Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2003. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Chinees Scheppingsverhaal   Vijf elementen   Yin-Yang    oorzaak MS   Chi's   Tantien   Organen   Kwaliteiten   Meridianen   Acupressuur   Acupunctuur   NVA   Chikung   Innerlijke glimlach   Caretaker   Chikungs   details    acht-krachten   paqua   taoyin   Feng Shui     
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Chinese Heelwijzen
Alle Chinese heelwijzen zijn op het Chinese wereldbeeld en scheppingsverhaal gebaseerd. Het idee over ontstaan van het leven op aarde is ook bepalend voor hoe men kijkt naar het leven, gezondheid, ziekte en dood

Chinees scheppingsverhaal:
De Eenheid, de Wu Chi ( zie verder), verveelde zich op een gegeven moment. Ze splitste zich toen in Tweeën, in Yin en Yang, Hemel en Aarde, de twee polariteiten. Die twee polariteiten proberen steeds met elkaar in evenwicht te komen om weer samen te smelten, zo ontstaat uit de Twee de Drie, de spiralende of verbindende kracht.
Die heet de Tai-Chi ( zie verder). Zo gaat de ver-veel-ling steeds verder tot in de velen.

vergelijk: onze westerse Big-Bang theorie. Het uitdijend en samentrekkend heelal.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Anders gezegd:
De Tao brengt het Ene voort.
Het Ene brengt de Twee voort.
De Twee brengt de Drie voort.
En de Drie brengt de duizend en één dingen voort.
De duizend en één dingen worden gedragen door Yin en omhelzen Yang.
Lau Tzu. (Tao Te Ching, vers 42)

Doordat Yin en Yang eindeloos in elkaar draaien ontstaat er een steeds grotere verfijning. Yin en Yang splitsten zich in de vier oer-krachten: Vuur, Water, Metaal en Hout.
Uit die vier oerkrachten ontstaan de vijf Chinese elementen, of energie-fases.
De Chinezen beschouwen materiële dingen als een energiefase van een kracht. Eigenlijk liepen ze dus nogal voor op Einsteins ontdekking dat je materie ook als energie kunt zien.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug De vijf Chinese elementen zijn: water (Kan), vuur (Li), hout (Chen), metaal (Tui) en aarde (Kun). (zie ook: de organen

Ook de Indiase cultuur werkt met vijf elementen: Water, Vuur, Lucht, Aarde en Prana.
Dit is wat verwarrend want:
Het Chinese Hout is het Indiase Aarde,
het Chinese Metaal is het Indiase Lucht,
en het Chinese Aarde is de Indiase Prana.
Water en Vuur hebben in beide culturen wel dezelfde Nederlandse namen.
.
De vijf elementen zijn weer verbonden met de vijf organen.

Uit de vier oerkrachten ontstonden de acht belangrijkste krachten (ze vormen in Yin-Yang-lijntjes de basiselementen van de I-Tjing-symbolen, de trigrammen):
Water (Kan),    Vuur (Li),   Hout (Chen),   Metaal (Tui),
Aarde (Kun),   Berg (Ken),   Wind (Sun)   en Hemel (Chien).
Deze zijn terug ook te vinden in de Pa-kua .

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Vanuit de 8 krachten ontstonden de 64 (de 64 hexagrammen uit de I-Tjing).
Uit de 64 ontstonden de 10.000   (de 1001 of,  de velen, vroeger kende het Chinees geen grote getallen).
"Voorbij de Tienduizend dingen is het Ene."

Yang is de uitdijende, de afstotende, de uitgaande, de exploderende kracht, de Hemelkracht, de mannelijke, actieve kracht.

Yin is de aantrekkingskracht, de samentrekkende, de imploderende kracht, de Aardekracht, zwaartekracht, de vrouwelijke, de ontvangende kracht.

Yang trekt de geest het heelal in, Yin trekt het lichaam de aarde in. Ze draaien voortdurend om elkaar heen. Die eeuwige beweging heet:

Tai Chi

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Tai Chi heeft minstens twee betekenissen:
1. Naam van een Chinees symbool, dat de spiralende, verbindende kracht, de voortdurende beweging, tussen Yin en Yang uitbeeldt.
2. De naam van een Chinese bewegingsleer, die tot doel heeft via oefeningen de spiralende werking van de levenskracht te leren beheersen. Boek. De Tao Yin vormt de basis voor de Tai Chi Chi Kungs of de Tai Chi Chu'an. Die bewegingsleer heeft als belangrijkste doel het oefenen van "de Vorm", een serie voorgeschreven bewegingen die samen de essentie vormen voor alle Chinese en Japanse vechtkunsten.

De spiralende kracht, de Tai Chi, verbindt Yin en Yang zodat het leven mogelijk wordt, zodat lichaam en geest met elkaar verbonden, verstrengeld worden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Alle Chinese Heelwijzen zijn op het scheppingsverhaal gebaseerd.
Iedere verstoring van het evenwicht in de krachten van de schepping leidt tot ziekte.
Herstel van evenwicht leidt tot gezondheid.
De elementen worden ook met de organen en bepaalde emoties verbonden.
Als de spiralende kracht, de Tai Chi, te zwak wordt, neemt de levenskracht af en ontstaat er ziekte.
Zodra de Tai Chi te zwak wordt om Yin en Yang nog te verbinden, dan gaat de mens dood. Het lichaam zakt de aarde in en de geest vliegt naar de hemel.

