Ga ιιn regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001.
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga ιιn pijl terug Financieel steunen
U kunt deze website ook financieel steunen.
(Mijn uitkering is lager dan het wettelijk minimumloon.)
In 2001 mocht ik ƒ 270.00 aan giften ontvangen. Waarvoor mijn innige dank)
Naast de vele uren werk bedroegen de kosten t/m 2001 ƒ 3088,04


U bent van harte welkom om in de kosten van deze website bij te dragen door uw gift over te maken op Triodos-bankrekening:

21 21 33 772 t.n.v. Anneke Emmes, Utrecht.

Als U niet wilt dat uw naam bij de financiλle verantwoording wordt opgenomen, vermeld dan "nn" bij de overschrijvingsopdracht.
Uw gift is helaas net zomin aftrekbaar van de belasting als alle kosten die ik ervoor maakte voor mij aftrekbaar zijn.
Onder het kopje Financiλn staat een financieel overzicht van een aantal gemaakte kosten en van alle giften.

BIJDRAGEN EN GIFTEN
Hierbij wil ik de volgende mensen danken voor hun bijdrage aan deze website en alle warmte die ze me zo van harte gunnen. Dat draagt ook veel bij aan mijn levensgeluk.

Jan Speelpenning gaf me een tweedehands computer cadeau in maart 2000.
Hij gaf me een aantal dagen gratis HTML-les, bovendien maakte hij telefoonkosten om free-ware voor me te downloaden
Ik dank de makers van ACEHTML 4 Freeware, voor het gratis gebruik mogen maken van hun programma.
Verschillende mensen besteedden veel tijd om het apparaat werkend te krijgen. Dat lukte Anton in juli 2000.
Ans en Anton dank ik voor het werkend krijgen van deze computer en al hun warme gastvrijheid
Mijn goede en gulle moeder maakt veel extra's in mijn leven mogelijk.
Het GAK, en alle mensen die hun premie hebben betaald en het mij mogelijk maken om te leven en dus de eindeloze tijd mogelijk maakten die aan deze website is besteed.
Gert Schuitemaker van Ortho Institute voor het digitaal beschikbaar stellen van zijn artikel over het Maas dieet, en zijn vriendelijke aanmoediging.
Mevr. N. Veerman-Croiset en de NVP voor de toestemming het interview met haar op te nemen.
W.F. Haak, voor zijn toestemming zijn rede over Medisch-wetenschappelijk denken op te nemen.
Erik Fritschy, consulent-lg bij de SPD-Utrecht voor het zo vriendelijk beantwoorden van mijn vragen over regels, procedures en afkortingen.
Andrι ten Broecke voor zijn bijdrage over NLP
Lynn voor het beschikbaar stellen van de foto van haar schattige poesje ten behoeve van de Innerlijke Glimlach en haar bijdrage over jongeren. Erv-23
De VPRO en Huub Jaspers voor de toestemming om de uitgetypte tekst van het radioprogramma Argos van 26-1-2001 in deze website op te nemen.
Marianne besteedde uren en uren aan het verbeteren van de teksten
De 36 lotgenoten die me hun ervaringen mailden.
Al die mensen de de moeite namen om me te vertellen dat ze deze website waarderen, en die helpen om hem "vindbaar" te maken.
Marysa voor het doormailen van die prachtige anonieme relativerende tekst.
Elisheva voor haar bijdrage over craneo-sacrale therapie, Tera-Mai™- therapie en Vedanta.
Lilian voor haar bijdragen over Bachremedies en slenderen.
Anton voor het doormailen van die geestige plaatjes n.a.v. 11-9-2001
Lidia voor haar bijdragen over: Ritalin en Lecithine

