Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen tekst
Ga naar de homepage trefwoordelijst Ga naar de algemene trefwoordelijst Hele bladzijde

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Olivier Sacks: (Neuroloog)
  : Een antropoloog op Mars, zeven paradoxale verhalen.
Uitg. Meulenhoff/Kritak, Amsterdam, 1995. ISBN 90-290-4218-4
  : Ontwaken in verbijstering. (Awakenings) Uitg Meulenhoff-Informatief, Amsterdam, 1987. ISBN 90-290-9657-8
  : De man die zijn vrouw voor een hoed hield, neurologische case-histories. Uitg. Meulenhoff.
  : Een been om op te staan, ervaringen van een arts als patiënt. (Rainbow pocket)
  : Stemmen zien, reis naar de wereld van de doven. Uitg. Meulenhoff.
  : Migraine, inzicht in beleving, diagnse en therapie. Uitg. Meulenhoff.
  : Het eiland der kleurenblinden Uitg. Meulenhoff.
  : De vrouw zonder lichaam, alle verhalen uit de praktijk. Uitg. Meulenhoff.
  : Uncle Tungsten, memories of a chemical boyhood.
Uitg. Picador, London 2001. ISBN 0-330-39028-7

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Islam
Maurits Berger: Islam is een sinaasappel,
Uitg. Contact 1999. ISBN 90 254 9702 0
Goed leesbaar boek dat een helder inzicht in geeft in de wereld van de Islam en dat die eigenlijk niet zo veel verschilt van de onze.

Neil Douglas-Klotz: Prayers of the Cosmos, meditations on the aramaic words of Jezus
Uitg. HarperSanFrancisco 1994. ISBN 0-06-061995-3
  : Het Verborgen Evangelie, Hoe we de spiritualiteit van Jezus kunnen ontdekken.
Uitg. Ankh Hermes, 2000. ISBN 90-202-3213-1
  : Spiritual Dance & Walk, Dansen lopen in spiritualiteit, lessen van een soefimeester.
Uitg. Rahmaan Producties, Bilthoven 1999.

Phillis Ellis : Gouvernante in de Woestijn.
Uitg. BZZToH, Den Haag, 2002. ISBN 90-5501-937-2.

Reshad Feild: Dansend naar God.
Uitg. Mirananda, 1977. ISBN 90-6271-523-0. (Derwisj/Soefi)

Alfred Guillaume: Islam
Uitg. Penquin Books, 1954. ISBN 0-14-02-0311-7

Hazrat Inayat Khan: Gaydan Vadan Nirtan, Soefi-wijsheid over liefde en schoonheid.
Uitg. Panta Rhei, Katwijk aan Zee, 1990. ISBN 90-73207-04-5Ebba Pauli: De kluizenaar. Uit het Zweeds vertaald door N. Basenau-Goemans.
Uitg. Ploegsma Zeist (nog in hele oude spelling waarbij "zo" nog als "zoo" geschreven wordt).

Ga één pijl verder Ga één pijl terug J. Anker Larsen: (Deens mystiek schrijver uit het begin van de 20ste eeuw. Helaas niet herdrukt.)   : Roes
  : De man in het Gekkenhuis
  : De steen der wijzen
  : Martha en Maria
  : Koning Lear op klompen
  : Heiliging
  : Met open deur.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga één pijl verder Ga één pijl terug
Ga één pijl verder Ga één pijl terug
Boeken over Leven met een Handicap:

Keune, Margot : Landschappen van verlangen, afscheid van een grote liefde.
Uitg. Prometeus, Amsterdam, 2002. ISBN 90-444-0096-6 (zie citaat, recentie)

Ruud Snel : Passie voor leven.
Uitg. De Toorts, Haarlem, 1994. ISBN 90-6020-723-8. (Zie recensie

Boeken over Enzymtherapie:
"De Nieuwe Weg", Uitgave Patientenvereniging Enzymtherapie, Bergen op Zoom. ISBN 90 94 01 528 - 5
hoe u het boek kunt bestellen en een ervaring vind U bij E-49
  :   :   :