MS ontstaat volgens de Chinese visie als de Yin, of aarde-energie, bijna totaal is uitgeput. De Jing Chi uit het onderste energie reservoir (Tantien) is dan vrijwel uitgeput. De Jing Chi is de meest grondstoffelijke energie uit de Yin / Aarde-Kracht, en de naam van de energie van het onderste Tantien.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug De Chi 's   
Chi, spreek uit tsjie , is de Chinese naam voor energie, of levenskracht. De Chinezen onderscheiden verschillende Chi's.

De Wu Chi is de oerbronenergie, nog ongericht en ongedifferentieerd
(vergelijk de oerstof, of snares, waaruit na de Big Bang het heelal ontstond, en de Prana uit de Indiaase cultuur).

De Jing Chi is de meest grondstoffelijke menselijke energie uit de Aarde-Kracht. Hij zit in het onderste energiereservoir (de onderste Tantien), iets onder de navel. In de Zen-traditie heet die plaats de Hara. Deze energie zorgt voor onze vitaliteit en vormt de basis van onze fysieke gezondheid.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug De Chi Chi is de energie van het hart, onze organen en emoties. Deze energie is fijner dan de Jing Chi en grover dan de Shen Chi. Deze energie vormt de basis van onze emoties, onze gedachten en onze omgang met anderen. Hij zit in de middelste Tantien ter hoogte van het hart. Deze energie is verantwoordelijk voor de intensiteit van ons leven, en de gezondheid van ons emotionele of energie-lichaam, onze geest.

De Shen Chi is de hoogste en zuiverste energie die verantwoordelijk is voor ons Spirituele Astrale of Licht-lichaam, onze ziel. Hij zit in de bovenste Tantien, midden in de hersenen. Deze energie vormt de basis van onze intuïtie, spiritualiteit en paranormale vermogens.

De Tai Chi is al genoemd. De bewegingsleer Tai Chi heet eigenlijk Tai Chi Chu'an . Dan is er ook nog de Chi Nei Tsjang en er zijn wellicht nog talloze andere begrippen met Chi erin.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Tantien (s)
Tantien wordt wel met Elixerveld of energie-reservoir vertaald.
Er zijn in het menselijk lichaam 3 Tantiens, die elkaar van onder naar boven voeden.
Naarmate de Yin of Aarde-energie, die we opnemen uit onze voeding en ook zo direct vanuit de aarde, zich verfijnt, stijgt deze op naar de twee hoger gelegen Tantiens. Zo voedt de vitaliteit de levensintensiteit, en die voedt op haar beurt weer de intuïtie, de spiritualiteit en de geluksbeleving. Het evenwicht tussen de Tantiens is dus belangrijk.

Het Onderste Tantien, ook wel 'Het Gele Hof' genoemd, bevindt zich in de buikholte.
De onderste Tantien is dus verreweg de belangrijkste om gezond te kunnen leven op aarde. Zodra het onderste energiereservoir te leeg is, verliest de mens zijn gezondheid, ook al is hij nog niet ziek. De Chinezen geloven dat wanneer men de onderste Tantien voortdurend goed gevuld houdt en steeds groter maakt, de mens langer, tot zelfs "eeuwig", intenser en gelukzaliger kan leven.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Het onderste Tantien bevat de Jing Chi, de meest grondstoffelijke energie, die voornamelijk uit de Aardekracht (Yin) is samengesteld. Aardekracht wordt opgenomen uit het voedsel en zo direct uit de aarde. Deze energie is voornamelijk Yin (zie: jing chi of yin-yang). Deze Tantien is ook het centrum dat verbonden is met de seksuele organen, de nieren. Het is bovendien de voedende energie van het zenuwstelsel.

Deze Tantien kan op minstens twee manieren uitgeput raken.
 1. Doordat de energie weglekt door een te lage spanning in de bekkenbodem.
 2. Doordat de bovenste Tantiens, door fout energiegebruik de onderste leegzuigen.
  Als men te intens leeft, zonder zorg voor de Yin kracht, dan put men de Jing Chi uit en dan stookt men het lichaam zèlf op, als brandstof, en verliest dus de gezondheid. Dan brandt men zichzelf dus letterlijk af.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Acupuntuur zal het evenwicht pogen te herstellen via de meridianen, Healing Tao zal de mens pogen te leren zelf gezonder met z'n energie om te gaan, door verschillende oefeningen om zelf de energie te leren beheersen, (onder andere door bekkenbodemspier-, en andere energie oefeningen), Macrobiotiek zal dat doen door Yin-rijkere voeding voor te schrijven, de Chi Nei Tsjang door de Yinorganen door massage te activeren en de nieren te ontgiften.

