Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2003. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu met daarop:
   Veteranen-1   Helende tuin  

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. TaoTraining
Deze leef- en heelwijze is gebaseerd op een eeuwenlange traditie van kennis- en ervaringsoverdracht van meester op leerling (al zo'n 5000 tot 8000 jaar).

Taoïsten beschouwen het leven als krijgskunst. Iedereen raakt in het gevecht om zijn eigen ruimte voortdurend beschadigd, zodat er iedere keer weer hersteltijd nodig is. Daarom integreert Healing Tao deze twee, de strijdkunstoefeningen met de helende Ch’I-kungs. Het heeft immers geen enkele zin om zijn gezondheid terug te veroveren als men niet bereid is om hem daarna te verdedigen.

Vier wortels
De Healing Tao heeft vier Chinese wortels die Mantak Chia aan die van westerse wetenschap heeft pogen te koppelen:

 1. het Taoïsme
 2. het Confucianisme
 3. het Bhön-Boeddhisme (via Tibet en India)
 4. het Sjamanisme (Vanuit het Altai-gebergte)
 5. kennis en inzichten uit de moderne medische wetenschap
Ch’I
Onze westerse geneeskunde vind ook haar oorsprong in de religie via de kloosterziekenhuizen. In wezen verschillen deze wortels niet zoveel. Het rare is dat onze wetenschap het bestaan van de ziel min of meer is gaan ontkenen.
Maar zelfs wetenschappers moeten toegeven dat wanneer de patiënt dood gaat er iets verdwijnt zodat het lichaam ontzield achterblijft. Iedereen ervaart zijn eigen bezielende kracht, Identiteit, bewustzijn of hoe je het maar noemen wilt. Die kracht die noemen de Chinezen de Ch’I. Geen één wetenschapper kan aangeven waar die Ch’I zich bevindt, dat is het wonder, het mysterie van het leven, het valt wellicht niet te bewijzen of te begrijpen, maar gelukkig kan ieder mens dat wel zelf ervaren.

"Ligare" betekent "verbinden"
"re-ligare" betekent weer-verbinden
"Ligamenten" is het potjeslatijnse woord voor bindweefsels.
Zonder bindweefsels, skelet, pezen, huid, vliezen, celmembranen, e.d. zou een mens in stukjes uit elkaar vallen. Het is een soort godswonder dat het speeksel en de maagsappen, die beide eiwitten kunnen afbreken, in het lichaam, gemaakt worden, aanwezig zijn en werken, zonder dat die sappen ons lichaam zelf afbreken en verteren. Het is verbazing wekkend dat de mens bijna helemaal uit water bestaat en dat dat water niet in de aarde zakt, zoals de regen dat doet. Dat danken we aan onze bindweefsels.

Volgens de Chinese visie huist de Ch’I, onze bezielende kracht, ons bewustzijn, in de bindweefsels. Onthecht de ziel zich van het lichaam dan wordt het lichaam vatbaar voor ziekte en begint eigenlijk te verouderen of te sterven. Volgens deze visie is dat een geleidelijk proces. Ieder stukje lichaam dat zich aan het bewustzijn onttrekt verliest aan vitaliteit.
Helen, betekende oorspronkelijk ziel/bewustzijn en lichaam weer met elkaar verbinden. Wanneer dat bewustzijn volledig geintegreerd is met het lichaam en dus ook de fysieke waarneming, wanneer de vitaliteit volledig het lichaam doorstroomt dan beleeft de mens zijn totale heelheid, zijn heil, zo'n mens noemen we dan "verlicht"of "heilig".

Dat is niet iets wat ook zomaar boempats gebeurt, dat is een groeiproces, of, zo je wilt, een leerproces.
Gezonde groeiprocessen gaan altijd langzaam en stap voor stap.
Vroeger heette degenen die we nu een arts of specialist noemen een "heel-meester": iemand dus die jou en je lichaam, zich leert helen. We kunnen helaas wel in één dag een 200 jaar oude eikenboom omzagen, maar we kunnen niet in een dag een eikeltje in een 200 jaar oude eikenboom omtoveren. Groei gaat altijd vanzelf en kost altijd tijd om te geschieden.

