Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu:   Albert Einstein   Belcampo   Feldenkreis   vrijheid   gemakzucht   Manly Hall   intervallen  

Ga één pijl terug Citaten, die in deze website voorkomen

Albert Einstein: "Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis."
"Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal."

Citaat uit de Teaching of All Ages (Manly P Hall) op blz. 202:
"Als de massa regeert wordt de mens beheerst door onwetendheid;
als de Kerk regeert, wordt hij beheerst door bijgeloof en
als de Staat regeert wordt hij beheerst door angst.
Eer mensen in harmonie en wederzijds begrip kunnen samenleven,
moet onwetendheid veranderen in wijsheid,
bijgeloof in verlicht geloof,
en angst in liefde."
Ondanks dat ik de engelse versie niet heb gezien zou ik "moeten" liever door "dienen" of "nodig zijn" hebben vertaald.

Citaten uit J.K Rowling: Harry Potter and the Goblet of Fire. Uitg. Bloomsbury Publishing Plc, London 2000. (ISBN 0-7475-4624-X gebonden uitgave blz.590) ISBN 0-7475-5442-0, paperback blz. 736
Albus Dumbledore: "..because he needs understanding.... Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery. He needs to know....

(blz. 603 gb) blz.753 pb
"If I thought I could help you," (Albus) Dumbledore said gently, "by putting you into an enchanting sleep, and allowing you to postpone the moment when you would have to think about what has happend tonight, I would do it. But I know better. Numbing the pain for a while will make it worse when you finally feel it. ..."

Hagrid blz.779 pb): "No good sitting here worrying about it," he said. "What is coming, will come, and will meet it when it does."

Dumbledore (blz. 784 pb): "Remember, if the time should come when you have to make a choice between what is right and what is easy! Remember... ."

Uit J.K Rowling and Lindsey Fraser: Een interview met J.K. Rowling. Uitg. Rubinstein Pub., 2000. ISBN 90-5444-393-6. Blz. 14:

"Naar mate ik ouder werd, werd ik gelukkig ook wat relaxter, hoewel ik nog steeds een tobber was. Dat ben ik trouwens nog steeds. Ik bofte enorm dat ik zulke goede vrienden en vriendinnen had. Dat was vooral belangrijk tijdens mijn tienertijd toen mijn moeder multiple sclerose kreeg. Iedereen die zoiets heeft meegemaakt, weet wat een stress dat veroorzaakt binnen een gezin en wat een effect dat op je hele leven heeft. Vrienden werden toen nog belangrijker, om mee te praten en in vertrouwen te nemen."

Willem de Zwijger:
"Men hoeft niet te hopen om te beginnen.
Men hoeft niet te slagen om te volharden."

Midas Dekkers, Vroege Vogels radiouitzending 18-03-2001 :
"Er sterven in Nederland meer mensen aan passief autorijden, dan aan passief roken."

Midas Dekkers, Vroege Vogels 8 juli 2001:
"Dromen doe je om je in je slaap niet te vervelen: de hemel ligt in dromenland."

Vroege Vogels radiouitzending 18-03-2001, zonder bronvermelding
"Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn."

"Er is maar één keuze in het leven: "Je doet het wel of je doet het niet"
en al het andere dat ik zeg is eigenlijk bijzaak!


"Van gemakzucht is nog nooit een mens gelukkig geworden." (Remember)

Chinees spreekwoord:
"Uw lichaam uw grote wijsheid, uw verstand uw kleine wijsheid."

Turkse vraag om mensen welkom te heten:
" Is uw hoofd koel en zijn uw voeten warm? "

G. Vanden Berge: Oosters citatenboek 2, Prisma 1404:
Arabisch gezegde: "Blinde ogen zien beter dan blinde harten."

Ramakrishna: "De religie is een Weg naar God. Een weg is geen huis." Zie ook White Bull.

Karin Spaink: "De natuurlijke dood is vrijwel uitgestorven.

