Ga ÚÚn regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001.
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga ÚÚn pijl terug ASTROLOGIE:

Astrologie is een duizenden jaren oude empirische of ervaringswetenschap. De wijzen uit het oude Egypte, MesopotamiŰ, India, China, Amerika en vele andere landen hebben door de eeuwen heen zowel naar de sterren, de planeten en de maan gekeken, als ook naar het leven. Zo hebben ze verbanden ontdekt tussen de standen van hemellichamen en krachten en gebeurtenissen op aarde.

Een van de basisideeŰn is dat er door de hoeken en standen van de Planeten in relatie met de maan en de aarde een krachtenveld ontstaat dat het leven van de mens be´nvloedt.
De precieze plaats en tijd van de geboorte zijn bepalend voor hoe dat strikt individuele krachtenveld eruit ziet.
De tekening daarvan wordt een horoscoop genoemd.

Een persoonlijke horoscoop heeft dus weinig tot helemaal niks te maken met de Astro-verhaaltjes uit de PrivÚ of de Margriet in de trant van: "Bent U een Maagd, dan kunt U deze week een brief verwachten. Wees voorzichtig met geld." Dat soort algemene vaagheden en oppervlakkigheden kan iedereen zelf ook verzinnen.
Een goede astroloog heeft, door jaren van meditatie en studie, inzicht in een eeuwenoude overgeleverde kennis- en ervaringsbron vervorwen. Net zo goed als een psycholoog vaak zinnigere dingen kan betekenen dan sommige vooroordelen of grapjes over psychologen doen vermoeden. Bij alle facetten van een horoscoop zijn door de eeuwen heen verhaaltjes geschreven. Een beetje New Age winkel heeft er een kastplank tot een kast mee vol staan.
Die verhaaltjes hoort men met een korrel zout te nemen. Het enige doel ervan is dat men door het verhaaltje te horen of te lezen zich kan afvragen: Wat bedoelen ze eigenlijk? Hoe zit dat bij mij? Wat herken ik wel en wat herken ik niet? Dat geeft vaak een nieuwe invalshoek om net even anders naar het leven en de bijbehorende problemen te gaan kijken.

Kennis van hoe die krachten werken, en van welke er samenspelen, kan helpen bij het verwerven van dieper zelfinzicht en begrip.
Astrologie gaat uit van zich herhalende cycli.

De cyclus van twee richtingen (R):
 1. positief + , actief, naar buiten gericht,
 2. negatief - , ontvangend, naar binnen gericht.

De cyclus van drie kwaliteiten (K):
 1. Hoofd, of dominant, leidinggevend, dan wel overheersend,
 2. Vast evenwicht of middelpunt zoekend,
 3. Beweeglijk, relativerend.
De cyclus van vier elementen of fundamantele gegevenheden:
 1. Vuur, wezen, identiteit, daadkracht (innerlijke gegevenheid en wat je daarmee doet)
 2. Aarde, materie en bezit, eigen talenten, dat wat je in het leven meegekregen hebt (uiterlijke gegevenheid en hoe je die ontvangt)
 3. Lucht, inspiratie, denken (uiterlijke beweging of mentaal spirituele beweging)
 4. Water, voelen, innerlijk weten (innerlijke beweging, of emotioneel spirituele beweging)
De cyclus van 6 polariteiten in de Dierenriem
 1. Ram - Weegschaal
 2. Stier - Schorpioen
 3. Tweelingen - Boogschutter
 4. Kreeft - Steenbok
 5. Leeuw - Waterman
 6. Maagd - Vissen
De Cyclus van de 6 polariteiten van de Huizen
 1. I-VII
 2. II-VIII
 3. III-IX
 4. IV-X
 5. V-XI
 6. VI-XII

Elk sterrenteken wordt beheerst door een planeet en heeft een eigen Huis, een levensgebied waarin het thuis hoort. Ram, Mars en het Eerste Huis horen bij elkaar, zijn vergelijkbare symbolen.
In een horoscoop echter kan Ram over het vijfde huis staan, Mars zich in het tiende huis bevinden, terwijl het eerste huis in het teken Schorpioen staat. Zo ontstaat een verfijnde, strikt individuele, symbolische tekening van een krachtenspel dat we horoscoop noemen. Een symbool is een teken dat je nooit helemaal kunt begijpen, het verwijst eigenlijk naar het bestaansmysterie, je kunt het alleen leren aanvoelen door ermee aan het werk te gaan, ermee te spelen, erop te mediteren en het van veel kanten te bekijken, zo krijgt het voor jou zijn eigen speciale betekenis.