Nei Dan, Innerlijke Alchemie
De Chinezen gaan ervan uit dat ieder mens kan leren om zelf bewust invloed uit te oefenen op alle innerlijke lichamelijke processen. Dat een mens kan leren om de subtiele evenwichten erin zelf te herstellen, door enerzijds zijn lichaam energetisch en fysiek schoon te houden en anderzijds zijn vitale energie te leren beschermen, beheersen en vergroten. Men kan door de ontwikkeling van de eigen innerlijke waarneming, contact leren maken met het eigen lichaam en zo zelf "zien" wat het lichaam nodig heeft om zichzelf te gaan herstellen.
Het al oude Chinese gezegde: Uw verstand, uw kleine wijsheid, uw lichaam uw grote wijsheid, wordt stap voor stap steeds verder in praktijk gebracht. Men leert het niet uit een boekje, maar ontdekt deNei Dan, de innerlijke alchemie, door het doen en ervaren in het eigen lichaam, onder leiding van iemand die dezelfde weg al langer bewandelt.

Acupunctuur:
Acupunctuur mocht vroeger alleen beoefend worden door iemand die al ver gevorderde was in het eigen  leerproces die zelf de energie-banen of meridianen in het eigen lichaam kende en dus innerlijk "weet" wat hij doet. Dat vereist een verregaande onwikkeling in de verfijning en beheersing van de eigen energieën.
Oorspronkelijk werden de zilveren of gouden acu-naalden niet in het lichaam van een ander geprikt, maar alleen gebruikt om de Ch’I, de helende, vitaliserende, krachten vanuit de handen van de heelmeester, via een naald, heel exact te kunnen richten.

Acupressuur
Het masseren van acupunctuurpunten wordt acupressuur genoemd. Dit is veel minder ingrijpend dan acupunctuur omdat er geen littekentjes ontstaan in de belangrijke energiebanen.

Ch’Ikung of Qigong
Betekent letterlijk: vitale energie in beweging. Die is een aanduiding voor een soort gymnastiek die met veel aandacht, en een innerlijke glimlach hoort te worden uitgevoerd met het doel de bindweefsels van het lichaam “schoon” te maken.

Tai Ch’I
Heet eigenlijk Tai Ch’I Ch’Ikung en is een vaste vorm binnen de Chinese vechtkunsten.

Tao yin
Zou je kunnen beschouwen als de Chinese vorm van yoga.

Tui Na Massage (of An-Mo)
Tui betekent duwen en Na betekent vastpakken. An Mo betekent drukken en aanraken. Dit is een zachte vorm van massage die ook wel voor baby’s wordt gebruikt.

Ch’I Nei Chang massage
Is een vorm van stevige orgaan massage die erop gericht de energie van de organen weer in evenwicht te brengen.

Uitgangspunten van de Chinese heelwijzen leiden tot een holistische visie.

Het lastige ervan is dat alles met alles samenhangt en zodra je er een stukje van bekijkt, dan heb je vaak ook de andere stukjes al nodig om het te kunnen begrijpen. Bovendien horen er eigen ervaringen bij om de begrippen te herkennen. Bovendien is de werkelijkheid altijd groter dan het beelden ervan en de ideeën die de mens zich erover kan vormen. De enige zekerheid die een mens heeft is dat zijn kennis en bewustzijn beperkt is. Er is altijd meer tussen hemel en aarde dan hij zich kan voorstellen.

 1. Alles in het leven verandert voortdurend. Bewegen is leven; verstarring is het begin van de dood.
 2. De polariteit Yin en Yang.
 3. De TaiCh’I [ : Het wonder van het leven geschiedt waar Yin l en Yang m elkaar raken en gaan spiralen rond het evenwichtpunt.
 4. Bewustzijn is beweging. I-kracht
 5. Alles wat beweegt heeft honger
 6. De 8 basiskrachten (trigrammen)
 7. De 5 elementen
 8. Zo onder zo boven, zo binnen zo buiten.
2. Yin en Yang.
Er bestaan veel misverstanden over de begrippen Yin en Yang. Het zijn basisprincipes en die zich overal vertonen en in de totaliteit van de Kosmos altijd in evenwicht zijn. Het is meestal niet of-of en vaak en-en.
Alleen op deelgebieden kunnen ze uit evenwicht zijn en dan is heling - het weer verbinden van de die deelgebieden - noodzakelijk om het evenwicht ook op kleinere schaal weer te herstellen. (De mens is een deel van de kosmos en het zenuwstelsel is een deel van de mens, de myeline schede is een deel van  het zenuwstelsel.)