Forrester Carter: De jeugd van Little Tree
Uitgeverij A.W.Bruna B.V. Utrecht, 1995. ISBN 90-229-8276-9. Blz. 164:

"Mister Wine zei dat hij me een zuinige manier van potloodslijpen liet zien. Hij zei dat er verschil was tussen gierig zijn en zuinig zijn. Als je gierig was, was je net zo erg al sommige rijkelui die geld aanbaden, en gebruikte je je geld niet waar je het voor moest gebruiken. Hij zei dat als je zo was, dan was geld je god, en daar zou nooit iets goeds van komen.
Hij zei dat als je zuinig was, dan gebruikte je je geld waar je het voor hoorde te gebruiken, maar je verspilde het niet.
Mister Wine zei dat de ene gewoonte tot de andere leidde, en als het slechte gewoontes waren, kreeg je er een slecht karakter door.
Als je te slordig was met je geld, werd je slordig met je tijd, slordig met je denken en zo'n beetje met alle andere dingen. Als een heel volk slordig werd, probeerden politici daar macht over te krijgen. Ze namen dan de slordige mensen het heft uit handen en al gauw had je een dictator. Mister Wine zei dat zuinige mensen nooit door een dictator aan de kant zijn gezet. Wat klopt."

Belcampo: De filosofie van het Belcapisme. Uitg. Kosmos, Amsterdam (nog voor de ISBN-tijd): blz. 47:
" De mens is eigenlijk maar van één ding zeker: dat hij hier op aarde zekere tijd heeft door te brengen. Al het andere bestaat uit luchtkastelen, zoals we hebben gezien. Dit algemene besef geeft meteen de algemene basis voor onze algemene ethiek, We hebben de plicht om die tijd met ons allen zo aangenaam mogelijk door te brengen. Lekker leven, lekker laten leven. Kan het eenvoudiger? Het betekent niet: 'lang leve de lol' of 'agge maar leut hebt', slagzinnen die er altijd onmiddellijk mee in verband gebracht worden en evenmin: het werk maar door anderen op laten knappen. Nee, echt lekker leven, ieder op zijn eigen manier, zonder het leven van een ander te verpesten. "

Youri Egorov (Y.E) en Jan Brokken (J.B), een fragment uit: Met musici, portretten. Uitg. Arbeiderspers, Amsterdam, 1988. ISBN 90-295-0794-2. "De angsten van een concertpianist" blz. 17:
Y.E. : "Maar als het goed gaat, als je alles onder controle kunt houden, als je de juiste sfeer weet op te roepen, dan voel je je....."
J.B. : "Machtig."
Y.E. : "Nee, dan voel je dat muziek het allermooiste is wat er op deze wereld bestaat."
J.B. : "Voel je je nooit machtig?"
Y.E. : "Trots bedoel je? Zelden... Nee het gaat me toch in de allereerste plaats om de muziek. Ik wil er iets mee zeggen."
J.B. : "Wat?"
Y.E. : "Dat kan ik niet uitleggen. Daarom speel ik piano."
J.B. : "Wat is jouw stijl?"
Y.E. : "Ik ben vooral in de structuur van de muziek geïnteresseerd. In de intervallen en relatie tussen de intervallen. Iedere interval heeft een andere betekenis en die wil ik laten horen. Ik houd van legato-spel, van een zingend geluid dus, een relaxed geluid; ik speel zacht, niet qua geluid maar qua aanslag, ik probeer mijn spieren zo min mogelijk te spannen omdat het geluid anders hakkerig klinkt. Horrowitz heeft eens gezegd dat het belangrijkste van pianospelen is je spieren te ontspannen."


Uit: Umbert Eco: Het wonder van Baudolino, persoonlijke notities. Uitg, Prometheus/ Berk Bakker/ Ooievaar, 2001. ISBN 90-5713-610-4. Blz. 26

"Tot onze spijt... (Leesrapporten voor de uitgever)

