Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu
Alexander    Algemeen    Bio-energetica    Bio-release    Chaïnes Musculaires    Ergotherapie    Euritmie    Feldenkreis    Haptonomie    Hathayoga    Healing Tao    Ismacogie    Koudwater    Kringspieren    Mensendieck    Pyramidalis    Slenderen   Sporten    zwemmen    end   
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Bewegingstherapieën

Er zijn veel verschillende bewegingstherapieën en tussen de meeste zitten veel overeenkomsten. Iedere therapie heeft zo zijn eigen accenten en manier van benoemen. Ze hebben allemaal tot doel de mens aan een betere houding en een grotere bewegingsvrijheid te helpen. Vaak zal de keuze van de therapie op praktische gronden worden gemaakt. Overwegingen als: "Welke zitten er bij mij in de buurt", of "welke therapeut heeft hier in de buurt een goede naam", of "welke spreekt me het meeste aan", zijn zeker legitieme overwegingen omdat zo'n leerproces een tijdje duurt. Er heeft de afgelopen jaren een enorme wederzijdse uitwisseling plaatsgevonden en veel ideeën zijn vanuit de alternatieve hoek naar de reguliere fysiotherapie-opleidingen overgewaaid. Enthousiaste fysiotherapeuten zullen ook vaak zelf oefeningen van andere richtingen in hun eigen werk inpassen. Bijna altijd kan het zelf werken en oefenen onder de deskundige leiding van een bewegingstherapeut verbetering in de eigen situatie en de conditie brengen. Bijna voor iedereen zal hier een winst te behalen zijn. Voor therapeuten bij u in de buurt kunt u de plaatselijke gemeentegids, uw huisarts of de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie bellen, danwel de betreffende beroepsorganisaties.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Alexandertherapie
Alexandertherapie is ontwikkeld in Australië door F. Matthias Alexander (1869-1955). Het idee is dat de geest het lichaam beheerst. Iedere beweging wordt ingezet met een gedachte. Door gedachten te veranderen kan men anders bewegen. Eigenlijk werkt deze therapie met één van de uitgangspunten van de Healing Tao, nl: als men een beweging op de wilskracht doet wordt men moe (Zie ook de citaten van Feldenkreis), als men een beweging op zijn Identiteit (de I-kracht) doet dan gaat het gemakkelijker en met minder energie. Een kernbegrip uit de Alexandertherapie is o.a. "de inspirerende gedachte". Het is een prima methode als men met minder energieverlies wil leren bewegen en wil afleren om onnodige bewegingen te maken.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Bio-energetica
Bio-energetica vond met name in Bhagwan/ Rajneesh/ Osho-kringen sterke opgang. Het is een manier om je grenzen te leren kennen, meestal door eroverheen te gaan. Persoonlijk (A.E) vind ik dat een nadeel, en vind ik het zeker bij MS verstandiger om je grenzen te verkennen door er binnen te blijven. Alexander Löwen schreef er een boek over.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Bio-release
Bio-release is een combinatie van hele lieve en zachte oefeningen om het eigen lichaam te leren kennen en het leren masseren van anderen zonder zichzelf daarin te verliezen. Het doel is om de oorzaak van spanningen in het lichaam te erkennen en op te ruimen.
Er zijn cursussen waarbij ongeveer de helft van de tijd aan oefeningen wordt besteed. Om een voorbeeld te noemen: men draait heel langzaam kleine achtjes met z'n schouderkop, zulke kleine bewegingen dat er niks wordt geforceerd. Zodra een deel van de beweging schokkerig gaat, dan heeft men iets geforceerd en maakt men de beweging zachter, langzamer, kleiner en liever. Zodra de kleine beweging soepel gaat, vergroot men hem een beetje. Men verkent zo a.h.w. de ruimte in het gewricht en vergroot hem al verkennend. (Erv-3)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Chaînes Musculaires
De Chaînes Musculaires is een stroming die is ontwikkeld door Godelieve Stryff-Deniz uit Brussel. Deze stroming gaat ervan uit dat ieder mens van nature een bepaalde voorkeur voor een spierspanning-verhouding heeft. Als men door aangeleerd gedrag tegen zijn eigen basisnatuur ingaat, raken de mens en zijn lichaam ontregeld. Deze methode voorziet in een serie oefeningen om spierspanningen weer in evenwicht te leren brengen. Meestal door een passieve rek met veel eigen aandacht bij wat er gebeurt. adres; brochure