Yang is de exploderende kracht / beweging. m (M
      TaiCh’I is de spiralende kracht / beweging [ dit symbool drukt de spiralende beweging uit. LM
Yin is de imploderende kracht / beweging. Llj

3.TaiCh’I: De spiralende kracht / beweging.
Waar de Yang-kracht de Yin-kracht raakt ontstaat het wonder.
Waar de zonnestraal het water raakt ontstaat het leven. Waar de geest de materie raakt ontstaat de ziel, de bezielende kracht.
De zonnekracht drukt het water een beetje weg. Er ontstaat a.h.w. een deukje in het water.
De Yin, de samentrekkende kracht herstelt het deukje weer.
De golf is ontstaan.
En bij een golf maken de deeltjes een spiralende beweging. De spiraalbeweging is geboren.

4. Bewustzijn is beweging.
In de beweging onstaat het bewustzijn en in het bewustzijn ontstaat de beweging.
In het punt waar de zon het water raakt, waar de Yin de Yang raakt ligt het evenwicht, het Wonder, de I-kracht.
Dat punt heeft geen dimensies, men kan een punt alleen maar benaderen met een limietproces, precies zoals de oneindigheid. Zie uitgangspunt no.8. Bewustzijn is niet grijpbaar, niet meetbaar, niet vast te leggen, het verandert voortdurend. Het is eigenlijk alleen ervaarbaar. Het wordt ook wel de bezielende kracht genoemd.
Hier wordt met bewustzijn iets ruimers bedoeld dan dat wat je gewaar bent.

5. Alles wat bewustzijn heeft, wat beweegt, heeft honger.
Wanneer beweging / bewustzijn niet gevoed wordt, dan komt het tot stilstand en sterft het weg.

6. De 8 basis krachten van de I.
Yin en Yang, de twee oerkrachten waarin de heelheid ooit uiteen viel, viel daarna verder uit een:
Hemel en Aarde (Sterren, het Uitdijend Heelal, en Zwarte gaten, in- en uitademing)
Water en Vuur (Aarde en Zon; materie en bewustzijn, in- en uitademing)
Hout en Metaal/Bergmeer (Leven en Dood; levende wereld, groeikracht, en minerale wereld, verzamelende kracht, dood; in en uit-ademing, voeding en uitscheiding)
Berg en Wind (Rust en Beweging: beschutting, duurzaamheid en houvast, strijd, vergankelijkheid, verandering, in- en uitademing)

7.De 5 elementen en de verschillende spiralen.
Vuur en Water – zomer en winter, hart en nieren, stem en oren
Hout en Metaal – lente en herfst, lever en longen, ogen en neus
Aarde – verbindings-en-tussen seizoenen, nazomer, naherfst, nawinter, nalente, bindweefsels, milt, maag en pancreas, smaak- en tastzin.

8.Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten.
Vuur is van buiten explosief, yang, en in de kern is het Yin, want vuur brandt zichzelf op, holt zichzelf uit.
Water is van buiten Yin, want het trekt zichzelf samen, en in de kern is het yang want het kan alles uit elkaar laten vallen.

Als de mens uit evenwicht is dan raakt zijn omgeving verstoord.
Als de omgeving uit evenwicht is, dan raakt de mens verstoord.
Yin    Evenwicht      Yang
Angst - Levensvreugde
Uitademing - Inademing
Rust - Beweging
Laten gebeuren - Doen
Nemen - Geven
Herstel - Strijd
Vrede - Oorlog

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Genieten van een helende tuin

Oorspronkelijk voorzag de natuur in alle behoeften van mens en dier. Vrij recent heeft een van de Nederlandse apenkolonies de beschikking gekregen over een eigen kruidentuin. Nu blijken apenmoeders specifieke kruiden te gaan plukken om hun kroost te voeren al naar gelang de klachten.
Vele nuttige planten doen het ook prima in een siertuin. Een echte appelboom bloeit even mooi als een sierappel, en een echte kersenboom bloeit even uitbundig als een prunus. Zolang U zelf maar geen gif in uw tuin spuit, levert dat een gratis gezonde oogst. Bovendien is het puur genieten om je eigen oogst te zien groeien en weer een hechtere relatie te krijgen met de natuur.