De middelste Tantien wordt ook wel Het 'Karmozijn Paleis' genoemd en is het centrum van de intensiteit. Het bevat de Chi Chi en bevindt zich ter hoogte van het hart in de borstholte. Deze energie is fijner dan de Jing Chi, doch grover dan de Shen Chi, en is verantwoordelijk voor onze emoties, ons denken, onze communicatie en onze levensintensiteit.
STRESS-gedrag is een ontremd gebruik van de Chi Chi. De middelste Tantien raakt uitgeput, waardoor het de onderste Tantien leegzuigt, zodat de vitaliteit afneemt. De intensiteit holt dan uit vanbinnen, waardoor vreugde langzaam ontaardt tot een soort hol actie-drang-fanatisme.
Omdat de energie waarmee men voelt uitgeput is, gaat men steeds minder voelen, en mist de rust om nog ergens bij stil te staan.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Dat duurt meestal totdat de vitaliteit zover is uitgeput dat het lichaam ziek wordt, dan krijgt men gedwongen de tijd om stil te staan en zo de tijd te nemen de Jing Chi weer aan te vullen.
Als men niet oud wil worden, dan is doorgaan met die intensiteit van leven, een goede en snelle weg.
Als men gezond, gelukkig en lang wil leven, dan zal men de Jing Chi op volle sterkte pogen te houden, zodat de Chi Chi voortdurend aangevuld kan worden.

De bovenste Tantien wordt ook wel 'Het Paleis van Ni Wan' genoemd en is het centrum van de Shen Chi, de intuïtie, de spiritualiteit en de gelukzaligheid. Deze energie is verantwoordelijk voor onze ware Identiteit, ons Hogerzelf of ons Lichtlichaam. Met de Innerlijke Glimlach activeren we de Shen Chi. Deze Tantien bevindt zich in de hersenholtes, ook wel de "kristallen kamer" genoemd. Gelukzalig zijn, verliefd worden, in extase verkeren, dromen, uittreden, zweven, afwezig rondlopen, stoned zijn, doen we op de Shen Chi. Als de Shen Chi uitput raakt, dan zuigt het de energie uit de onderste twee Tantiens leeg. De mens verliest dan zijn levensbasis. Als de Shen Chi echter goed gevoed wordt door de onderste twee Tantiens, dan kan men met deze energie ook het Paradijs op Aarde zelf creëren.    Bezeten zijn, psychotisch zijn, heeft volgens de Chinese visie veel te maken de totale uitputting van de Shen Chi.
zie ook: Taoïsme.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Organen, Emoties en Seizoenen (Zie ook kwaliteiten)
Volgens de Chinese visie zijn de emoties aan de organen gekoppeld, die weer aan de vijf elementen zijn gekoppeld, en de elementen weer aan de vijf seizoenen: herfst, winter, voorjaar, zomer en nazomer, tijden van de dag en aan kleuren en de vijf smaken. Alles hangt met alles samen; één niet goed functionerend orgaan zal alle andere organen negatief beïnvloeden. De Chinese indeling:

YIN-ORGAAN Element-Windrichting-Tijd-Seizoen-Kwaliteit-Kleur-Zintuig-Smaak Harmonische Emotie Disharmonische Emotie Yang-orgaan Gedrag
LONGEN Metaal-West-Avond-Herfst-Droog-Wit-Ruiken-Scherp Levensmoed-Rechtvaardigheid Verdriet, rouw Wanhoop Dikke darm Afbouwen-Loslaten
Ga één pijl verder Ga één pijl terug
NIEREN
Water-Noord-Nacht-Winter-Vocht-Blauw-Horen-Zoutig Innerlijk Weten-Vertrouwen Bescheidenheid Angst Blaas Rusten-Stilzijn
LEVER Hout-Oost-Ochtend-Voorjaar-Wind-Groen-Zien-Zuur Vriendelijkheid Geduld Tolerantie Woede/Wrok Galblaas Groeien-Beginnen
HART Vuur-Zuid-Middag-Zomer-Heet-Oranje-rood-Spreken-Bitter Aandacht Vrolijkheid Blijheid Intelligentie Intuïtie Ergernis-Stress Haast Dunnedarm Actie
Ga één pijl verder Ga één pijl terug
MILT
Aarde-Centrum-Namiddag-Nazomer-Droog-Goud-geel-Proeven-Zoet Tevredenheid Stabiliteit Ontevredenheid Honger Getob en Gepieker Maag Genieten-Oogsten-Bezinnen
YIN-ORGAAN Element-Windrichting-Tijd-Seizoen-Kwaliteit-Kleur-Zintuig-Smaak Harmonische Emotie Disharmonische Emotie Yang-orgaan Gedrag

De organen leveren de energie voor de meridianen. De Chi Nei Tsjang is een Chinese orgaanmassage, waarbij door masseren gepoogd wordt de organen te helpen zichzelf weer in evenwicht te brengen. Zowel de Taoïstische als de Boeddhistische voedingsleer en de macrobiotiek zijn erop gericht via de voeding het evenwicht tussen yin en yang in de organen te helpen ondersteunen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Kwaliteiten (zie ook organen).
Bij de organen horen emoties en kwaliteiten. Om de energie te harmoniseren is het belangrijk de emoties in zichzelf te erkennen, te herkennen en uit te balanceren. Dat heet de compassietraining. Dan maakt men contact via de intensiteit en de kwaliteit, de "Te" van de organen en het leven.
Je zou kunnen zeggen dat de energie van de organen en de emoties vier windrichtingen hebben.
Yin-orgaan kwaliteit of Te yin-yin-emotie yin-yang-emotie yang-yin-emotie yang-yang-emotie Yang-orgaan
Longen Rechtvaardigheid levensmoed overmoed depressie verdriet, rouw Dikke darm
Nieren Stille weten
I-kracht
zachtmoe- digheid inertie, slapte, futloosheid Angst op de foute tijd Angst op de juiste tijd Blaas
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Lever Vergevings- gezindheid
Daadkracht
Vriende- lijkheid Huichelen Woede op het foute moment Verontwaardiging Gal- blaas
Hart (zelf)respect Blijdschap, hartelijkheid onverschil- ligheid Geïrriteerdheid, (ver)oordelen ergernis Juist inschat- tingsvermogen dunne darm
Milt Eerlijkheid Balans Evenwicht Stilstand inertie Piekeren / Tobben Constateren Aanwezigheid pancreas, maag
Yin-orgaan kwaliteit of Te yin-yin-emotie yin-yang-emotie yang-yin-emotie yang-yang-emotie Yang-orgaan