ANONYMI, DE BIJBEL

Ik moet zeggen dat ik, toen ik het manuscript begon te lezen, enthousiast was over de eerste paar honderd pagina's. Het is een en al actie en alles wat de lezer vandaag de dag van ontspanningslectuur verlangt zit erin: seks (heel veel), en overspel, homoseksualiteit, moord, incest, oorlogen, slachtpartijen en ga zo maar door.
Het verhaal van Sodom en Gomorra met die travestieten die het willen doen met de twee engelen doet aan Rabelais denken; de lotgevallen van Noach komen zó uit een avonturenroman, de vlucht uit Egypte is een verhaal dat vroeg of laat ongetwijfeld verfilmd zal worden... Kortom, een goed geconstrueerde, onvervalste dikke pil waarin niet wordt teruggedeinsd voor verrassende wendingen, vol fantasie, met net dat beetje heilsverwachting dat de mensen leuk vinden, zonder dat het al te tragisch wordt.
Maar toen ik verder las kwam ik erachter dat het een bloemlezing is uit het werk van verschillende auteurs en dat het werk veel, té veel, poëziefragmenten bevat, waarvan er enkele eerlijk gezegd erbarmelijk saai zijn; echt gejeremieer zonder kop of staart.
Het resultaat is een monstrueuze omnibus, en het gevaar bestaat dat niemand er wat aan vindt omdat het teveel van het goede is. En bovendien zal het een heel gedoe zijn uit te zoeken bij wie de verschillende auteursrechten liggen, als de bezorger van het manuscript tenminste niet uit naam van alle auteurs optreedt. Maar de naam van deze bezorger kan ik nergens terugvinden, zelfs niet in de inhoudsopgave, alsof ze hem liever niet wilden noemen.
Ik stel voor te bekijken of het mogelijk is de eerste vijf boeken afzonderlijk uit te geven. Daar kunnen we ons geen buil aan vallen. Met als titel bijvoorbeeld De Rode Zee in rep en roer."

Uit Moshe Feldenkreis' boek Bewustworden door bewegen (Dit fragment mocht ik destijds met toestemming van de uitgever opnemen in mijn boek) :

Blz.45:
"Zoals in ieder ingewikkeld proces worden afwijkingen gebruikt om de voortgang te regelen. Dus als iemand zichzelf wil verbeteren moet hij zijn fouten niet onderdrukken of negeren of met geweld overwinnen, maar ze gebruiken om een nieuwe richting in te slaan."

Je kunt in dit stukje 'verbeteren' door 'genezen' en 'fouten' door 'symptomen' vervangen.

Op bladzijde 70 schrijft Feldenkreis:
"Hoe groter ons kunnen wordt, hoe minder bewuste krachtsinspanning we ons hoeven te getroosten. De inspanning die nodig is om ons kunnen te vergroten is al een goede oefening voor onze wilskracht.
Als je er goed over nadenkt, zul je ontdekken dat de meeste mensen met een krachtige wil (die ze alleen geoefend hebben om 'wilskrachtig' te worden) over het algemeen maar over weinig bekwaamheden beschikken. Mensen, die weten hoe ze doeltreffend kunnen handelen, doen dat zonder veel ophef of voorbereiding.
Zeer wilskrachtige mensen verspillen een heleboel energie in plaats van weinig kracht te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Met beide manieren van werken van werken wordt het doel gewoonlijk wel bereikt, maar de eerste manier kan ook schade berokkenen. Kracht die niet in beweging wordt omgezet verdwijnt niet zomaar, maar zet zich om in beschadigingen van gewrichten, de spieren, en de andere delen van het lichaam die bij de inspanning betrokken waren. Energie die niet voor bewegen wordt gebruikt, verandert in warmte en veroorzaakt beschadigingen die hersteld moeten worden voordat het organisme weer goed kan functioneren.
Alles wat we goed kunnen, gaat ons gemakkelijk af. Zelfs mogen we wel zeggen dat bewegingen, die we moeilijk vinden, niet goed worden uitgevoerd.
Om iets te leren hebben we tijd, aandacht en onderscheidingsvermogen nodig. Om te kunnen onderscheiden moeten we voelen. Dat betekent dat we, om iets te leren onderscheiden, ons vermogen om te voelen moeten vergroten. Maar wanneer we de meeste dingen met niets anders dan kracht proberen te doen, zullen we precies het tegenovergestelde bereiken van wat nodig was."

Spreuken uit de WC van mijn moeder:

Luck is where preparation meets upportunety

A ship in the harbor is save,
but that is not where ships are build for.

When one is a peace with oneself
any place is home.

If you love something
set it free,     (*)
if it comes back
it is yours,
if it doesn't
it never was.

