Ga n regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga n pijl terug Alternatieve Diagnosemethoden

Aura Reading
Het idee achter dit fenomeen is dat een mens niet ophoudt bij de grenzen van zijn huid. Wanneer men z'n ogen dichtdoet en zijn handpalmen eerst tegen elkaar aan houdt en ze dan een centimeter of vijf uit elkaar trekt, dan kan de ene hand de aanwezigheid van de andere hand voelen. (Je kunt op die manier ook de aanwezigheid van de hand van een ander mens voelen.) Het menselijk lichaam is warmer dan zijn omgeving en verwarmt daardoor natuurlijk ook een stukje lucht om zich heen. Dat energieveld dat ieder mens zo om zich heen heeft noemt men aura. Anderen kunnen dat al dan niet bewust "horen", "zien" of "voelen". Het probleem bij Aura-reading ligt voornamelijk in het kunnen interpreteren van wat men hoort, ziet of voelt. Dat heeft met de helderheid, de zuiverheid en de ervaring van degene die waarneemt te maken. De grens tussen zien en helderzien is nooit getrokken en bestaat niet. De ene mens ziet meer dan andere en daar zit een duidelijke grens tussen. Niemand heeft de waarheid in pacht. Soms kan de visie van een ander mens een aantal dingen helpen verhelderen. Het enige advies dat er te geven is gaat over korreltjes zout. Ieder mens kan zelf voelen of wat de ander zegt klopt, een beetje klopt, of de plank gewoon misslaat.
Deze techniek behoort tot het vage terrein der intutie, soms kan die feilloos zijn, en soms werkt die gewoon niet.

Elektro-Acupunctuur-diagnose
Deze diagnosemethode komt voort uit de chinese heelwijzen. Er is een apparaat ontwikkeld dat hele kleine energiestroompjes kan meten. Men zet twee elektroden op bepaalde plaatsen op het lichaam en meet welke stroompjes daartussen lopen. En daaruit trekt men bepaalde conclusies over de gezondheidstoestand van bepaalde organen.
Men kan acupressuur ook als een vroegtijdige diagnosemethode gebruiken. Zodra de meridiaan- of energie-punten gevoelig worden, duidt dit op een disbalans. Door de punten regelmatig door (zelf) massage te harmoniseren kan men vaak voorkomen dat men ziek wordt.
Hoe het precies werkt snap ik ook niet. Mocht U er meer over weten dan hoor ik het graag: Mijn kennis of ervaring is

Eliminatiedieet
Elimineren is een ander woord voor uitsluiten. Het doel ervan is om uit te vinden voor welke voedingsstoffen men allergisch is. Het is een soort heel eenvoudig basisdieet, men laat net zolang alles weg, totdat er niks meer in de voeding zit waar men allergisch op reageert. Daarna kan men een bepaald voedingsmiddel toevoegen om uit te vinden of daar een stof in zit waarop men allergisch reageert. Dokter Maas paste dit eliminatiedieet toe op zichzelf om uit te vinden welke stoffen haar MS negatief benvloedden.

Haar-diagnostiek
Bij deze test wordt een klein plukje haar tot op de hoofdhuid afgeknipt. Haar dat net is gegroeid zal bij analyse een beeld geven over welke stoffen er wel en welke er niet genoeg in het lichaam aanwezig zijn. Als men een tekort heeft aan een bepaalde stof, dan zal deze niet, of te weinig in het recent gegroeide haar aanwezig zijn. Het voordeel van een haartest boven een bloedtest is dat er niet geprikt hoeft te worden en dat dus de integriteit van het menselijk lichaam niet geschaad wordt om toch een helder beeld te krijgen van de stoffen die wel en niet aanwezig zijn in het bloed.
Het nadeel is alleen esthetisch, nl. dat er een klein plukje haar tot op de hoofdhuid wordt afgeknipt.
"Haarschede-techniek" is ook een beproefde methode van analyseren o.a. bij autopsie en archeologisch onderzoek.
Bron: "De voorspellingen van Toetanchamon" van Maurice Cotterell , Uitg: the House of Books 2000, ISBN 90 443 0045 8, vertaler: Piet Spek, oorspronkelijke titel: The Tutankhamon Prophecies, Headline Book Publishing London, 1999 (ISBN niet vermeld) Citaat blz.43:
"als een overledene een drug gebruikt heeft, dringen sporen ervan door in het eiwit van de haarschedefollikel en blijven daar permanent aanwezig. De test kan niet alleen gebruikt worden om de aanwezigheid van een drug aan te tonen, maar ook om iedere mogelijkheid van verontreiniging van het monster uit te sluiten. Het monster wordt eerst in alcohol gewassen, waarna de alcohol getest wordt om er zeker van te zijn dat de vloeistof zuiver is en geen sporen van de drug bevat. Iedere verontreiniging van het monster door een externe invloed moet van buitenaf binnendringen. Als de alcohol vrij is van de drug, zou iedere latere vondst van de drug in dezelfde follikel absoluut uit het inwendige van de follikel afkomstig moeten zijn. Dat kan alleen het geval zijn bij gebruik van de drug tijdens het leven van de gestorvene.