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Meridianen
Meridianen zijn energiekanalen in het lichaam. 24 uur per dag circuleert er energie door het lichaam. De meridianen zijn voor hun voeding afhankelijk van de organen. De organen zijn gekoppeld aan de elementen en aan bepaalde emoties. Wat men eet en drinkt en hoe men leeft is dus belangrijk voor de energiehuishouding.
Er zijn twaalf meridianen, die naar de organen waarvan ze hoofdzakelijk afhankelijk zijn, genoemd zijn:
1 nier-meridiaan, element water
2 blaas-meridiaan, element water
3 milt-alvleesklier-meridiaan, element aarde
4 maag-meridiaan, element aarde
5 lever-meridiaan, element hout
6 galblaas-meridiaan, element hout
7 long-meridiaan, element metaal
Ga één pijl verder Ga één pijl terug 8 dikke-darm-meridiaan, element metaal
9 hart-meridiaan, element vuur
10 dunne-darm-meridiaan, element vuur
11 drievoudige-verwarmer-meridiaan
12 bloedsomloop-seks-meridiaan


Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten, een soort energie-punten. Deze punten zijn belangrijk zowel bij de acupressuur als bij de acupunctuur; boeken

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Acupressuur
Acupressuur is een behandelmethode waarbij de acupunctuurpunten op de meridianen worden geactiveerd door druk of massage. Acupressuur is veel minder ingrijpend en gevaarlijk dan acupunctuur, omdat de huid niet wordt beschadigd. Deze therapie beïnvloedt het bioritme van de mens. Het is een wat langzamere weg, en zal minder direct spectaculair resultaat opleveren. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat de resultaten op termijn duurzamer zijn.
Er zijn vele acupressuurpunten die men zelf kan leren masseren, waardoor men minder vaak naar een therapeut hoeft. Men kan acupressuur ook als een vroegtijdige-diagnosemethode gebruiken. Zodra de meridiaan- of energiepunten gevoelig worden, duidt dit op een disbalans. Door de punten regelmatig door (zelf) massage te harmoniseren kan men vaak voorkomen dat men ziek wordt. Acupressuur kan ook met een moxa-behandeling worden gecombineerd. boeken

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Acupunctuur
Acupunctuur is een veel ingrijpenderer behandelmethode dan acupressuur, omdat er gouden of zilveren naalden gestoken worden in de acupunctuur-, meridiaan- of energiepunten. Hierbij ontstaan er dus kleine littekentjes in de energiebanen en dat kan dus ook juist verstoringen op van vitaalbelang zijnde plaatsen in het lichaam veroorzaken.
Deze therapie beïnvloedt het bioritme van de mens op een nogal ingrijpende manier. Het bioritme is een van de bases van de gezondheid. In Chinese termen: het evenwicht tussen Yin en Yang is de basis van de gezondheid. Het is het ik-eigen tempo en het ritme waarop het lichaam functioneert. Bijvoorbeeld: of men een avond- of een ochtendmens is, hangt samen met het ik-eigen bioritme. Ingrijpen op het bio-ritme is niet helemaal ongevaarlijk. Bioritmes veranderen langzaam en gestaag. Het kan jaren duren voordat een disbalans in het bioritme zich openbaart. Wanneer die naalden niet met kennis en gevoel van zaken gebeurt, kunnen er soms tot 20 jaar later pas klachten optreden, dan zonder enige aantoonbare aanleiding, die mogelijk toch zijn terug te voeren tot een ondeskundige acupunctuurbehandeling van jaren geleden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Het is nog maar de vraag in hoeverre de juiste deskundigheid in Nederland aanwezig is. De oorspronkelijke Chinese opleiding tot acupuncturist was zeer intensief en langdurig, er hoorde een uitgebreide vorming in eigen lichaamsbewustzijn bij en ook een intensieve training van de (ook paranormale) waarneming. Men leerde in eigen lichaam voelen wat men in het lichaam van de ander aan het doen was.

Zeker bij mensen met MS, die veelal een overgevoelig en kwetsbaar zenuwstelsel hebben, is het nog maar de vraag of deze therapie wel aan te bevelen is. Veel acupuntuurpunten vallen samen met zenuwknooppunten. Het is niet duidelijk wat die kleine littekentjes en verhardingen op die belangrijke punten in het lichaam op termijn voor gevolgen zullen hebben. Acupressuur is veel minder ingrijpend en werkt op termijn vaak even goed, zo niet beter dan acupunctuur.

