Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001.
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug Hoe werkt deze website?
Tips   Overzicht   Lijsten   Off-line lezen   Vergroot   Doorlinken   Uitprinten   Copieëren   Knopjes weg        
TIPS

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Overzicht onderwerpen submenu's.
Voor een overzicht van de gele submenu's: Klik hier.

Dan verschijnen in het bovenste vak de namen van de gele submenu's.

Als U nu in het bovenstaande menu klikt dan verschijnt het gele submenu in dit grotere veld.
U kunt nu op uw gemak bekijken wat op welke submenu staat.
Omdat deze gele menu's zijn gemaakt om vanuit het bovenste veld te functioneren, kunt u er wel op klikken, maar dan gaat er wat mis met de plaats waar de tekst zal verschijnen. Als U de inhoud van de bladzijde zelf wilt bekijken is het handiger om vanuit Doorlinken te klikken.

Wanneer u in het bovenste veld op "Alleen gele submenu's bekijken" dan kunt u in dit witte veld de trefwoorden van de gele menu's bekijken. (de achtergrondkleur verandert dan). Zodra u op Het bovenste menu verschuift terug naar: Doorlinken naar andere bladzijden. klikt, dan gaat u van "alleen bekijken" weer naar "doorlinken".
Zodra u nu op een trefwoord klikt verlaat dan deze bladzijde.

U kunt de bladzijden ook in aparte windows opvragen door op overzicht te klikken in het lichtblauwe hoofdmenu (of hier) en daarna in het witte veld uw keuze aan te klikken.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug
Klik hier om terug te komen in het Hoe werkt dit-submenu.

Alfabetische lijsten
Deze website bevat verschillende alfabetische lijsten.
Naast de tekst verschijnt dan een alfabet, Als u op een letter in de alfabeth kolom klikt, verschuift de lijst naar het begin van die letter.

Voor een overzicht van de lijsten: klik hier

Mocht het alfabet uit beeld verdwijnen, kies dan een grotere letter (zie vergroot).

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Uitprinten
Omdat lang naar een computermonitor kijken schadelijk is, kunt u de tekst ook laten 'afdrukken', zodat u op uw gemak in een (luie) stoel kunt lezen, zonder computerruis, -straling en zenuwenpiepjes.
Er zijn verschillende manieren waarop u deze tekst kunt laten uitprinten.
 1. Gewoon deze bladzijde printen doet u door links bovenaan de bovenste grijze balk (MS-outlook) op "bestand" en daarna op "afdrukken" te klikken. Zorgt U in dat geval voor voldoende papier, want de meeste bladzijden zijn erg lang. (Zie vergroot om eerst nog een kleinere of grotere letter te kiezen.)
  Sommige Brouwsers doen helaas moeilijk over frames, in dat geval lijkt alle velden afdrukken de enige mogelijkheid. Er zijn echter andere trucs.
 2. U kunt de stukjes die u zwart-op-wit wilt hebben, verzamelen door ze te copieëren in een nieuw e-mail bericht, dat u vervolgens laat printen. open nu een bericht.
  U kunt dat bericht dan op de onderste balk laten wachten (klik op het min teken helemaal rechts boven) en het daar openklikken op het moment dat u iets ziet dat u nog eens rustig wilt kunnen herlezen. Dat doet u door in die balk te klikken op het envelopje waar nu "printen" achterstaat.
  Ga één pijl verder Ga één pijl terug Zelf zorg ik altijd dat er een print-emailtje klaarstaat voordat ik op internet naar iets op zoek ga, dan kan ik wat ik zoek (bijv een adres) daar altijd even "parkeren" en direct weer verder zoeken. Ik zorg dan dat het bericht zelf ongeveer een kwartscherm groot is, dan hoef ik alleen maar naast het bericht te klikken om het weer te laten verdwijnen naar de onderbalk. (U verkleint het bericht door, tussen het minteken en het kruisje in, rechtsbovenaan, op de twee beeldschermpjes te klikken. Staat er al één beeldschermpje en wilt u het window nog kleiner hebben:
  Zet de cursor op de onder- of zijrand zodat die verandert dat er twee pijltjes aan komen. Druk nu de linker muisknop in. Versleep de rand tot de gewenste plaats, laat de muisknop los, en klaar is Kees. U kunt het gehele bericht op een andere plek van het scherm zetten door de cursor op de donkerblauwe bovenrand te zetten, linker muisknop indrukken en slepen maar.)
 3. Als U het gele en blauwe menu er niet bij wilt hebben, roep het stukje tekst dan op vanuit het trefwoord in "Index, vol" (via het lichtblauwe hoofdmenu. Ga naar de homepage en verlaat deze bladzijde. of vanaf hier. Kies vervolgens de grote van de letters waarin u op papier wilt lezen, en klik links bovenaan de bovenste grijze balk (MS-outlook) op "bestand" en daarna op "afdrukken".