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ergotherapie
Ergonomie houdt zich bezig met de afstemming tussen mens en omgeving. Als je de koelkast in de garage zet en de koffie op zolder bewaart dan moet je voor iedere koffie-verkeerd die je in de keuken wilt bereiden een eind lopen. Dat heet ergonomisch niet-verantwoord. Als je de koelkast naast de kraan en het fornuis zet en als je het koffiezetapparaat op de koelkast en ook nog het pak koffie ernaast hebt staan, dan heet dat zeer ergonomisch verantwoord te zijn. Je kunt dan met een minimum aan handelingen en bewegingen de koffie-verkeerd bereiden. Ergonomie is binnen het bedrijfsleven ontwikkeld om efficiënter te kunnen produceren.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ergotherapie is de toepassing van hetzelfde principe voor mensen met één of andere vorm van beperking. Bij de beperking wordt hier niet alleen naar de mens zelf gekeken, maar ook naar de praktische oplossingen en aanpassingen in de omgeving. Soms kan een iets hogere stoel, waar je gemakkelijker uit kunt komen, of een andere indeling van je kasten al enorm schelen in de hoeveelheid energie die het de mens kost om iets voor elkaar te krijgen.
De kunst is om te leren met zo min mogelijk energie zoveel mogelijk te bereiken. Veel praktische oplossingen kan een mens gelukkig zelf verzinnen. Een grote truc daarbij is dat iet doen met een innerlijke en ook een uiterlijke glimlach met zachte ogen maakt dat een mens veel sterker wordt, zonder dat het hem meer energie kost. Ergotherapie wordt (met verwijsbrief) vergoed door het ziekenfonds en de verzekeringen.

In de ergotherapie wordt veel gebruik gemaakt van er wat binnen het Alternatieve veld is ontwikkeld. O.a. door Healing Tao en Mosche Feldenkreis. Zie ook: (Erv-7) en (Erv-26)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Euritmie
Euritmie is een antroposofische bewegingsleer die is ontwikkeld door Rudolf Steiner. Ik weet er verder te weinig vanaf om er iets over te kunnen zeggen. Alle informatie is welkom. boek-info ontbreekt ook nog. Mijn informatie en/of ervaringen met euritmie zijn:

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ismacogie
Hele zachte vorm van beweging die gericht is om het lichaam gezonder en natuurlijker te leren bewegen. Vaak gegeven met muziek. O.a. leren zitten op je zitbeenknobbels met een rechte ontspannen rug. Het idee erachter is verglijkbaar met Mensendieck, Alexandertherapie, de Feldenkreismethode, Healing Tao, en vele andere dat ons gangbare bewegingspatroon de gezondheid ondermijnt.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Feldenkreismethode

Moshe Feldenkreis ontwikkelde een fantastische bewegingsmethode die net als die van Alexander Löwen en de Alexandertherapie veel overeenkomsten heeft met de Healing Tao. Zijn methode gaat uit van spiralende bewegingen, en langzame bewegingen zodat men de beweging gewaar kan zijn. Bovendien ontwikkelde hij speciale oefeningen die het ruimtebewustzijn van de mens trainen. Hij schreef een buitengewoon inspirerend boek dat in het Nederlands is vertaald onder de titel: "Bewustworden door Bewegen." Door de langzame beweging verhoogt men het bewustzijn van wat men doet en kan zo vaak bewegingen beter of opnieuw leren beheersen en soms zelfs terugveroveren. Zie ook: citaten en adres

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Haptonomie
De grote wegbereider van haptonomie was Ted Troost, die grote faam verwierf met zijn methode o.a. door top-sporters, als tennissers en voetballers te coachen. Bewegingen en bewustzijn worden bij haptonomie gekoppeld. Verder heeft haptonomie nogal wat overeenkomsten met fysiotherapie. Als men een haptonoom kan vinden die niet alleen in sport-top-prestaties is geïnteresseerd, dan kan men er zeker baat bij vinden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Hathayoga is niet zozeer een bewegingsmethode als wel een methode om via yoga posities (asana's) het lichaam en de concentratie te trainen. (Zie Hathayoga)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Healing Tao
Healing Tao is een combinatie van allerlei helingstechnieken, bewegingen, kringspieroefeningen, ademhaling, geluid en visualisatie. Het vormt de inhoudelijke basis van Tai Chi Chu'an en andere Chinese bewegingsleren (zie de aparte bladzijde over Healing Tao; Boeken

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Koudwatertherapie
Koudwatertherapie is een combinatie van sterke afkoeling, waardoor de bloedsomloop sterk wordt gestimuleerd, en een bewegingsprogramma om de spieren en conditie te versterken. Er is een zeer Spartaanse methode waarbij douched langzaam opgevoerd tot 20 minuten, met water van ongeveer 6ºC (Zie Louise) en er is er eentje waarbij met ongeveer tien minuten oefent in een zwembad van 20º-24ºC.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Kringspiertherapie
Kringspieren hebben in het lichaam een belangrijke functie, bovendien zijn ze onderling door reflexen aan elkaar gekoppeld. Wanneer men de beheersing over zijn blaaskringspier heeft verloren, dan voorziet deze methode erin om door het oefenen van andere kringspieren vaak ook de kringspier van de blaas (of de anus) weer meer in het bewustzijn en onder controle te krijgen. De kringspieren vormen een heel erg belangrijke functie bij het vasthouden van de energie. Moeheid hangt nogal eens samen met een te lage basisspanning in de drie kringspieren van de bekkenbodem. Ook de Healing Tao werkt met kringspieroefeningen. In de meeste grotere plaatsen zit wel een fysiotherapeut die is gespecialiseerd in bekkenbodem (kringspier) training. De Israëlische Paula Garbourg schreef een boek over kringspieren dat in het Nederlands door Ankh Hermes werd vertaald onder de titel: "Zelfgenezing door beheersing van de kringspieren".

