Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug Acupuncturist aan het woord
Een acupuncturist zal niet als doelstelling hebben de ziekte te genezen, doch mijn ervaring is dat acupunctuur in sommige gevallen een zinvolle therapie kan zijn om de symptomen die MS geeft te verminderen.
Zo heb ik op het moment een vrouw van 36 jaar onder behandeling waarbij nog maar voor kort MS is gediagnostiseerd. Zij kwam bij mij op aanraden van een vriendin. Haar hulpvraag was om eens te bekijken of de vermoeidheid die zij voelde, met acupunctuur te verminderen is. Na uitgebreid onderzoek heb ik met haar afgesproken dat ik haar 6 maal zou behandelen, waarna we een evaluatie zouden houden om te bezien in hoeverre de behandeling zou aanslaan. Na 4 behandelingen voelde ze dat de vermoeidheid inderdaad minder werd en we zijn nu zover dat we eens per maand een sessie doen, om zo de toestand te stabiliseren.
De behandeling bestaat uit het aanprikken van tien acupunctuur punten die als functie hebben een bepaald soort energie te versterken. Naast het gebruik van naalden gebruiken we ook kruiden die we op de naald verbranden om op die manier extra energie toe te voegen. Zie voor verdere informatie over deze zg moxa therapie op onze website.
Een andere patiënt is een vrouw van 63 jaar met vervelende paraestesieën in beide benen, slokdarm klachten en maagklachten. Bij deze patient was de behandeling gericht op de gevoelsstoornissen in de benen, maar had hier geen effect op. Wel merkte ze dat haar maagproblemen en slokdarmproblemen flink verminderde na 6 behandeling met klassieke acupunctuur. Nu komt ze terug als de klachten van maag en slokdarm weer opspelen.
De behandelingen uitgevoerd door een NVA-acupuncturist worden meestal vergoed door zorgverzekeraars. u vind een lijst hiervan op onze website. Acupunctuur heeft dus met name een symptoombestrijdend doel.
Maak daarom altijd goede afspraken met een acupuncturist wat het doel is, hoe lang er behandeld gaat worden. Wees altijd heel kritisch!!
Hoogachtend, Jan Joost Kolsteeg

Zie ook: Acupressuur,   Acupunctuur,   Ervaring met Acupunctuur-1,   Er bestaat ook een landelijke website: www.acupunctuur.nl

Zelfheling als leerproces
Mijn methode van werken met mensen met MS wisselt naar gelang de mens die binnen komt. Ieder mens heeft zo zijn eigen manier om met het leven om te gaan. We zoeken als het ware samen naar veranderingen in het leefpatroon, zodat het leven minder energie gaat kosten, en daarnaast naar wat iemand energie geeft. Zodat er per saldo meer energie voor het herstel van het lichaam beschikbaar komt.
Toen iemand met wie ik werkte begon te herstellen, minder moe werd en weer meer zelf kon, zette dat herstel tot mijn verbazing niet door. Na enig puzzelen bleek dat ze op eens begonnen was regelmatig een glaasje wijn bij het eten te drinken. Toen ze daar weer mee ophield, ging het weer wèl verder de goede kant op.
Er zijn zo ongelooflijk veel dingen die je gezondheid en je algehele conditie beïnvloeden, dat ik niet meer geloof dat er maar één oorzaak, of maar één oplossing te vinden zou zijn, die ook nog voor iedereen met MS zou kunnen gelden.
Dat is ook niet belangrijk. Als ieder mens zijn eigen oplossing maar kan vinden. Vaak levert een combinatie van diverse zaken het beste resultaat. Zodra men beter leert luisteren en communiceren met het eigen lichaam, gaat men zien wat het lichaam in combinatie met wie je bent, wel en niet nodig heeft. Het gaat om het geheel van je leven en hoe je je daarin voelt. Dat vereist vaak buitengewoon creatieve oplossingen. Buiten-gewoon omdat het normaal is geworden, dat we het afleren om onze eigen creativiteit in dienst te stellen van onze eigen gezondheid. (Zie ook: interview, project, uitgangspunten en spelregels en Erv-17.)

Mevr.N.Veerman-Croiset overgenomen uit: NVP-symposium verslag: Paranormale Geneeswijzen anno 1987
Doorgeefluik van ongekende energie. Een interview over haar werk, achtergronden en motieven.

Vraag 1: Hoe wordt je paragnost?

