Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2003. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Algemeen   Ammaji   Aurobindo   Babaji   Mother Meera   Shri Ramana   Sai Baba  
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Avatar
Een Avatar is een God die een menselijke gestalte aanneemt om de mensheid iets te komen leren. Het is dus een aangeboren talent en niet iets dat zo maar iedereen kan leren. Er zijn op het ogenblik z.g. Avatar-cursussen. Kennelijk hebben de mensen die deze cursussen hebben bedacht, de oorspronkelijke betekenis van het woord Avatar niet goed begrepen. Een echte Avatar is een grote zeldzaamheid, die meestal omgeven wordt door wonderen, en wonderbaarlijke gebeurtenissen. De cursus-avatar gaat, geloof ik, niet zo veel verder dan dat men leert om God een beetje te imiteren. Ik ken een aantal mensen die erg enthousiast zijn over de cursussen en zeggen dat ze er veel aan hebben gehad. Ik heb bij hen echter, na die cursus, niet een een speciaal goddelijke uitstraling ervaren.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Babaji
Haidakhan Babaji Er zijn vele Babaji's. Volgens de legende verschijnt hij uit het niets in een stoffelijke vorm, zonder dat hij is geboren uit een moeder, zoals normale stervelingen dat doen. Volgens de legende is hij altijd aanwezig op aarde. Als hij eenmaal in stoffelijke vorm is geboren, dan gaat hij wel gewoon zoals alle normale mensen dood en verschijnt dan weer opnieuw uit het niets.
Zijn laatste, hier bekende, verschijningsvorm was Haidakhan Babaji.
Hij verscheen in 1970 in een grot aan de voet van de Kailash-berg. Volgens de legendes was dat de plaats waar ooit de God Shiva met zijn partner Parvathi woonde. Hij ging in Maha Samahdi in februari 1984. Zijn motto was: Sathya, Prema, Saraltha: Waarheid, Liefde en Eenvoud. Zijn ashram bestaat nog steeds en ligt in Haidakhan, bij Kathgodam in Uthar Pradesh, India.
Haidakhan Babaji


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Sri Sathya Sai Baba
Sai Baba Sri Sathya Sai Baba werd geboren op 23 november 1926 in Puttaparthi in India. Al op jonge leeftijd verrichtte hij vele wonderen. Hij wordt beschouwd als een Avatar. Een incarnatie van God op Aarde, die komt om de mensen terug te leiden op de ware weg. Sathya is het Sanskriet woord voor Waarheid.
Hij inspireert mensen dwars door alle kerken heen om terug te keren naar de wortels van hun geloof. Bijna alle religies preken in hun grondbeginselen hetzelfde: Liefde, belangeloze dienstbaarheid, geweldloosheid, overgave aan God, en een zuiver en eenvoudig leven.
Sai Baba heeft vele scholen opgericht waarbij EHV, Education in Human Values, centraal staat. Er zijn vele boeken over Sai Baba verschenen. Het boek dat het beste een beeld geeft van zijn leer is helaas niet vertaald. Zie boeken Zijn hoofd-ashram heet Psashanti Nilayam en ligt in Puttaparthi, Andra Pradesh, India.
Zowel van als over Sai Baba zijn ontzettend veel boeken verschenen en er verschijnen nog dagelijks nieuwe. Er is een Sai Baba Vereniging Nederland die vertalingen uitgeeft in eigen beheer. Vaak kan ik me niet helemaal in hun vertalingen vinden. Sai Baba heeft vaak hele korte, blije uitspraken zoals: "Do your duty: be happy!" [Doe je plicht: wees gelukkig] en "Avoid bad habits" [Vermijd slechte gewoonten]. (zie ook: Discipline-1)
In bijna alle Nederlandse vertalingen is een wat dogmatische toon geslopen, iets wat ik in de woorden die Sai Baba zelf gesproken heeft, nooit heb teruggevonden. Zie boeken Sai Baba