FINANCIEEL OVERZICHT

BATEN 2004
Ten behoeve van deze website zijn de volgende bedragen op mijn rekening bijgeschreven:
In 2003 € 420,--
26-05-2004 € 25,-- fam Brouwer
15-06-2004 € 20,-- Een imker met hetzelfde doel
25-06-2004 € 25,-- fam Brouwer
09-07-2004 € 20,-- NN
27-07-2004 € 25,-- fam Brouwer
25-08-2004 € 25,-- fam Brouwer
27-09-2004 € 25,-- fam Brouwer
26-10-2004 € 25,-- fam Brouwer
25-11-2004 € 25,-- fam Brouwer
02-12-2004 € 20,-- NN
27-12-2004 € 25,-- fam Brouwer
___________________+
31-12-2004 € 260,-- totaal


KOSTEN 2004:
Saldo nog ongedekte kosten t/m 2003: € 1428,11)
05-01-2004 € 6,-- registratie copryright
06-01-2004 € 4,65 Hetnet
05-02-2004 € 4,65 Hetnet
08-03-2004 € 4,60 Hetnet
01-04-2004 € 113,-- TPG
06-04-2004 € 4,80 Hetnet
06-05-2004 € 6,30 Hetnet
06-06-2004 € 5,76 Hetnet
06-07-2004 € 5,52 Hetnet
03-08-2004 € 3,00 registratiekosten 9126000009934694
05-08-2004 € 5.87 Hetnet
10-08-2004 € 35,70 Norton-update
07-09-2004 € 5,25 Hetnet
07-10-2004 € 5,50 Hetnet
08-11-2004 € 5,75 Hetnet
07-12-2004 € 5,80 Hetnet
_________________________+
31-12-2004 € 222,15 totaal 2004_

Daarnaast gaf ik uiteraard nogal wat uit aan boeken, gidsen en tijdschriften om aan informatie te kunnen komen om die weer te kunnen verwerken in deze site. Naast de copie- en portokosten voor de informatie-aanvragen van mensen die niet over internet-mogelijkheden beschikken.
Gemiddeld heb ik de afgelopen 20 jaar meer dan ƒ3000,-- per jaar besteed aan mijn eigen heling en ontwikkeling. Op dit moment ben ik bezig met Healing Tao. Het is verdrietig dat bij dit jaarlijkse bedrag ƒ570,-- BTW zit. Het is sip dat wij werken aan gezondheid als luxe beschouwen, en ziek zijn niet, terwijl veel ziektes juist het gevolg zijn van onze luxe en overdadige manier van leven.
Het is jammer dat het ziekenfonds deze kosten niet vergoedt, want een maand interferon gebruiken, of twee dagen per jaar in het ziekenhuis liggen, kost even veel. En dat doe ik allemaal niet, net zo min als een neuroloog bezoeken. Deze - dus helaas- prive-investering van ruim ƒ60.000,-- vormen de basis van de kennis er ervaringen die achter deze website zitten. U profiteert daarvan ook mee, naast alle uren van mijn schaarse tijd die het kostte om hem te maken, als u in deze site iets vindt waar u wat aan heeft. En dat hoop ik oprecht, want dat was het doel.

Loka Samasta Sukino Bhavantu: Moge alle wezens in alle werelden gelukkig zijn.


Baten 2001
20-08-2001 ƒ 50,00 van NN
18-09-2001 ƒ 50,00 van NN
18-10-2001 ƒ 50,00 van NN
26-10-2001 ƒ 20,00 van Lilian
20-11-2001 ƒ 50.00 van NN
18-12-2001 ƒ 50.00 van NN

Totaal giften t/m 2001 ƒ 270.00 = € 122.52 (Waarvoor mijn innige dank)