Antw. 1: "Je moet de begaafdheid hebben. Mijn vader (Gerard Croiset) was paragnost, mijn overgrootouders waren ook paranormaal begaafd, dus het ligt bij ons een beetje in de erfelijkheid. Ons geslacht stamt af van de stam van David en daar waren al veel zieners en genezers. Mijn eerste bewust bezig zijn met paranormaal vermogen dateert uit de oorlog. Mijn vader zat gevangen en als kind liep ik om het stadhuis. Door mij heen ging: "Als ik nou heel goed denk, dan vangen de mensen daarbinnen dat wel op en dan gaan ze ook goed over mijn vader denken en dan laten ze hem wel vrij".
Vanaf mijn vijftiende heb ik incidenteel mijn paranormale begaafdheid aangewend, sinds mijn twintigste - ik ben nu 51 jaar (1987) - met grote regelmaat. Eerst als vervanger van mijn vader, wanneer hij ziek was, en met een kinderpraktijk."

Vraag 2: Ben je de dochter van Gerard Croiset of hij is de vader van Nannie Veerman?

Antw. 2: "Ik beschouw mezelf meer als de dochter van Gerard Croiset. Er is sprake van een grote zielsverbondenheid. Bewondering en verwondering. Weten dat je met iemand samen hebt gewerkt en tegelijkertijd de dochter bent van een heel bijzonder mens, iemand met een hele grote begaafdheid."

Vraag 3: In het telefoonboek staat achter je naam: Psychoscopische diagnostiek. Wat houdt dat in?

Antw. 3: "Het zien in lichaam en geest. Psyche en lichaam zijn één. Bij het doorgeven van paranormale energie ontstaat er voor de behandelde persoon een aangename prikkeling of een behaaglijke warmte. Deze emotie geeft een totale ontspanning bij de behandeling. Als paragnost voel ik dan de juiste sleutel. De groei van de paranormale behandeling komt altijd met nieuwe invallen. Tussen de patiënt en mij is er dan verwondering en spontane blijheid. Bij een patiënt die je voor de eerste keer behandelt voel je vaak een stuk spanning, haast of onrust. Je moet eerst in harmonie zijn, eenzelfde golflengte bereiken. Hoe ontspannener de golflengte is, hoe ontvankelijker de te behandelen persoon is voor de energie die ik doorgeef." (Erv-1)

Vraag 4.: Wat is dat, die paranormale energie?
Antw. 4: "Een onbekende en tegelijk ongekende energie. Het komt bij de mensen door als een trilling of - zoals gezegd - een hele behaaglijke warmte. Het voelt aan of je een bescherming om je heen krijgt."

Vraag 5: Is dat voldoende voor iemand die doodziek is of zich zo voelt?
Antw.5: "Ja, de energie koestert het gezonde deel van het lichaam, dat daarmee sterker wordt dan het zieke deel. Kinderen weten dat zieke deel heel goed onder woorden te brengen. Ze geven het de naam van een dier."

Vraag 6: - Ja, maar hoe werkt dat concreet?

Antw. 6: "Mijn energie werkt heel concreet op het bindweefsel en dat voert dan ontstekingen af, welke het ook zijn, tot het lichaam weer helemaal schoon is."

Vraag 7: Samengevat: ben je bezig met het versterken van positieve krachten in de mens?
Antw. 7: "Ja, positieve energie. Ja."

Vraag 8: Waar haal je die vandaan? Je bent toch ook maar een mens?

Antw. 8: "Ik persoonlijk denk, en voel..... en misschien weet ik 't ook wel, dat deze energie ligt in het onderbewustzijn van de mens, een heel groot gebied, net zo groot als de ruimte voor mijn gevoel, 't geeft enorme mogelijkheden. Die mogelijkheden hebben een motor en die motor is de liefde voor de mens. Die put je ergens uit, en ik denk dat ik die liefde van God, in God voel. Die is zo onmetelijk groot .... Ik denk dat ik daar mijn energie uit put. Mijn energie als mens zelf is bijna niets, heeft geen warmte, straalt niet."

Vraag 9: "Leentje-buur spelen bij het Opperwezen?

Antw. 9: "Nee, het ligt heel anders. Ik ben een doorgeefluik voor die energie dankzij mijn begaafdheid."

Vraag 10: Wat kun je wel, wat kun je niet?

Antw. 10: "Ik kan geen gebroken been zetten, ik kan niet opereren, maar alles wat met spieren te maken heeft en ontstekingen, dat kan ik allemaal wel."

Vraag 11:" Kun je ook een ontbrekende vuist van de Colossus op Rhoda traceren?

(Luistert verbaasd naar een verhaal over recent gepubliceerd bedrog, en haalt de schouders op). "Ze doen maar. Ik weet nauwelijks wat er buiten mijn wereld gebeurt. Ik heb er echt geen tijd voor. Ik heb er ook geen zin in. Laat mij alsjeblieft met positieve dingen bezig zijn."

Zie ook: Erv-3, Erv-17

Lilian van Miert, Bachbloesem therapeute
Zie Erv-22