het aanbod van alternatieve en additieve gezondheidszorg, van kaf en koren, kan het belangrijk zijn om deze vragen voor jezelf zo concreet mogelijk te beantwoorden.

Wat is voor mij gezondheid eigenlijk?
Hoe stel ik me dat voor?
Wat is mijn doel eigenlijk?

Wat MS voor mij betekent dat ervaar ik op dit moment dagelijks en dat wil ik niet.
Wat ervaar ik eigenlijk, en wat is er nodig, wat heb ik nodig, om die ervaring te veranderen?
(Als U het wel mocht willen, dan is de kans dat U dit leest erg klein).

De vragen die mogelijk kunnen helpen, als U in Uzelf naar antwoorden en een alternatieve weg zoekt, zijn:

Wat wil ik dan wel?
Hoe wil ik me voelen?
Wat wil ik kunnen laten?
Wat wil ik kunnen doen?
Wat is voor mij belangrijk?


Hoe kan dat mogelijk worden?
Wat is op dit moment mijn prioriteit?
of: Waar heb ik op dit moment wel zin in?

Wat is daarvoor nodig?

Hoe zorg ik dat ik krijg wat ik nodig heb,
of hoe zorg ik dat ik doe waar ik zin in heb?
En is dat dan waar ik ťcht zin in heb?
Zijn er andere vormen om dat verlangen dat ik voel te beantwoorden?
Hoe wens ik me nu te voelen?
Zijn er andere manieren, kan ik ook iets anders doen om dat gevoel met minder moeite toch te ervaren?

Wat ben ik bereid daar zelf voor te doen?

Wie kan mij daarbij helpen?

Hoe veel is mijn gezondheid mij waard en wat ben ik bereid daarvoor te betalen?


Vanuit dat eigen standpunt hebt U dan een basis om te kiezen en dan kunt U kijken naar welke stromming U het beste op uw weg kan steunen. Wat of wie U wel kiest te vertrouwen als (tijdelijk) gids of hulp en welke of wie niet?

Vele alternatieve stromingen gaan ervan uit dat ieder mens gelijkwaardig is, maar dat mensen beslist niet gelijk zijn.

Er bestaan geen twee gelijke mensen en er bestaan geen twee gelijke lichamen. Het komt niet in niemands hoofd op om zijn of haar partner door zomaar een willekeurig ander mens te vervangen om te kijken of haar/zijn ideeŽn over het leven wel kloppen. Iedere mens is uniek, heeft een uniek lichaam en een unieke geest, reageert dus net iets anders. Juist in die subtiliteit ligt de kwaliteit van het leven.

De kwaliteit van een persoonlijk leven is ook een van de gronden van de gezondheid. Als een mens ziek wordt, dan zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van zijn/haar levensbeschouwing.

De levensbeschouwing dat ongewenste zaken niet horen en zo snel mogelijk bestreden of vernietigd moeten worden, en de beschouwing dat ziekte en dood eigenlijk onaanvaardbaar zijn, leidt ertoe dat ziekte en dood, kost wat kost bestreden zullen worden.

De levensbeschouwing dat ziekte en dood bij het leven horen en de wil om zo gelukkig en gezond mogelijk lang te leven, leidt ertoe dat de gezondheid, koste wat kost versterkt zal te worden.

Wat is ziekte?
Wat is gezondheid?
Wat is mijn levensvisie?
Welke weg wil ik daarin gaan?

Zodra men die vragen beantwoordt, kan men gewoon stap voor stap die weg gaan en met vallen en opstaan zal dan wel duidelijk worden of die levensvisie effect heeft, zo niet dan heeft men meer ervaringen, meer inzicht en verandert het antwoord op diezelfde vragen vanzelf wel. Dan kan men op elk moment de weg in de richting om het doel te bereiken gefundeerder en meer ervaren kiezen. Desnoods iedere stap opnieuw en zolang het goed voelt gaat men gewoon door.

Iedere keuze kan altijd door een betere keuze vervangen worden. En de beste keus bestaat niet, een goede keuze, eentje die goed voelt, is goed genoeg voor dit moment.
Dan bekijkt men het morgen gewoon opnieuw en kiest eventueel opnieuw.

Geluk, leven, gezondheid en gezondheids beleving, vallen niet wetenschappelijk te definiŽren. (Ziekte eigenlijk ook niet).
Hoe zou men zelf kunnen bewijzen dat men leeft?
Iedereen kan dat zelf op dit moment voelen.
Bewijs maar eens dat dat gevoel geen suggestie of een droom is, of wellicht valse hoop.