Kosten t/m 2001
ƒ .468,83 Aanschaf externe CD-lezer
ƒ .269,08 Aanschaf Modem
ƒ .150,00 Installatiekosten
ƒ .345,63 Aanschaf printer
ƒ .015,00 taxi om printer thuis te krijgen.
ƒ .146.88 Aanschaf kabel
ƒ .016.45 Aanschaf andere kabel
ƒ .079,90 Aanschaf kleurencartridge
ƒ .150,00 Aanschaf twee zwarte printcartrigdes
ƒ .010,00 Aanschaf printpapier
ƒ .032,75 reiskosten naar gratis HTML-les 1 grote strippenkaart
ƒ .235,00 Aanschaf software en reiskosten naar een hardware deskundige
ƒ .400,00 Voorzichtig geschat telefoonkosten in 2000 ca.
ƒ .100,00 Portokosten
ƒ .159,90 twee printcartidges
ƒ .015,00 tekstbandje VPRO-Argos-radioprogramma van 26-1-2001
ƒ .350,00 Voorzichtig geschat telefoonkosten tot en met sep 2001 ca.
ƒ .152.62 reserveren domeinnaam ($59,-- a 2.47 = ƒ .145.73 (en dan komt er 1.3% wisselprovisie en 5,-- wisselkosten bij. 1.3 % van 145.73=ƒ1.89 en ƒ5,--

ƒ 3088,04 totale kosten t/m 2001 = € 1401,29

Saldo nog ongedekte kosten website per 31-12-2001: € 1278,77

Baten 2002
in 2001 ƒ 270.00 = € 122.52
18-01-2002 € 25,-- NN
19-02-2002 € 25,-- NN
19-03-2002 € 25,-- NN
18-04-2002 € 25,-- NN
20-05-2002 € 25,-- NN
07-06-2002 € 20,-- NN
18-06-2002 € 25,-- NN
18-07-2002 € 25,-- NN
20-08-2002 € 25,-- NN
17-09-2002 € 25,-- fam Brouwer
18-09-2002 € 25,-- NN
15-10-2002 € 25,-- fam Brouwer
18-10-2002 € 25,-- NN
15-11-2002 € 25,-- fam Brouwer
19-11-2002 € 25,-- NN
17-12-2002 € 25,-- fam Brouwer
18-12-2002 € 25,-- NN
_____________________________
31-12-2002 € 420,-- totaal


KOSTEN 2002:
kosten t/m 2001: ƒ 3088,04 is = € 1401,29 (Saldo nog ongedekte kosten: € 1278,77)
08-01-2002 € 20.00 Telefoon
06-02-2002 € 00.32 Hetnet
07-03-2002 € 00,61 Hetnet
08-03-2002 € 20.00 Telefoon
14-03-2002 € 17.00 Vruchtbare Aarde
05-04-2002 € 03.40 Hetnet
15-04-2002 € 07.00 bandje radio uitzending
20-04-2002 € 33,00 NPCF
05-05-2002 € 03.07 Hetnet
08-05-2002 € 20.00 Telefoon
10-05-2002 € 31,95 Printlint
05-06-2002 € 06,77 Hetnet
08-07-2002 € 03,90 Hetnet
08-07-2002 € 20.00 Telefoon
10-07-2002 € 113,00 Postbus
06-08-2002 € 8,25 Hetnet
08-09-2002 € 20.00 Telefoon
10-09-2002 € 4,90 Hetnet
04-10-2002 € 5,90 Hetnet
18-10-2002 € 60,17 Wijze Kater
07-11-2002 € 4,75 Hetnet
28-11-2002 € 11,-- De Natuur uw arts
05-12-2002 € 4,85 Hetnet
31-12-2002 € 90,00 Telefoomkosten
_____________________________
01-01-2003 € 0.509,84 totaal 2002
01-01-2002 € 1.278,77 (Saldo nog ongedekte kosten 2001)
01-01-2003 € 0.420,-- totaal giften 2002
_____________________________
01-01-2003 € 1.368,61 Saldo nog ongedekte kosten
BATEN 2003
in 2002 € 420,--
17-01-2003 € 25,-- familie Brouwer
28-01-2003 € 20,-- NN
17-02-2003 € 25,-- familie Brouwer
28-02-2003 € 20,-- NN
19-03-2003 € 25,-- familie Brouwer
27-03-2003 € 20,-- NN
15-04-2003 € 25,-- familie Brouwer
29-04-2003 € 20,-- NN
15-05-2003 € 25,-- familie Brouwer
28-05-2003 € 20,-- NN
17-06-2003 € 25,-- familie Brouwer
27-06-2003 € 20,-- NN
15-07-2003 € 25,-- familie Brouwer
30-07-2003 € 20,-- NN
18-08-2003 € 25,-- familie Brouwer
27-08-2003 € 20,-- NN
26-09-2003 € 20,-- NN
27-10-2003 € 20,-- NN
26-11-2003 € 20,-- NN
____________________+
31-12-2003 € 420,-- totaal 2003