Iriscopie
De ogen worden ook wel spiegels der ziel genoemd. In de iris kan iemand die weet waarnaar hij moet kijken veel aflezen over de conditie van de mens. (Erv1) Er bestaan een soort Iris-landkaarten, net zoals er kaarten bestaan over de lijnen in de hand, en de reflexen op de voet. Het idee erachter is dat het lichaam een geheel is en dat elk stukje van een lichaam zich afspiegelt op verschillende andere stukjes van hetzelfde lichaam.

Levend bloedtest
Er wordt een heel klein beetje bloed geprikt. Dat wordt op een glazen plaatje in een sterke microscoop geschoven en bekeken. Het is een vrij eenvoudige manier om veel te kunnen zien. (Het is mij een raadsel waarom "regulier" er niet meer gebruik van maakt.)
Bijvoorbeeld of er parasieten of schimmels in het bloed zitten.
Er valt te zien of er voldoende vitamines in het lichaam aanwezig zijn.
Er wordt vaak ook gekeken naar z.g. "vrije radicalen". Deze onverlaten schijnen ook kanker te kunnen activeren.
Meestal zal er na deze test bijvoorbeeld een dieet of voedingssupplementen worden voorgeschreven.
Deze microscoop is verschrikkelijk duur (een nieuwe auto is goedkoper). De meeste therapeuten die met zo'n apparaat werken, zullen een deel van de kosten via de daarna voorgeschreven middelen pogen terug te verdienen. En dat is eigenlijk wel terecht.
Over het algemeen kost zo'n test 100,-- tot 150,-- en kunnen de voorgeschreven middelen daarna gemakkelijk nog tot 100,-- of 200,-- oplopen.

Paranormale diagnose
De ene mens kan meer horen, zien of voelen dan de andere. Er zijn mensen die vrij precies kunnen zien wat er aan een ander mens niet in evenwicht is. Om te kunnen interpreteren wat de paragnost ziet vereist een zekere helderheid, ervaring en kennis. Er zijn diverse verenigingen van paranormaal genezers waarbij de meer heldere en ervaren paranormaal begaafden zich aan kunnen sluiten. Deze verenigingen handhaven bepaalde kwaliteits- en tariefeisen. Er zijn echter ook zeer goede paranormale mensen die niet aangesloten zijn bij de verenigingen. Ook hier geldt: niemand heeft de wijsheid in pacht en iedereen kan zelf voelen of wat een ander zegt en/of doet klopt, half klopt of niet klopt. (Zie Erv1)

psychoscopische diagnostiek:
Het zien in lichaam en geest. Psyche en lichaam zijn n. (des-1)

Touch for health

Touch for health is eigenlijk geen therapie maar een diagnosemethode.
Het idee erachter is dat het lichaam zelf weet wat het wl en net nodig heeft.
Het werkt eigenlijk met het celbewustzijn van het lichaam. (Zie ook waarnemen doe je in je cellen). Deze diagnosemethode wordt bij verschillende therapien en door verschillende therapeuten toegepast. Touch for health wordt meestal gebruikt om een bepaald middel uit te testen. Dat kunnen medicijnen of voedingssupplementen zijn. Men houdt het middel in zijn hand en de therapeut test de reactie van de spieren op dat middel. (Erv-1)

Touch for Health - 2, Met dank aan Blue Lotus die deze bijdrage heeft verzorgd
Over touch for health:
Ik gebruik dat alleen maar om voeding te testen en niet voor andere dingen.
Deze methode is ook geschikt voor het testen van medicijnen, zeep e.d.reageer