Juist in die strikt individuele benadering ligt de statistische onbewijsbaarheid van welke alternatieve therapie wel en welke niet werkt en bij wie dan wel en bij wie dan niet. Het zou kunnen zijn dat therapie X alleen op suggestieve krachten gebaseerd is, waar alleen bepaalde mensen gevoelig voor zijn. Het zou ook kunnen zijn dat de werking van "Interferon" eigenlijk ook alleen op iets ondefinieerbaars berust, of dat herstel eigenlijk alleen een individuele bijwerking is van het middel met een wat hogere tref kans. Alle statistieken ten spijt, het onthult weinig over het hoe en waarom van het mysterie van leven, ziekte en dood.

Wie weet en kan bewijzen waarom het ene medicijn bij de ťťn wel werkt en bij de ander niet, wie weet waarom de ene mens wel griep krijgt en de ander niet, die mag het zeggen.
Er is ooit een medicus geproveerd op de bijwerkingen van "Placebo's"

Wat maakt het eigenlijk uit hoe of waarom het werkt, als het maar werkt en niet te duur is.

Een leidraad daarbij kunnen de ervaringen zijn van mensen in wie men zichzelf herkent. Kiezen doet men op basis van geloof en het vertrouwen dat men voelt, op basis van wat men belangrijk acht in het eigen individuele leven. Kiezen heeft met normen en waarden en met waarderen te maken. Wat vindt men belangrijk in het leven?

Daarom zijn we bezig met het scheppen van een ervarings en informatie netwerk over alternatieve therapieŽn, de ideeŽn die er achter liggen, en de eigen ervaringen ermee van mensen met MS.
Dat kost tijd, en dat is veel werk
Iedereen die daaraan mee wil doen is welkom.

Normen en Waarden binnen Alternatieve stromingen:

Het lijkt wel alsof er even veel verschillende therapiŽn als er mensen zijn. Een eerste brainstormlijstje over wat vermeldenswaard zou zijn op deze twintig bladzijden leverde er al 104 op. (Voor pakweg É2500 (ik ben de exacte prijs vergeten) in Nieuw Zeeland met een wollen draadje in een koperen bakje verbonden worden, uiteraard niet mee gerekend, ondanks lovende ervaringen die ik er over las.)
Ruim 19 jaar geleden werd ik tot MS-patiŽnt verklaard en sindsdien heb ik mij op MS en alternatieve behandel-, genees- en leefwijzen gericht. Daarbij is mijn eigen ervaring en al dan niet vertrouwen het enige kriterium geweest.
Dat lijstje was dus alleen op grond van mijn eigen ervaringen en die van andere MS-patiŽnten die ik heb mogen ontmoeten. Ik ben op dit moment bezig over die 104 iets op te schrijven.
Vanuit mijn eigen wanhoop destijds van "Er moet toch iets door of voor mij te doen zijn! WAT en WAAR vind ik dat? Wat kan ik zelf doen en wie kan me dat leren?" is in mij een bereidheid ontstaan lotgenoten te helpen hun eigen weg te vinden. Totdat het geplande Netwerk in staat van werking is, kan men me via de Stichting MS-projecten schrijven, misschien dat de vraag net tot ťťn van 104 alternatieve therapieŽn hoort waar ik iets van af weet. En als er 600 brieven binnen komen dan duurt het even. In ruil daarvoor verlang ik dan wel dat je verder mee doet en bijdraagt aan dat Netwerk.

A. Emmes
reageer
Grondvesten van de gezondheid

Wat is nodig om als individu zelfstandig te kunnen leven?

ademhaling
voeding, eten en drinken
tijd
ruimte
bewustzijn
afwisseling tussen rust en beweging
warmte, aandacht, erkenning, vriendschap, liefde.
communicatie
informatie: zintuigelijke prikkels en innerlijke waarnemingen
prikkelverwerking tot zingeving, reactie en reflexen
emotionele stofwisseling

Waar bestaat een lichaam uit?

min of meer vaste structuur:

skelet: botten
pezen
vliezen
huid

bewegingsorganen
spieren

voedingsorganen
spijsverteringsorganen
spijsverteringskanaal
longen

uitscheidingsorganen
longen
darmen
nieren
blaas
klieren

regulerende organen
zenuwstelsel
zintuigen
beenmerg
bloed
lymphesysteem
klieren
hormonen
huid
slijmvliezen