Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2002. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose, aan MS verwante, vaak zeer agressieve ziekte. Het is een neuromusculaire aandoening, oftewel een zenuwspierziekte. Dat is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren, doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. In 5 tot 10% van de gevallen is er sprake van een erfelijke vorm van A.L.S. A.L.S. is progressief van aard, hetgeen betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruit gaat. De ziekte veroorzaakt meestal geen pijn en tast het verstand niet aan. Ook blijven de zintuigen (gevoel, smaak, gezicht, reuk en gehoor) doorgaans intact, evenals de werking van darmen en blaas. De seksuele functies blijven lang behouden. Wel worden uiteindelijk alle spieren, behalve de hartspier, aangedaan. Het uitvallen van de longspieren is de fatale factor. Er is nog geen behandeling voor gevonden. Zie de website: www.valscherm.nl. boeken en Morrie. Mijn informatie.
Er zijn in Nederland 1000 tot 15000 ALS-patiënten, ieder jaar komen er 500 bij en sterven er 500.

WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE OP DE BRES VOOR NATUURGENEESWIJZEN (ontvangen eind juli 2002)

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO erkent de waarde van de traditionele geneeswijzen en gaat hiernaar wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Alleen al in Afrika worden natuurgeneeswijzen door 80% van de bevolking toegepast en vaak met succes. De WHO wil tot een integratie van de reguliere en de traditionele geneeswijzen komen met als doel een zo breed mogelijke toepassing van alle vormen van geneeskunde. Op dit moment loert het gevaar dat farmaceutische bedrijven de kennis van natuurgeneeskunde bij natuurvolkeren 'wegkapen' om de traditionele geneesmiddelen langs chemische weg na te maken en te patenteren. Daardoor zouden eenvoudige natuurgeneesmiddelen niet meer door medicijnmannen gemaakt mogen worden zonder dat men de farmaceutische industrie een forse vergoeding moet betalen of het zelf bereiden van deze geneesmiddelen zelfs verboden zou worden. De WHO wil dit zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

Ga terug naar het begin van dit veld.