Ga één pijl verder Ga één pijl terug VERGROOT de tekst (of verklein).  
Deze website is gemaakt voor MS Internet Explorer; Beeld; Tekstgrootte: "Groter".
Als u meer tekst in beeld wilt hebben, dan kunt u met Index, vol (In het lichtblauwe hoofdmenu) een trefwoord in een apart window openen, zodat u meestal alleen de tekst in beeld zult hebben, wanneer u dan de grootste letter kiest, kunt u wellicht wat gemakkelijker lezen. Met de functietoets F11 kunt u ook het leesoppervlak vergroten.

U verandert de tekstgrootte door op de bovenste grijze balk (MS-outlook) op 'Beeld' te klikken en daarna bij 'Tekstgrootte' de gewenste vergroting of verkleining aan te klikken. (Bij te kleine letters gaat er soms wat mis met de alfabet-kolommen van deze site. Een grotere letter kiezen verhelpt dan het probleem.)


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Copieëren
 1. Zet de cursor bij het begin van het stuk dat u wilt copieëren, houd de linker-muisknop ingedrukt terwijl u de cursor beweegt naar het laatste woord dat U gecopieerd wilt hebben. U hebt nu een blok gedefinieerd.
 2. Laat de muisknop los. Druk nu Ctrl-C in. U hebt het blok nu gecopieerd.
 3. Klik het E-mail bericht open. Druk op Ctrl-V en het gecopieerde stukje staat erin.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Doorlinken naar andere bladzijden:
Als U in het bovenste menu op Verschuif het bovenste menu naar doorlinken. klikt, dan verschuift het menu naar de namen van andere bladzijden. Zodra U op een woord klikt verandert zowel het gele menu alsook de tekst in dit veld. Daarvoor zult u helaas regelmatig weer on line moeten. Bij de niet vette-link-woorden, kunt u meestal wél off-line blijven.

In alle gele menu's vindt U onderaan de knop
Deze knop brengt u naar het doorlink-menu zonder dat de tekst in dit veld verandert.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Off-line lezen
Nu deze website steeds groter wordt is het helaas wat lastiger hem nog te overzien en om off-line te blijven lezen. Wanneer u hier klikt op: Hoe werkt deze site?, Overzicht en Ga naar de algemene trefwoordelijstndex klikt dan haalt u deze bladzijden in aparte window binnen. Dan kunt u Off-line rustig lezen hoe deze site werkt en kiezen welk onderdeel u genoeg interesseert om te gaan lezen. Het kan zijn dat uw computer bij het lezen dan af en toe aangeeft dat u offline bent en vraagt of u de verbinding wilt herstellen. Vaak kunt om te kijken hoe deze site werkt toch offline verder lezen, zolang er geen vlag verschijnt die zegt dat U deze bladzijde dan verlaat. Voor het bekijken van de inhoud van o.a. de gele menu's en de trefwoorden zult u tussendoor wel on line moeten. klikt u er dan een paar tegelijk open, en verbeek de verbinding weer voordat u met lezen begint.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Afhankelijk van hoeveel bladzijden het geheugen van uw computer kan onthouden, kan het handig zijn om tussendoor dan de bladzijden tijdelijk op te slaan. Dat doet u door op "bestand" (links bovenaan) te klikken, en vervolgens op "opslaan als". Als U een nieuwe map maakt, en de bestanden bij elkaar in de zelfde map stopt, en bovendien de naam niet verandert, dan zou het moeten werken. Iedere week komen er wijzingen en nieuwe trefwoorden bij. Als U de trefwoordenlijst bij uw favoieten mocht zetten, is het dus handig hem te verversen en opnieuw te saven, als u deze site weer eens bezoekt. Bij de "laatste wijzigingen" staan er ook heel veel niet. (extra links, boeken, en adressen een aanvullingen bij al bestaande teksten vermeld ik niet (gemiddeld ververs ik tussen de 20 en 80 files per week).

Ga één pijl verder Ga één pijl terug U kunt de tekst uiteraard ook laten uitprinten. De tekst staat onder copyright, maar ik heb hem niet beveiligd omdat ik zelf ook liever van papier dan van monitor lees. Mocht U zich schuldig voelt dat u het copyright schendt, dan kunt u altijd deze website een donatie schenken. Als U het alleen leest hoeft U zich beslist niet schuldig te voelen. Alle giften zijn echter zeer welkom, want het kost een hoop geld om deze site mogelijk te maken en houden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Knopjes weg
Sommige Brouwsers blijken de afbeeldingen van de knopjes en de letteralfabetten niet te kunnen lezen. Het is nog niet gelukt de oorzaak van dit probleem te achterhalen. Als U de cursor op zo'n mislukt knopje zet, verschijnt er gelukkig wel een vlag wat het knopje doet.
Mijn excuses, ik hoop dit probleem nog op te lossen, alle tips zijn welkom.


Ga naar het begin van deze bladzijde
Ga naar de homepage en verlaat deze bladzijde.