KOSTEN 2003:
Saldo nog ongedekte kosten t/m 2002: € 1.368,61 )
07-01-2003 € 02,95 Hetnet
21-01-2003 € 74,50 reparatie computer
05-02-2003 € 03,90 Hetnet
03-2003 € 4,70 Hetnet
31-3-2003 € 113,00 TGP
31-3-2003 € 40,03 KPN
11-04-2003 € 4,55 Hetnet
09-05-2003 € 5,20 Hetnet
30-05-2002 € 40,72 KPN
06-06-2003 € 7,75 Hetnet.nl
17-06-2003 € 19,70 Studieboeken
08-07-2003 € 27,30 Studieboeken
08-07-2003 € 4,45 Hetnet.nl
08-08-2003 € 4,85 Hetnet.nl
19-08-2003 € 76,70 Studieboeken
19-08-2003 € 1400,-- Nieuwe Computer
08-09-2003 € 4,80 Hetnet.nl
07-10-2003 € 4,66 Hetnet.nl
06-11-2003 € 4,80 Hetnet.nl
08-12-2003 € 3,65 Hetnet.nl
_________________________+
31-12-2003 € 1848,11 totaal 2003


Kosten Healing Tao:
tijd cursus dagdelen plaats leider cursuskosten reiskosten
maart 2000 beginnerscursus 12 Utrecht Reinoud Eleveld ƒ 340,--
augustus 2000 beginners 5-daagse 15 Schoorl Reinoud Eleveld en Kah Wa Choy ƒ 950,-- ƒ50,--
sep 2000 vervolg beginners 13 Utrecht Reinoud Eleveld ƒ 340,--
najaar 2000 Beginners week-end 4 Amsterdam Annette Derksen ƒ 250,-- ƒ 30,50
dec 2000 fusie-1 4 Utrecht Reinoud Eleveld ƒ 220,--
maart 2001 basis-2 12 Utrecht Reinoud Eleveld ƒ 360,--
april 2001 week-end Tao Yin 5 Vondelkerk. Amsterdam Mantak Chia ƒ 550,-- ƒ 54,--
mei 2001 fusie-1 4 Utrecht Reinoud Eleveld ƒ 220,--
aug 2001 basis vijfdaagse 15 Schoorl Reinoud Eleveld en Kah Wa Choy ƒ 1250,-- ƒ 56,--
sep 2001 vervolg week-end, begin Taichi 5 Schoorl Reinoud Eleveld en Kah Wa Choy ƒ 350,--
sep 2001 basis-2 vervolg, begin Taichi 12 x 2½ Schoorl Reinoud Eleveld ƒ 360
sep 2001 begin basis-herstel-1 12 x 1½ uur Utrecht
sep 2001 fusie-1 4 Amsterdam Kah Wa Choy ƒ 100 ,-- ƒ32,--
11 okt. 2001 start overleg Herstel-basis-1 1½ uur Amsterdam Reinoud Eleveld en Kah Wa Choy ƒ16,--
okt 2001 fusie-2 4 Amsterdam Reinoud Eleveld ƒ 225,-- ƒ32,--
4 november 2001 Ei-dag 2 Amsterdam Kah Wa Choy ƒ50,-- ƒ16,--
29 november 2001 overleg Herstel Basis-1 2 uur Utrecht Reinoud Eleveld
december 2001 fusie-3 4 Amsterdam Reinoud Eleveld ƒ80,-- ƒ32,--
t/m dec 2001120ddtotaal ƒ5645,-- ƒ318.50
De seirin foto-atlas acupunctuur: ƒ0.049,95
cursuskosten ƒ5.645,--
reiskosten ƒ0.318.50
totaal ƒ6.013,45 = € 2728,78