Acupunctuur is nu één van de alternatieve behandelwijzen die door veel (aanvullende) verzekeringen wordt vergoed. Er zijn beroepsverenigingen voor acupuncturisten, o.a. de NVA, die eisen aan hun leden stellen. In mijn ogen stellen deze verenigingen hoge eisen aan kennis (min. HBO-niveau), hygiëne en ethiek en te lage kwaliteitseisen aan het lichaamsbewustzijn van hun leden.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug De NVA heeft op haar website een lijst opgenomen van wie haar behandelingen vergoedt.
Ervaring-1 ,   Deskundige-1,   www.acupunctuur.nl ,   boeken,  NVA

Zowel acupressuur als acupunctuur kunnen worden gecombineerd met een moxa-behandeling. Moxa is een kruidenstaaf die net als wierook wordt gebrand. Aan de rook wordt een helende en verwarmende werking toegeschreven. Men beweegt daarbij de rokende staaf vlak boven de huid. Ook verwarmt men soms de acupunctuurnaalden met de rook van de moxastaaf.

Chi Kungs
Chi betekent: energie en Kung betekent: houding, of houding in beweging. Het zijn dus oefeningen die tot doel hebben om de energiehuishouding te leren beheersen. Je hoort wel eens: ik zit op "Chi Kung"; dat kan eigenlijk niet. Men kan er niet op zitten, men kan het leven. Zo iemand bedoelt dat hij op een cursus zit waar hij verschillende "Chi Kungs" leert doen. Op Tai Chi Chu'an doet men ook Chi Kungs. boeken

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Tao Yin
Tao-Yin is een soort Chinese Yoga, waarbij uiteraard ook Chi Kungs worden gedaan. Het doel is om optimale flexibiliteit te combineren met kracht. De training en ontwikkeling van de psoas, als spier van de ziel, vormt een zeer belangrijk onderdeel van deze stroming. Tao Yin legt de energetische basis voor de Tai Chi Chi Kungs. Master Mantak Chia schreef er een boek over.
Er is op dit moment in Nederland maar nog één certificated instructor.

Nei Ching is een standaardwerk over de traditionele Chinese geneeskunst. Volledigheidshalve: Huang Ti Nei Ching Su Wen, het boek van de Chinese Gele Keizer over gezondheid

Chi Nei Tsjang,
Chinese orgaanmassage die tot doel heeft de organen door massage uit te nodigen om hun eigen evenwicht weer te gaan te herstellen. Nader verhaal over deze techniek moet nog volgen. Als U er ervaring mee heeft, mail het ons dan: mijn ervaring

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Tui Na Massage, of An Mo
Tui betekent: duwen; en Na betekent: vastpakken; An Mo betekent: drukken en aanraken. Er bestaat een leuk en goed leesbaar boek over, dat op kindermassage is gericht.

STRESS
STRESS is eigenlijk een afkorting van Situations That Release Emergency Signals for Survival. Het is dus eigenlijk een eufemisme voor de oorzaak van een acute doodsangst. Het wordt nu meestal gebruikt om bepaald gedrag te beschrijven, waarvan de symptomen binnen de mens moeten worden bestreden. Het is nog maar de vraag of dat wel kan. Als men in een levensgevaarlijke situatie zit, is zo'n reactie eigenlijk heel gezond.
Er ligt dus of een misvatting over de levenssituatie aan ten grondslag, in dat geval heeft men de prikkels van de symptomen nodig om zich opnieuw een beeld te kunnen vormen van de situatie. Of er bestaat een echt gevaarlijke levenssituatie die men wellicht beter kan veranderen. (Zie ook: Stress-2 )
Volgens de Chinese visie heeft STRESS alles te maken met een disbalans in de hartenergie. Ze beschouwen het als typisch Yang-gedrag. Een teveel aan Yang is ook een tekort aan Yin. MS wordt nogal eens in verband gebracht met STRESS.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug In de Chinese visie gebeurt dat ook, alleen indirect, doordat MS als Yin-tekort wordt gezien. De oorzaak van disbalans in de hartenergie kan volgens hen ook in de andere organen liggen.

Verder lezen:
over Chinese Heelwijzen
over 5 elementen voedingGa één pijl verder Ga één pijl terug Healing Tao Holland

Healing systeem afkomstig uit China en Thailand dat uitgaat van een op de Tao gebaseerd mensbeeld dat sterk op energie-evenwichten en beleving is gericht. De mens als kosmisch verbindende factor tussen hemel- en aarde-energie, met zijn energiebanen en energiepoorten, die door kennis van en ervaring met de polariteit tussen Yin (aarde) en Yang (hemel) bewust kan worden beheerst met een Innerlijke Glimlach.

Zowel fysieke oefeningen als uitleg over hoe menselijke energie werkt gaan in de cursus of individuele consulten hand in hand.
De opleiding van leraren gebeurt door Mantak Chia, de oprichter van de Healing Tao International. In Nederland is dat Annette Derksen van de Healing Tao Holland.
Er worden zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de mensen die deze cursussen mogen geven. Een gecertificeerd Tao-instructor wordt geacht te weten wat hij/zij doet en kan dat bovendien gedetailleerd uitleggen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Healing Tao heeft onder andere een aantal zeer goede bekkenbodemspieroefeningen en veel oefeningen om te leren je energie bij je te houden, door een combinatie van fysieke oefeningen en bewustzijnsontwikkeling. Je kunt er veel baat bij hebben als je wilt leren om je eigen ruimte in te nemen, stevig te staan, en je eigen energie beter wilt kunnen beheersen.