Teken: R: K: Element: Planeet/heer Huis
Ram + H vuur Mars 01
Stier - V aarde Venus 02
Tweelingen + B lucht Mercurius 03
Kreeft - H water Maan 04
Leeuw + V vuur Zon 05
Maagd - B aarde Mercurius 06
Weegschaal + H lucht Venus 07
Schorpioen - V water Pluto/Mars 08
Boogschutter + B vuur Jupiter 09
Steenbok - H aarde Saturnus 10
Waterman + V lucht Uranus 11
Vissen - B water Neptunus 12


ASPECTEN:
De planeten staan onderling in een structuur, als je op aarde staat en vanuit jezelf twee lijnen naar twee verschillende planeten trekt, dan ontstaat er een hoek. De astrologie kent aan sommige van die hoeken een betekenis toe, dat heet in aspect staan. Een hoek van 0║ heet conjunct; 30║ nonagent; 60║ sextiel; 90║ vierkant; 120║ driehoek; 150║ inconjunct; en een hoek van 180║ oppositie. Het zal duidelijk zijn dat er maar heel zelden een exacte hoek ontstaat. Daarom wordt er een bepaalde marge genomen. Hoe ruimer de marge hoe minder sterk zo'n aspect werkt.
Planeten kunnen ook in aspect staan met de graad waarin een Huis begint. Zo'n graad wordt ook wel Hoorn of Cusp genoemd. De Ascendant is de naam voor de graad (Hoorn/cusp) waarop het eerste Huis begint, IC voor de graad waarop het 04e Huis, Descendant voor de graad waarop het het 07e Huis, en MC voor de graad waarop het het 10e Huis begint. Meestal worden alleen aspecten op de Ascendant en de MC beschouwd. De aspecten staan in trefwoorden voor:


ASPECT: HOEK in ║ BETEKENIS
Conjunctie: 0║ KRACHT van de planeten en trillingen
Nonagent: 30║ BEPERKING in de huizen en met de planeten om vorige levenshoudingen te reŰvalueren ten aanzien van de huizen en de planeten die erin staan.
Sextiel, 60║ KANS MOGELIJKHEID, wanneer de energie bewust gebruikt wordt kan die vrucht dragen
Vierkant: 90║ UITDAGING lessen die we in vorige levens niet hebben opgepakt of niet zijn aangegaan, krijgen we nu opnieuw voorgeschoteld om nu wel aan tegaan.
Driehoek, 120║ ZEGENINGEN waar men niets voor hoeft te doen. Vruchten uit vorige levens.
Inconjunct, 150║ AANPASSING is nodig door bewuste moeite te doen om denken te veranderen en Wilskracht onder controle te krijgen.
Oppositie, 180║ GEWAARWORDING, vraagt om compromis en samenwerking op zeer krachtige wijze.Een horoscoop is een zeer individuele tekening van de standen van de Planeten en de Maan op het moment van de geboorte.

Eigenlijk is een horoscoop is niet meer dan een soort venster waarmee men naar zichzelf kan kijken. Het beoogt te beschrijven welke invloeden er spelen in het eigen leven. Het idee erachter is dat men die invloeden als mogelijkheden heeft meegekregen bij de geboorte. Vanaf het moment van geboorte begint men van zijn eigen ervaringen te leren. Het idee is eveneens dat zodra men iets echt heeft geleerd, er andere ervaringen op de weg gaan komen.
Het is dus zeer wel mogelijk dat men zich in bepaalde beschrijvingen helemaal niet herkent. Of dat bepaalde stukjes jeugdherinneringen wekken.

Zoals bij alle omstandigheden in het leven heeft men zelf de keuze of men ze als excuus gebruikt om niet te hoeven veranderen/groeien, of dat men ze gebruikt als een mogelijkheid om te groeien. Het doel is veeleer een mogelijkheid te bieden tot meer zelfkennis en een beetje extra inzicht.