tijd cursus dagdelen plaats cursusleider cursuskosten € reiskosten €
31.1 7.2, 21.2, 7.3, 14.3.2002 oefengroep 5 Utrecht, Spirituele wegen Birgit Habermass € 20,-- €
maart 2002 vervolg-3 12 dagdelen Utrecht Avonturijn Reinoud Eleveld € 150,-- €
maart 2002 basis-herstel-2 12 Utrecht Reinoud Eleveld € €
25-26 mei 2002 Basis-4 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld en Ka Wah Choi € 110
augustus 2002 zomerweek 15 Schoorl Reinoud Eleveld en Ka Wah Choy € 500,-- € 20,--
sep-dec 2002 Oefengroep gevorderen 12 dagdelen plaats Reinoud Eleveld € 170,--
Sep 2002 AAI-dag 2 Schoorl Reinoud Eleveld Ka Wah Choy € 50,--
sep-dec 2002 dinsdag herstelgroep-1 12 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld (€ 140)
sep-dec 2002 donderdag herstelgroep-1 12 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld (€ 140)
21-22-9-2002 cursus fusie-2 4 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld €110,-- (*)
28-29-9-2002 fusie-2 4 dagdelen Amsterdam Rentao Ravasio € 150,-- € 20,--
10-10-2002 overleg herstelgroep 1 dagdeel Amsterdam Ka Wah Choy, Reinoud Eleveld € 4,90
26/27-10-2002 Fusie-3 4 dagdelen Amsterdam Kah Wah Choy € 50,-- (*) € 20,--
3-4-11-2002 Fusie-advanced 4 Amsterdam Reinoud Eleveld € 110 (*) € 20,--
9-11-11-2002 Option method 5 dagdelen Utrecht cursusleider ($ 1000,--)
nov 2003 Beenmerg Neikung 4 dagdelen Amsterdam Ka Wah Choy € 150,-- € 20,--
21-12-2003 Aai-dag 2 dagdelen Amsterdam Reinoud Eleveld & KaWah Choy € 25,-- € 10,--
lente 2003 Tai Chi 6 dagdelen Amsterdam Ka Wah Choy € 150,-- € 30,--
mrt-juni 2003 gevorderde groep 12 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld € 180,-- €
aug 2003 Zomer vierdaagse in Schoorl 9 dagdelen Schoorl Reinoud Eleveld, Ka Wah Choy en Birgit Haberkamp € 280,-- € 30,--
sep-dec 2003 Dinsdagavond gevorderden 12 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld € 170,-- €
sep-dec-2003 Herstel-1 12 x 1,5 uur Utrecht € €
sep-dec-2003 Herstel-vervolg 12 x 1,5 uur Utrecht Reinoud Eleveld € 140,-- * €
4-5-0ktober 2003 Fusie-2 4 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld cursuskosten € 110,-- * reiskosten €
15-16-11-2003 Fusie-3 4 dagdelen Amsterdam Reinoud Eleveld € 110,-- * reiskosten € 20,--
22-23-11-2003 Wisdom Chikungs 4 dagdelen Urecht Reinoud Eleveld cursuskosten € 110,-- * reiskosten € 4,--
29-30-11-2003 Been Merg Nei Kung 4 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld cursuskosten € 110,-- * reiskosten € 4,--
15 12 2003 Lezing Dirk Oellibrandt 1 dagdeel Amsterdam Dirk Oellibrandt cursuskosten € 20,-- reiskosten € 10,--
tijd cursus dagdelen plaats cursusleider cursuskosten € reiskosten €
