Ga één pijl verder Deze hele website staat onder geregistreerd copyright van A.Emmes, Utrecht, 2001
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga naar de algemene trefwoordelijst doorlinken naar andere baldzijden. Gezondheids-Zorg    Geld    Verzekeren?    LETS   Statistiek   little Tree    PM 21-6-2000   Shrink   Inkrimpen   11-9-2001 S.Sontag   Kanttek. 11-9-2001   Ziek / Geld   gezond-emanci   hard-virus?   virus-1   virus-2   GAK-rel      columns   Emmes  


Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's Aap   Afhankelijkheid   Alternatief   bevoogding    contra   fraude   geboorterecht   grond   gzz   Gezond Verstand   identiteit   inbraak   kosten   legitimeren   Adressen en literatuurlijst:   Meedenken   nevenverschijnsel   Non profit   normen   Onveiligheid   Respect   stofwisseling
Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's struisvogel   uitkering   uitputting   voeten   Waarden   wantrouwen   wetenschapsnorm   ziekenfondswetGa één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's PM 21-6-2000   Ongewenst-1   hoezo zeker?   Ongewenst-2   dualiteit   WAO   Goedkoop   miljarden?   Dure GAK-ruzie   MS   gezond-emanci   11-9-2001 S.Sontag   Kanttek. 11-9-2001   columns   EmmesGa één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere gele submenu's terug naar het begin van dit gele submenu's Begin   Lets-economie   isolement   in-actief   twee-ledig   oorzaak stagnatie   dynamiek terug   spelregels   afbouw   hoe?   Sterretjes voorbeeld van een LETS-eenheidGa één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere gele submenu's terug naar het begin van dit gele submenu's Verzeker    verlies    vertrouw/verzeker?    flauwekul?    wildgroei    spiraal    sponsoren    zekerheid    angst    diefstal en leugen    tegmoetkoming    schade procent    gelijkwaardig    gelijke rechten?    gelijkwaardig-2   


Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's Wat is geld eigenlijk?   spaarpot   diefstal   Rente   worteltjes   groei   chantage   Misvattingen over Geld en Economie:   groeit   maakt?   vooruitgang    bedrieglijke normen   geld=liefde?   tijd=geld?   stilstand   nodig   Impliciete misvattingen   één soort?
Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's lineair   exponentieel   geen rente?   iedereen gelijk?   inflatie   eigendom?   Bedrieglijke rekenwijzen   groei?   BNP   renterekenen   gedekt?   uithollen   stabiel   rustig   kwaliteit    Rente op rente 5%   8%   10 %


Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's Statistiek:   voorbeeld   politiek   keuze-aspecten   bezwaren   bewijsmethode?   oncontroleerbaar   De opzet   invoer   abstractie   tellen   selecteren   wat meet je?  ( concreet voorbeeld)   negeren  


Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's amusment   visvangst   zorgkosten   pinnen  


Ga één pijl verder Ga één pijl terug doorlinken naar andere bladzijden. terug naar het begin van dit gele submenu's Cijfers:   Neuronenverlies (details)      Oude GAK-rel  


terug naar het begin van dit gele submenu's Ga één pijl terug Ga naar de algemene trefwoordelijst Gezondheid   Argos   Columns   Interview    Mexico   Feiten en vooroordelen   lezing over wetenschap