Acupunctuur, Acupressuur, Tai-Chi, vijf-elementen voeding (o.a. macrobiotiek) en de I-tjing zijn andere 'takken' van de Taoistische 'boom' (zie hiervoor ook Taoïsme).
De Healing Tao heeft hier vanzelfsprekend raakvlakken mee. De cursussen zijn zonder ingrijpend dieet, of enige kennis vooraf, te volgen en bieden een afgerond geheel, zowel voor beginners als de meer gevorderde studenten.

De oefeningen hebben o.a. tot doel om het lichaam energetisch schoon te maken. Vaak komen er in het begin veel energieblokkades los en dat kan tot gevolg hebben dat je je er in het begin niet lekker bij voelt. Misselijk worden en/of hoofdpijn krijgen kan voorkomen. Als het goed is dan duurt dat niet zo lang en ga je je nadat je "het oude zeer" hebt uitgeziekt veel beter en fitter voelen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Boeken en adresgegevens.

Om copyright-redenen is Mantak Chia op dit moment bezig om Healing Tao onder de naam Universal Healing te gaan vervolgen.

Verzekering en erkenning: Nee

Ga één pijl verder Ga één pijl terug De centrale as, of het centrale kanaal waar alles om draait, is de I-lijn, of I-kracht. Dat begrip is moeilijk uit te leggen, omdat er een innerlijke ervaring van heelheid bijhoort.
Innerlijke glimlach:

Sluit je ogen.
Denk aan iets ontroerends, vertederends, bijvoorbeeld zo'n jong speels pluizig poesje en voel je ogen zacht worden en je mondhoeken in een vertederende glimlach krullen.
Begroet nu met die innerlijke glimlach je lichaam, en maak er contact mee.   Ga naar het begin van Healing Tao


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Je zou het idee van Healing Tao ook kunnen samenvatten. Alle alternatieve geneeswijzen proberen op hun manier het evenwicht van de mens te herstellen vanuit bepaalde klachten. (Healing) Tao (Reinoud) brengt een mens in contact met het wezen van het evenwicht zelf. De I-kracht, of I-lijn.

Details:
Alle onbegrijpelijk termen in dit verhaal worden uitgelegd op deze bladzijde en Religies: Taoïsme. Het is handig om die eerst te lezen, anders blijf U klikken en (windows) vensters openen en sluiten.

Omdat Tao niet uitgaat van de reïncarnatiegedachte is het heel belangrijk het leven hier en nu in dit lichaam zo lang mogelijk te laten duren.
Het gezond en vitaal houden van het lichaam is dus de absolute basis, want dat is de voorwaarde waarop de rest van de mens op aarde aanwezig kan zijn of worden, vorm kan krijgen, en omdat die andere grootheden (geest, ziel, spirit, mind, emoties en alles wat bij menszijn komt kijken) het lichaam mede vormen of vervormen, is dus het lichaam het allerbelangrijkste en de basis van alles wat je doet.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Het stoffelijk lichaam alleen kan helemaal niks, zonder de caretaker.

Wat je ook doet, het mag niet ten koste van je lichaam of vitaliteit gaan, ten minste als je oud wilt worden. Daarvoor is het belangrijk dat de caretaker altijd bij het lichaam blijft en er nooit van gescheiden wordt. De caretaker is dat wat het lichaam beweegt, beschermt en leidt en alle processen in het lichaam stuurt, datgene dat weet hoe het lichaam hoort te functioneren en wat daarvoor nodig is.
Als het goed is dan is de caretaker op het moment van de conceptie helemaal gaaf en wordt een mens met een onbeschadigde, evenwichtige, caretaker geboren. De caretaker kun je ook zien als het ideaalbeeld van jezelf en je lichaam, als alles precies in harmonie verloopt, en je altijd precies op tijd neemt wat je nodig hebt, loslaat wat je niet nodig hebt, in je eigen ruimte en helemaal in je eigen ritme kunt functioneren zodat die innerlijke harmonie nooit uit balans raakt. En alles via je eigen bioritme verloopt. Kortom, hoe het zou zijn als je al in het paradijs was geboren.
Die ideale situatie is zeer zeldzaam en ik weet niet eens of die überhaupt bestaat. Hij is echter wel voorstelbaar, je kunt ervan dromen, want je droomlichaam is dat wat weet hoe die eruit ziet.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ieder leven begint in bijna totale afhankelijkheid van de moeder of verzorger van de baby en die hebben meestal nog wel meer dingen te doen dan zorgen voor de nieuwe baby.
De mens schijnt de keuze gegeven te zijn of hij zijn dromen laat varen, meestal doet hij dat door zijn droomlichaam los te koppelen van zijn fysieke lichaam, en vliegt hij met z'n dromen mee, het dagelijkse leven in het hier en nu en het lichaam uit, (wegdromen noemen we dat, of afgeleid zijn), of dat hij ze helemaal ontkent, en zich alleen nog door aangeleerd denken, wetenschap of normen en waarden van anderen laat leiden, óf dat hij zoveel mogelijk zelf doet om zijn dromen hier en nu te realiseren. Dat hij dus trouw blijft aan de informatie die zijn droomlichaam hem ter beschikking stelt.
Door de disbalans die bijna altijd ontstaat in de praktijk, door de emoties, angst, frustraties, boosheid enzo, ontwikkelt ieder mens ook nog iets anders waardoor hij zich kan laten leiden. De Tao beschouwt dat als blokkades in het droomlichaam, die het fysieke lichaam letterlijk ontregelen en als die ontregeling te ver gaat dan wordt het lichaam vatbaar voor ziekte en dan daarna meestal ook ziek. Daarom is bijna alles op het schoon maken en houden van lichaam en emoties gericht, op het verzamelen van nieuwe energie en levenskracht. En het praktisch leren kennen en beheersen van alle evenwichten.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Omdat het lichaam stoffelijk is, kun je daarmee concreet wat doen om de rest van jezelf te bereiken of juist af te scheiden.
Het wezen van het leven is de "Tai Chi", de spiralende kracht/ beweging, waarin de uitgaande Yang kracht zich met de ingaande Yin kracht verbindt. (De verbinding tussen bewustzijn en materie is de kern van het wonder en het mysterie van het leven zelf.) Als de spiralende kracht te zwak wordt, en uit elkaar valt, dan zakt het lichaam de grond in en vliegt de geest weer de ruimte in. Tussen die twee enorm sterke, tegengestelde krachten, speelt het leven zich af. Met andere woorden: De geest of ziel "wil" vliegen en vrij zijn; het lichaam "wil" de aarde in zakken en wat doe je ondertussen eigenlijk zelf?