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Mother Meera
Mother Meera Mother Meera woont in Duitsland. Ze werd in 1964 geboren in Auroville, Tamil Nadu, in India. Ze wordt beschouwd als een vrouwelijke avatar (Geïncarneerde God). Ze werkt in absolute stilte. Twee opvolgende avonden drie uur in absolute stilte met vrij veel mensen samenzijn en rustig tot stil blijven zitten is een hele ervaring. Bijna alle aanwezigen zijn al langer op het spirituele pad, hebben haar boeken gelezen en komen gemotiveerd.
Er worden geen kosten in rekening gebracht, maar men wordt uiteraard wel uitgenodigd om een donatie te doen. Er heerst een zekere zuiverheid die ik persoonlijk zeer waardeer.
Ze houdt iedere vrijdag-en-zaterdag, zondag-en-maandag, 's avonds tussen 19.00 uur (aanwezig zijn v.a. 18.00) en 22.00 uur Darshan, nu in Schloss Schaumburg, vlakbij Limburg am Lahn, tussen Keulen en Frankfurt (Vroeger zat ze in Dornburg-Thalheim, maar die plaats werd te klein om de groeiende toestroom van 'devotees' nog aan te kunnen).

Als u dat echt wilt meebeleven: een aantal weken van tevoren telefonisch reserveren is vereist. Vanwege de grote belangstelling is het zo geregeld dat u met een reservering altijd plaats heeft en er zonder reservering niet in komt, soms zitten meer dan twee maanden lang alle avonden al vol en er zijn nogal wat mensen die van ver buiten Europa komen. Als Nederlander wordt men, dus beschouwd als iemand die in de buurt woont. Het is er niet Indiaas maar Deutsch grundlich, goed georganiseerd en er zijn veel regels die rust in het ashram-achtige centrum waarborgen. Op verzoek wordt per fax een uitgebreide, duidelijke routebeschrijving en een adres-prijs-lijst van hotels en pensions in de omgeving teruggefaxt, met kaartje van de omgeving erbij. Op de Darshan dagen is het mogelijk om via de secretaresse vragen te stellen aan Mother Meera tussen 16.00 en 17.00 uur. Men kan ook schrijven in het Duits of Engels.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Sri Aurobinodo en zijn trouwe Franse volgelinge "the Mother" begonnen een Ashram in Pondicherry, Tamil Nadu. Vandaaruit werd een idieële wereldstad gesticht die de naam Auroville meekreeg. Mother Meera werd geboren in Auroville en wordt door sommigen als de incarnatie van "the Mother" gezien. Klik op Sri Aurobindo om over een deel de achtergronden te lezen.
Mother Meera is getrouwd met een Duitse man en kwam naar Duitsland omdat haar pleegvader een goede medische behandeling nodig had, waarin de gemeenschap van Auroville niet kon voorzien.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.
 Amaji, the hugging and singing Mother.
Amaji, the hugging and singing Mother.
Amaji
Ook wel "the Hugging Mother genoemd.
Ook Amaji wordt beschouwd als een vrouwelijke avatar.
Ze reist veel en is regelmatig in Europa.
Haar Ashram ligt in Kerala, in de buurt van Cochin.Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ramana Maharishi
Hij werd eind 19e eeuw geboren en overleed in 1952. Hij was een van de grote leermeesters van o.a Gandhi en Sri Aurobindo. Ramana Maharishi leefde en predikte de abolute geweldloosheid, Ahimsa. Hij had een sterke band met Shiva, zijn Ashram bestaat nog steeds en ligt aan de voet van de berg Arunachella, die volgens de mythe de plaats is waar Shiva zelf de vorm van een berg aannam. Het is een van de belangrijke bedevaartplaatsen die India rijk is. De Ashram ligt in het Zuiden van India, Tiruvannamalai, Tamil Nadu.
Ramana Maharishi verwierp gaandeweg zijn leven de gedachte dat het lichaam niet belangrijk is. Hij beschouwde het lichaam als een tempel van de ziel, waarvoor men goed en respectvol hoort te zorgen. Sindsdien is zijn Ashram o.a. bekend om het fanstastische eten

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.