(*) "to set" is iets anders dan "to let"      (terug naar *)Morris West: The Ringmaster. Uitg. Mandarin, 1992. ISBN 0-7493-1067-7:

blz. 270:
"... In this place we are friend trying to help each other. Look at the river. It is the lifeline of our delta people, but we have to adept to it, with its moods, rejoice in the food it nourishes, endure the parasites it inflicts upon us. You are all caught in the current of history whose headwaters rise in the dark mountains of the past. You cannot change it, you survive and help others to survive by adapting to it. Let us relax now. We are friends who trust each other..."

blz. 283:
"... pleace understand; what seems in not what truly is; what truly is demands to be accepted, tolerated at least, because it cannot be changed."

blz. 295/296:
"Pity is the worst gift you can give a woman and the most destructive indulgence for you, Gil".
"My God! Now we have an aphorist in the family. Where did you pick that one up?"
"I wrote it myself. In my diary, last night. And I think it sounds better in Thai than it does in English!
I was wondering how I could stop you making a mess of your life, which, in case you don't know it, is a very lucky, very rich one important to a lot of people."
"Do I sound sorry for myself?"
"No sorry for other people. Some of them don't deserve it. Look after yourself. Remember, you and I have work to do before you leave."

blz. 300:
"Religion is the good thing you do in bad times."

blz.309:
"Nothing is permanent. Tomorrow the caravan moves on. The wheels turn. The flowers bloom and die. The good we do in bad times is a seed planted for others to harvest. Evil is a dark hole in creation, where good may have flourished, where it may take root again one starlit night, when the wounded world murmurs in a healing sleep!"

blz. 302:
Hard on the heels of anger came a surge of new emotion - of exultation in a liberty I had lost a long time and found again in strange and tragic circumstances. I had not understood how long and how stringently I had bounds myself to manners and customs that were not my own, how often, like that other voyager, Gulliver, I had found myself on an alien shore, tied down with gossamer threads, or clod-hopping through tiny alleys, or dwarfed by gigantesque figures whose commands echoed like thunders.
Now I was free. Free enough to juggle a man's life in my hands, and toss it back to him as last tribute of a dead friendship, free enough to look at myself in the mirror and ask finally what more I wanted out of life and how much I was willing to pay for it."

blz. 304: "For once virtue triumphed. I decided the exercise would do me more good than the pampering."

Uit: Ian Graham: God is nooit te laat maar ook nooit te vroeg. Wijsheid en humor van White Bull. Uitg. Ankh-Hermes, Deventer 1999. ISBN 90-202-8187-9. Blz. 72:

White Bull: "Bouw een tempel in je hart waar de Waarheid mag binnenkomen, zodat de kerken en tempels die beheerst worden door onjuiste overtuigingen omtrent schuld en boete, ook overbodig zullen worden.
Als het de bedoeling van Jezus was geweest kerken te bouwen in zijn naam, zou hij zijn leven op Aarde besteed hebben aan het doorknippen van lintjes. Hij toont zijn vriendelijkheid op zowel de hoofd- als de ventwegen van het leven, vanuit zijn liefdevolle hart, zonder oordeel of uitsluiting. Vriendelijkheid behoort onvoorwaardelijk en zonder onderscheid te worden getoond, maar altijd met respect en nooit met geweld." (Zie ook Ramakrishna.)

"Hoe meer je de moed hebt om je leven op deze manier een duwtje omhoog te geven en je vertrouwen alleen maaar in de Waarheid stelt, des te meer zullen de structuren die je leven dor middel van angst en machtsmisbruik beheren, beginnen af te brokkelen. Dit geldt ook voor regeringen, religies, juridische systemen, banken en al het andere, waarin jullie je energie in wat voor vorm dan ook hebben gestoken.

Susan Sontag in de NRC van 19-9-2001
"Aanval op Amerika was niet laf.