Het enige wat een mens hoeft te doen om lang te leven is vanuit zijn/haar eigen midden, de I-kracht/lijn, voor de spiralende kracht zorgen, hem flexibel in beweging houden en voeden. Dat doe je door de tantiens vol te houden. En de daar verzamelde Chi-krachten kan men, zodra het lichaam schoon is, gebruiken om z'n lichtlichaam te ontwikkelen tot een dubbel van zijn droomlichaam (ook caretaker of babysit genoemd, dat zijn in feite je talenten, dat wat je bij je geboorte meekreeg).

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Van het Taoïsme hoef je gelukkig niet heilig te worden, je hoeft er alleen maar te zijn, en liefst zo volledig mogelijk gewoon te doen wat je doet en zo stap voor stap je eigen weg te gaan.

Tao erkent bovendien dat er ook zwarte krachten zijn, waar je je actief tegen mag beschermen, en waartegen je ook mag vechten. Dat die juist een fantastische uitdaging zijn om zelf gecentreerd in maximaal flexibel evenwicht te leren leven, er als een soort evenwichtskunstenaar tussendoor te dansen. Je valt nooit aan, je zet je eigen aanwezigheid stevig neer, je trekt je gewoon terug in je eigen lichaam, balt jezelf samen, concentreert je, en je doet bij voorkeur een stap achteruit, laat je gewicht in de aarde zakken, buigt, gaat door de knieën, zodat de ander steeds verder van zijn eigen stuk raakt om bij je te kunnen komen, en zo verleid je de ander te ver te gaan, zodra de ander zijn balans verliest, dan ben jij de sterkste en dan win je op dat moment gewoon het "gevecht". Je hoeft eigenlijk bijna niks te doen, gewoon geduldig, alert wachten totdat de ander zichzelf voorbijloopt en dan geef je hem nog een klein extra tikje zodat hij plat gaat.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Iemand die zelf wil vechten, die is eigenlijk al uit evenwicht, gewoon wachten totdat zijn negatieve emoties (meestal yang) een disbalans t.o.v. zijn yin (kracht waarmee je aardt en je lichaam overeind houdt) veroorzaken. Als je niet zachtaardig bent, dan mist de aardekracht, of pool, aan flexibiliteit, en wie niet buigt, die barst op een gegeven moment wel. Je hoeft alleen maar alert en aanwezig te wachten en ondertussen te zorgen dat je eigen energietank steeds voller wordt. Maak je niet druk, besteed je energie in eerste instantie alleen aan jezelf, want bij verantwoordelijk leven hoort alleen maar "trouw blijven aan jezelf"; iedereen hoort voor zichzelf te zorgen en zichzelf zo beweeglijk, flexibel, buigzaam mogelijk te houden. En als iedereen dat ook echt doet, dan kan iedereen hier op aarde in zijn eigen paradijs leven (daar waar Adam en Eva, Yang en Yin nog in harmonie samenzijn) en creeren we met elkaar hier en nu het paradijs op aarde.
Volgens de Tao is de enige vergissing die een mens kan begaan, dat hij zichzelf, zijn eigen Tao (weg) verliest en dus gewoon verdwaalt in zijn eigen leven. (Het "Ken U Zelve" uit onze bijbel.)
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ze beschouwen het als ieders levensdoel om de eigen talenten te verdubbelen, niet om anderen te bestrijden, tenzij dat toevallig jouw talent zou zijn en je daar dus gelukkig van wordt. Jouw Tao, jouw eigen weg, kan je alleen zelf ontdekken en leren kennen. Als het jouw levendoel is om een gelukkig mens te worden, dan kun je ervan uitgaan dat met iedere stap die je echt gelukkig maakt, je een stap op je echte eigen weg zet.