Andere planten waarmee U zowel uzelf als uw tuin een groot plezier kunt doen zijn:

Rozen en Lavendel.
Wanneer U de lavendel tussen de rozenstruiken plant dan blijven de luizen liever weg. Wanneer U een geurende rozenstruik kiest dan zijn de rozenblaadjes heerlijk om zo te snoepen of om door een vruchtensalade te doen. Wat lavendel zaadjes in uw kussen, schijnt te helpen om ontspannener te slapen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Salie, bloeit blauw, paars.
Salieblaadjes hebben ook de naam te helpen om dieper te slapen. Ze zijn daarnaast heerlijk in zowel de thee als de soep. Ook de bloemen doen het leuk in de sla.

Longkruid, paars-roze-bloemen
Longkruid heeft een decoratief blad en begint al heel vroeg in het jaar schattig te bloeien, zowel de bloemen als het blad zijn lekker in de thee.

Wijnruit, Vrouwenmantel en Teunisbloemen bloeien alle drie geel.
Van Wijnruit en Vrouwenmantel zijn blad en bloem zowel lekker in de thee als dat ze de naam hebben te helpen bij menstruatieklachten. Teunisbloemen, die vrij hoog worden hebben de fascinerende eigenschap dat de je bloemen kunt zien opengaan bij zonsondergang.
Net als rozenblaadjes zijn ze heerlijk om zo te snoepen. Ze staan prachtig in zowel de sla als de vruchtensla.Teunisbloemen worden in sommige kringen als een zeer heilzaam kruid bij MS gezien.

Roomsekervel, witte schermbloemen
Het lichtgroen gevederde blad smaakt fris anijsachtig en is zowel lekker in de sla als in de thee.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Bieslook, paarse kleine bolvormige bloemen.
Smaakt licht ui-achtig en is lekker in de sla en is net als Lavas, ook wel Maggikruid, Peterselie, Selderie en Komkommerkruid een keukenkruid. Het voordeel is dat zo direct geplukt en gegeten, de kruiden een andere smaak hebben en nog meer vitale stoffen bevatten. Deze schijnen essentieel te zijn voor het menselijk herstelvermogen.

Pimpernel, roze-gele bloemetjes.
Smaakt een beetje nootachtig, zowel de bloemen als de blaadjes doen wonderen met de smaak van uw salade.

Oost-Indische Kers, bloeien geel tot diep donkerrood.
De bloemen smaken een beetje peperachtig pittig, en zijn daardoor zowel decoratief, als een prima smaakmaker bij flauwe gerechten.

Hysop, prachtige donkerblauwe bloemen
Geurt heerlijk en trekt veel vlinders aan. Ander gebruik onbekend.

Zowel de vrucht als het blad van Aardbei, Framboos, Braam, Japanse Wijnbes kunnen heerlijk zijn in de kruidenthee.
Wat is er leuker dan om je thee eerst zelf in de tuin te gaan plukken?

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Het bijzondere van bovenstaande planten is dat iedere plant een tijd heeft waarop de geur het sterkste is, zodat men na verloop van tijd aan de tuin kan leren ruiken hoe laat het is. Bewust ruiken, genieten van geuren, kan enorm helpen om even los te komen van alle gedachten in je hoofd. Genieten van nieuwe groeiontwikkelingen in de tuin, kan zeker helpen om nieuwe hoop te vinden. Zo kunnen mens en natuur elkaar helpen om het leven waardevoller te maken.

Copyright 2003 by Anneke Emmes, verschenen in MS-Nieuwslijn, sep 2003
N.a.v. dit artikel kreeg ik het volgende praktische en enige boekje toegestuurd. Het is een uitgave in samenwerking met De Kleine Aarde Marjon Weijzen : De eetbare siertuin. Gids voor het inrichten, oogsten en genieten van een siertuin met eetbare planten. Uitg. Roodbont, Zutphen 2002. ISBN 90-75280-39-4.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Veteranen in MS-land 1
Je hoort zo zelden iets over de mensen die zich in het verleden met hart en ziel hebben ingezet voor alle mensen die moeten leven met MS. Zij legden de wortels waarmee we ons kunnen voeden met erkenning, informatie, ervaringskennis, en soms zelfs wijsheid, zij vochten voor onze waardigheid en emancipatie, de beschikbaarheid van voorlichting en voorzieningen. Wat hebben die veteranen te vertellen? Deze keer de schijnwerper op Iet Dernee, ervaringsdeskundige bij uitstek.    Iet Dernee   (eerder gepubliceerd in MS-nieuwslijn, maart 2003)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.
Ga één pijl terug