feb 2004 herstelgroep 12 dagdelen Utrecht € 140,-- *
mrt 2004 cursus vervolg 12 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld € 170,-- reiskosten €
mrt 2004 herstel vervolg 12 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld € 140,-- * reiskosten €
27-28 mrt 2004 Cosmic Healing-II 4 dagdelen Utrecht Reinoud Eleveld € 110,-- * reiskosten €
mei 2004 Fusie-3 4 dagdelen Utrecht Reinoud € 110,-- * reiskosten €
19-20-6-2004 Fusie Advanced 4 dagdelen Utrecht Reinoud € 110,-- * reiskosten €
27-6-2004 Jade Goddess 2 dagdelen Amsterdam Saida Desilets € 55,-- € 10,--
25-31 aug 2004 Fusie-week 18 dagdelen Schoorl Reinoud Ka Wah Birgit € 550,-- * € 40,--
sep-dec 2004 gevorderden 12 Utrecht Reinoud Eleveld € 180,-- *
9 -10 okt Wisdom Chikung 4 Utrecht Reinoud Eleveld € 110,--
10 nov 2004 healing 1 Utrecht Wilbert Wills en Saumya Comer € 100
13, 14 -11- 2004 krijgskunst in het dagelijks leven 5 Amsterdam Kairos € 125,-- € 20,--
19-11-2004 Naar een rentevrije duurzame economie 2 dagdelen Amersfoort Strohalm € 50,-- € 10,--
20 en 21-12-2004 opleiding 4 dagdelen Amsterdam Reinoud Eleveld € 110,-- € 20,--
27, 28 - 11- 2004 Beenmerg Nei kung 4 Utrecht Reinoud Eleveld en Inge Maassen € 110,--
16-24 december advanced training 24 Werkhoven Michael Winn € 875 reiskosten €
9-1-2005 Miracle Woman Circle 1 Amsterdam Fransje Bannenberg € 15,-- € 10,--
v.a. 11-1-2005 Herstel-indv. 3 Utrecht A. E. € €
12-2-2005 Primeordeal Chi Kung 2 Utrecht Fransje Bannenberg € 50 reiskosten
mrt-jun-2005 di-herstel 12 Utrecht Reinoud € 140 reiskosten €
do-herstel 12 Utrecht Reinoud € 140 reiskosten €
di-av-2005 hoogste-gevorderden 12 Utrecht Reinoud € 170 reiskosten €
16-17-4-2005 opl-week-end 4 Amsterdam Ka Wah, Birgit, Fransje, Marco € 110,-- € 20,--
16-5-2005 voortgangsgepsprek 1 Gaasperplas Ursula-Reinoud € 13,--
27-28-5-2005 Dansen voor Vrede 6 Handel Saadi Douglas Neil-Klotz € 160,-- € 30,--
1-6-2005 indiv.beg. 1 Gaasperplas Ursula Eireiner € 71,40 € 13,--
13-20-6-2005 Opl-week 22 Naarden alle instructors € 430,-- € 30,--
13-20-6-2005 materiaal kosten Naarden € 56,80 € 3,95
tijd cursus dagdelen plaats cursusleider cursuskosten € reiskosten €
tijd cursus dagdelen plaats cursusleider cursuskosten € reiskosten €13 mei 2002 lezing in Rotterdam
16 mei 2002 cursus les HT in Utrecht
9-11-2002 workshop Alternatief op de landelijke MS-dag in de RAI

juli/aug 2003 zomerherstelgroep Utrecht
4-6-2003 workshop Alkmaar
sep-dec 2003 Herstelgroep
sep-dec 2003 Herstelvervolggroep
9-11-2003 lezing en workshop op de landelijke MS-dagen in de Rai
febr-juni 2004 herstelgroep
sep-dec 2004 herstelgroepen
jan-mrt 2005 herstelgroep