Wat nu Tai Chi heet, heet eigenlijk "Tai Chi Chi Kung". Healing Tao werkt met meer Chi Kungs dan alleen de Tai Chi Chi Kung. Het pakt niet de Vorm, maar laat de inhoud bewegen zodat die zijn ware structuur kan vinden. Je begint niet met een vorm neer te zetten en daarna pas te voelen of je je in die vorm wel thuis voelt. Je begint met het verkennen en bewust worden, vanuit de structuur van de I-kacht, de innerlijke glimlach in je lichaam, en dan ontstaat de vorm vanzelf, vanuit je eigen energie die zijn structuur heeft gevonden. De structuur draagt je, zodat de vorm vrij blijft om te bewegen en te veranderen, te leven dus.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Kort samengevat.
Omdat Tao niet uitgaat van de reïncarnatiegedachte is het heel belangrijk het leven hier en nu in je lichaam zo lang mogelijk te laten duren. Verstarring is het begin van de dood. Dus gaat het erom alles optimaal flexibel en zacht te houden, niet uit evenwicht te laten brengen, maar voortdurend door energie verzamelen te laten groeien. Alles met een minimum aan energieverlies te doen en die energie direct weer aan te vullen, of liever nog eerst te verzamelen. Je kunt het ook als de kunst van het "laten" en "laten gebeuren" zien. Zo min mogelijk zelf doen, en zoveel mogelijk laten gebeuren. Gewoon aanwezig jezelf laten glimlachen met zachte, ontroerde, liefdevolle ogen is vaak al genoeg om deuren zichzelf te laten openen. Je laat jezelf glimlachen door aan iets wat je gelukkig maakt te denken en dat gevoel in het hier en nu, opnieuw door je lichaam te laten te stromen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Pa-qua
Een paqua is een achthoekig chinees symbool. Waarbij de 8 basis krachten in trigrammen rond een spiegeltje of een taichi symbool gegroepeerd staan. 'Pa' betekent 8 en 'qua' betekent kracht of trigram
Er bestaan verschillende paqua's.
 1. Yang Paqua: de 8 trigrammen zijn opgebouwd van binnen naar buiten.
 2. Yin Paqua: de 8 trigrammen zijn opgebouwd van buiten naar binnen.
 1. Early heaven yin Paqua, vanaf boven met de klokmee:
  hemel (Chien), metaal (Tui) , water (Kan), hout(Chen) ,
  aarde (Kun), berg (Ken), vuur (Li), wind (Sun),
  Deze dient om energiën te vangen. In het centrum zit een spiegeltje of een taichi tekentje.
 2. Later Heaven yang paqua, met de klok mee:
  vuur (Li), aarde (Khan), metaal (Tui) , hemel (Chien)
  water (Kan), berg (Ken), hout (Chen), wind (Sun),
  Deze dient om zelf actief energie binnen te halen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Schema van een Later-Heaven-Yang- Paqua
   yang   
                  
   yang
   yin
   yang
                  
                 
                  


    Li    

   yin   
                 
   yang
   yin
                  
                 

    Sun    

   yin
   yin
                 
                 

   Koen   
   yin
   yin
   yang   
                 
                 
                  

   Chen   
   yin
   yang
   yang
                 
                  
                  
   Tui
   yang
   yin
   yin
                  
                 
                 


   Gun  

   yin   
                 
   yang
   yang
   yang
                  
                  
                  
   Chien   
   yang
   yin
                  
                 

   Khan   


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Schema van een Early Heaven Yin-Paqua
   yin   
                 
   yang
   yang
   yang
                  
                  
                  


    Chien    

   yang   
                  
   yang
   yang
                  
                  

    Sun    

   yang
   yin
                  
                 

   Tui   
   yang
   yin
   yang   
                  
                 
                  

   Li   
   yin
   yang
   yin
                 
                  
                 
   Khan
   yang
   yin
   yin
                  
                 
                 


   Chen  

   yin   
                 
   yin
   yin
   yang
                 
                 
                  
   Gun   
   yin
   yin
                 
                 
   Koen   
Ga één pijl verder Ga één pijl terug De acht-krachten
De trigrammen zijn opgebouwd van onderen naar boven, yang wordt aangeduid met een gesloten lijn en yin met een gebroken lijn.
Hemel, Chien: yang-yang-yang
Het symbool van de hemelse kracht, verbonden met het bovenste deel van het borstbeen.
Aarde, Kun: yin-yin-yin
Het symbool van de aardekracht. verbonden met de milt, de pancreas en de maag.
Vuur, Li: yang-yin-yang
Het symbool van de vuurkracht, verbonden met het hart.
Water, Kan: yin-yang-yin
Het symbool van de waterkracht, verbonden met nieren, de blaas en sexuele organen.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Metaal, Tui: yang-yang-yin
Het symbool van de metaalkracht is verbonden met de longen en de dikke darm.
Hout, Chen: yang-yin-yin
Het symbool van de houtkracht is verbonden met de lever en de galblaas.
Berg, Ken: yin-yin-yang
Deze oerkracht is nauw verbonden met de vitaliteit van het onderste tantien.
Wind, Sun: yin-yang-yang
De oerkracht wind is nauwverbonden met de houtkracht, als wel het vermogen tot destructie. Iets boven de lever

Zie ook I-tjing

Ga één pijl terug Feng Shui
Feng Shui is een Taoistische levensleer en -wijze die beoogt mensen te helpen om in harmonie met hun omgeving te leren leven. Het integreert de theorie tot de praktische dagelijkse toepassing van de Paqua, de I Tjing, de Chinese Astrologie en alle andere wijsheden in bijvoorbeeld de samenstelling van een maaltijd, en de inrichting van huis en tuin. (Zie: boek)

reageer


Ga naar het hoofdmenu met de homepage.