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Mensendieck
Mensendieck is een bewegingsleer die tot doel heeft mensen te helpen om zich beter thuis te voelen in hun lichaam. Het kan helpen om een betere lichaamshouding te ontwikkelen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Pyramidalisoefeningen
Dit zijn oefeningen die kunnen helpen om alles met minder energie te leren doen. Het is een combinatie van spiertrainingen, aandachttraining, lichaamsbewustzijn en ontwikkeling van het ruimtegevoel. (Zie Pyramidalis oefeningen en (Erv-1); boek

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Slenderen, door Lilian. (Zie ook Erv-24.)

Slender You ® is zo'n 30 jaar geleden ontwikkeld voor polio-patienten. Het bleek ook een uitstekend systeem tot figuurcorrecties te zijn. Uit verschillende universitaire onderzoeken kwam echter naar voren dat met de toestellen veel meer te bereiken was dan alleen afvallen en corrigeren.
Door veel mensen (waaronder mensen met ms) kan een zwaar trainingsprogramma niet worden gevolgd om in goede conditie te komen en te blijven. De Slender You ® toestellen doen 80 % van het werk voor je en al in korte tijd bereik je resultaat. Een uurtje slenderen staat voor zeven uur grondoefeningen. Je moet wel in staat zijn zelfstandig op de tafels te kunnen klauteren, er wordt niet geholpen, (tenzij de salon door de MS-vereniging is afgehuurd).

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Deze toestellen bestaan uit zes verschillende met elektromotoren aangedreven tafels (matrasvorm) die elk een apart gedeelte van je lichaam activeren. Benen, dijen, heupen, borst, rug (en in mindere mate de bovenarmen, vind ik). De beweging van de zes tafels (iedere tafel 10 min. dus in totaal een uur) verstevigen en versoepelen je spieren. Bovendien wordt vetafzettend afvalzuur verwijderd, de zuurstoftoevoer vergroot en is de kans op blessures zo goed als nihil.
Voordat met slenderen wordt begonnen worden je medische gegevens genoteerd op een eigen kaart waardoor je een programma kunt volgen speciaal op jouw klachten geënt.
Bij ms wordt bij de 'sit-up tafel' geadviseerd deze andersom te doen ivm duizeligheid (dus je benen gaan dan omhoog ipv je romp) en bij de 'stretch tafel' wordt ook aangeraden deze tafel te doen met je heupen op het schudgedeelte ipv met je nek en schouders ivm de kwetsbaarheid van het hoofd en de nek bij mensen met ms.
Ik doe deze 'stretch' tafel inmiddels wel weer met mijn schouders op het schudgedeelte en heb nergens last van behalve dat ik er veel profijt van heb want ik heb een rechtere rug gekregen en wat sterkere (boven) armen. Mijn hoofd ligt dusdanig stil dat er (bij mij althans) geen klachten ontstaan. Het kussen vouw ik 1 x dubbel waardoor mijn hoofd en nek volkomen stilliggen. Ik denk dus dat het heel persoonlijk is en dat iedereen zelf moet ervaren wat het beste is voor hem/haar.
Mijn advies: probeer het gewoon voorzichtig een keer uit een paar minuten om te kijken of het je bevalt.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Het is dus van belang naar een erkende Slender You ® salon te gaan waar het personeel goed is opgeleid.
Het Slender You ® hoofdkantoor verstrekt graag informatie over de verschillende salons in heel Nederland
(Ik betaal voor een uurtje slenderen fl 20,- in 2001)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Sport en MS
Zoals uit het bovenstaande verhaal over slenderen al duidelijk wordt, zijn sommige sporten goed geschikt om de conditie te verbeteren. Over het algemeen maken teamsporten en sporten waarbij rivaliteit een grote rol speelt, het moeilijker om de grenzen van het lichaam te respecteren. Voor iedere sport geldt dat er niks tegen is, zolang men het lichaam maar niet overbelast. Het lichaam forceren kan een MS-verloop versnellen. Er zijn in bijna iedere gemeente sportclubs die aangepaste sport organiseren. U kunt die clubs in de gemeentegids vinden, meestal onder het hoofdstuk "gehandicapten sport".

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Zwemmen
Zwemmen is een sport die vaak aangeraden wordt, zeker bij MS. Dit is om verschillende redenen. Ten eerste maakt de opwaardse druk van het water dat het lichaam minder wordt belast. Ten tweede zijn er veel mensen met MS die beter functioneren wanneer het lichaam wat wordt gekoeld. (Zie ook koudwatertherapie.) en (Erv-22) , (Erv-25)
Voor mensen die niet van koud water houden: vele zwembaden hebben tijden waarop het water warmer is, vaak ook tijdens bepaalde uren van de normale openstelling.

Ga naar het begin van deze bladzijde Ga één pijl terug