De Huizen staan symbool voor de verschillende gebieden in de maatschappij, of het aardse leven. Een huis staat onder invloed van ÚÚn van de tekens van de dierenriem en dat houdt een aanwijzing in voor wat die verschillende gebieden voor je kunnen betekenen, of welke leeropdracht er ligt. Het exacte moment van de geboorte bepaalt de hele huizenstructuur. Daarom worden de Huizen wel beschouwd als de persoonlijk kleur in de horoscoop. Huizen onder de horizon (Ascendant) verwijzen naar waarnemingen en ervaringen in de innerlijke wereld (van vage intu´tie tot gevoel) en huizen boven de Ascendant verwijzen naar waarnemingen en ervaringen in de buitenwereld (van zintuigelijke waarnemingen tot denken). De tegenover elkaar liggende Huizen vormen altijd een polariteit, net als de tegenoverliggende sterrentekens.

Astroloog
Er zijn Astrologen die zich gespecialiseerd hebben als medisch-psychologisch astroloog. Karin Hamaker-Zondag, schrijfster van vele boeken over astrologie, heeft onlangs haar blik op MS laten vallen en roept Mensen met MS op om hun gegevens beschikbaar te stellen, voor verder onderzoek. Als U ze mij mailt, dan geef ik de gegevens anoniem door. mijn gegevens voor Astro-onderzoek

Boeken


Maya Kin
De Maya Indianen beschikten over minstens 17 verschillende kalenders. Het doel van een kalender is: het zich oriŰnteren op de plaats in de tijd. De Maya's geloofden dat alles op aarde in verband staat met de ritmes in de Kosmos. Een kalender kan de mens helpen om zijn eigen gedrag en initiatieven te harmoniseren met de ritmes in de Kosmos. Zij geloofden dat voor alles een juiste tijd bestaat. Het kan helpen om inzicht te krijgen over de weg die men op aarde gaat.
Een Maya Kin Horoscoop zegt dus iets over de plaats in de tijd waar de mens zich bevindt. In tegenstelling tot de Astrologie geeft het doorgaans weinig informatie over iemands mogelijke karaktereigenschappen. Boeken en KaartenChinese Astrologie
Boek


Orakelspelen
Alle orakelspelen zijn niet meer dan een manier om de eigen intu´tie aan het werk te zetten, via de taal van symbolen.
Scepsis, iets eigenlijk maar belachelijk vinden, blokkeert vaak die intu´tie. Men hoeft er niet in te geloven, zo lang men maar niet onbewust uitsluit dat het zou kunnen werken. Als men een orakelspel raadpleegt dan is dat om uw eigen antwoord te vinden op de vraag U heeft, of het besluit dat U wilt nemen. Als het uw eigenlijke wens is om het onzin te vinden, dan zal het orakel U daarin waarschijnlijk bevestigen. Intu´tie werkt niet volgens de in wetenschapskringen gangbare wetten van de logica. Intu´tie heeft gewoon andere, minder gemakkelijk te begrijpen, axioma's. Boeken en Kaarten.


Tarot
Tarot is een oud orakelspel. Het bestaat uit 78 verschillende kaarten.
Er zijn verschillende manieren van spelen.
Als men een vraag of probleem heeft, dan concentreert men zich op de vraag en trekt een kaart. Vervolgens mediteert men op die kaart, of leest de uitleg ervan. Voor sommige mensen is dit een goede manier om met hun eigen intu´tie in contact te komen. Het inspireert hen bij het vinden van een oplossing. Boeken en Kaarten.
Power Deck
Lynn Andrews maakte samen met Rob Schouten: The Power Deck, Cards of Wisdom. Het zijn er 45. Als men nieuwe moed of inspiratie nodig heeft, dan kan men een kaart trekken, in de hoop te vinden wat men zoekt. Boek en KaartenANGEL-CARDS
Gemaakt en uitgegeven door Findhorn, een Schotse spirituele woon-leef-gemeenschap. Voor nieuwe inspiratie of moed, kan men een engeltje trekken. Kaartjes