Hoe geschokt en verdrietig ik als inwoner van Amerika en New York ook ben, het valt me op dat Amerika, nu het wordt geconfronteerd met die afschuwelijke werkelijkheid van vorige week dinsdag (11-9-2001), minder dan ooit in staat lijkt de werkelijkheid te accepteren. De tegenstelling tussen wat werkelijk is gebeurd en de interpretatie ervan, het eigengereide gezever en de aperte leugens die door praktisch alle publieke figuren en tv-commentatoren in Amerika worden opgelepeld, vind ik verbijsterend en triest.
Degenen die de gebeurtenissen mochten verslaan lijken met elkaar te hebben afgesproken het publiek als kleine kinderen te behandelen. Waar blijft de erkenning dat dit geen 'laffe' aanval was op de 'beschaving', de 'mensheid' of de 'vrije wereld' maar een aanval op het land dat zichzelf heeft uitgeroepen tot supermogendheid, een aanval die werd uitgevoerd als gevolg van bepaalde Amerikaanse belangen en daden?
Hoeveel Amerikaanse burgers hebben weet van de voortdurende bombardementen op Irak? Als het woord 'laf' dan toch moet vallen, is het misschien meer van toepassing op degenen die hoog in de lucht en buiten bereik van vergeldingsaanvallen doden, dan op hen die bereid zijn zelf te sterven om anderen te doden. En als het om moed (een ethisch neutrale waarde) gaat, dan kun je zeggen wat je wilt van de aanstichters van het bloedblad van vorige week dinsdag, maar het zijn geen lafaards.
De leiders van Amerika willen ons er per se van overtuigen dat alles in orde is. Amerika is niet bang. Onze geest in ongebroken. 'Zij' zullen worden opgespoord en gestraft (wie 'zij' ook mogen zijn). We hebben een robotachtige president die ons geruststelt dat Amerika zich niet laat kennen. Publieke personen van allerlei signatuur die zich hebben uitgeproken tegen het buitenlandse beleid van deze regering, voelen zich kennelijk slechts gerechtigd te zeggen dat ze zich achter president Bush scharen.
We krijgen te horen dat alles in orde is of komt, ook al zal het een zwarte dag blijven en verkeert Amerika nu in staat van oorlog. Maar het is helemaal niet in orde. En het was geen Pearl Habor. Er moet goed worden nagedacht, en dat gebeurt misschien ook wel in Washington en elders, over het falen van de Amerikaanse inlichtingendiensten, over de wegen die de Amerikaanse buitenlandse politiek kan inslaan, in het bijzonder in het Midden-Oosten, en over de voorwaarden voor een intelligent millitair verdedigingssysteem. Maar al degenen die een overheidsfunctie hebben, zo'n functie ambiëren, of er ooit een hebben gehad, hebben - met de vrijwillige medewerking van de voornaamste media - besloten dat van het publiek niet mag worden verwacht dat het de harde werkelijkheid aankan.
Sovjetcongressen waren indertijd verachtelijk wegens de luid toegejuigde zelfingenomen banaliteiten die daar werden gedebiteerd. Maar de unanieme, hypocriete, verhullende retoriek die Amerikaanse functionarissen en commentatoren de laatste dagen in de media uitbraakten, is een volwassen democratie onwaardig.
De Amerikaanse leiders en aspirant-leiders hebben ons laten weten dat ze het als hun publieke taak zien te manipuleren: vertrouwen geven en verdriet verwerken. De politiek, de politiek van een democratie - waar meningsverschillen bij horen en waarin openheid wordt gestimuleerd - is vervangen door psychotherapie. Laten we vooral samen rouwen, maar laten we alsjeblieft niet samen stom doen.
Een snippertje historisch besef kan ons misschien al helpen begrijpen wat er is gebeurd en wat er misschien wel zal blijven gebeuren. 'Ons land is sterk' krijgen we keer op keer te horen.
Maar voor mij is dat geen troost. Want niemand betwijfeld dat Amerika sterk is. Dat is alleen niet alles wat Amerika moet zijn."

Susan Sontag is schrijfster van o.a.Ziekte als spookbeeld
Zie ook: Kanttek. 11-9-2001

Margot Keune: Landschappen van verlangen, afscheid van een grote liefde.
Uitg. Prometeus, Amsterdam, 2002. ISBN 90-444-0096-6
Blz.72 n.a.v. dat haar partner van de chirurg te horen heeft gekregen dat hij hooguit nog een half jaar heeft te leven:

"Ik zeg kwaad - echt kwaad ben ik - dat medici als ze niet meer aan je kunnen sleutelen, boude uitspraken gaan doen waar niemand op zit te wachten, alsof ze daarmee even willen laten zien hoeveel meer zij wel weten dan gewone stervelingen. Zonder rekening te houden met wat zo'n uitspraak aanricht. Zonder te bedenken dat je niet kunt vechten met een grafsteen op je netvlies."

citaten vervolg-1 of Helende citaten van Kharitidi of citaten van Robert Redfield