Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2002. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu:
Albert Einstein   geluk   het kwaad   traumageesten   genen   evenwicht   discipline   koorddansers   hersenen   begrip   waarde beelden   trauma   waarnemingstrauma   schuldgevoel   waarnemer   verdriet   dood   kennis   fixatie   slachtoffer   angst   magie   demon   Regel-1, keuze   Ziekten van de Geest   Regel-2, ruimte   7 Tweelinggeesten  
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Albert Einstein: "Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis."

Citaten uit Olga Kharitidi
Meester van de dromen
. Het ware verhaal van een zoektocht naar een eeuwenoude geneeswijze... Een spiritueel avontuur. Uitg. A.W. Bruna, Utrecht, 2001. ISBN 90-229 8540 7. Uitstekende vertaling: Lies van Twisk. En uit: Het Pad naar de Sjamaan. A.W. Bruna, Utrecht, 1996. ISBN 90-229 8310-2. Vertaling Inge Gans en Theo van der Ster.

Olga Kharitidi is een Russische arts, psychiater die jaren lang gewerkt heeft in een Russische Psychiatrische Kliniek in Siberie, en gaandeweg de oude Sjamanistische geneeswijzen in haar werk leerde integreren. Ze werkt nu als psychiater in Amerika en geeft lezingen en workshops n.a.v. haar boeken over de hele wereld. Haar laatste boek verscheen het eerst in Nederland. Ze komt danook regelmatig naar Nederland. Op 24 april 2002 woonde ik (A.E) een lezing van haar bij en raakte diep onder de indruk door de integriteit en deskundigheid die ze uitstraalde.
Olga Kharitidi heeft een eigen website: www.witss.com en voor informatie over haar Nederlandse activiteiten kunt u terecht bij Bruna

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz.48:
"... Er is één ding dat iedereen met elkaar gemeen heeft dat me fascineert. Iedereen wil hier op aarde gelukkig zijn.
Nog iets dat iedereen gemeen heeft is dat het voor mensen meestal moeilijk om dat te bereiken, geluk."

Dromen blz. 48/49.
"Kunt U me vertellen wat u, vanuit uw oordeel en uw ervaring, beschouwt als zijnde de bron van het leed en ongeluk in de wereld?"


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. "Is het het kwaad?"

"Het is een krachtige stelling wanneer je "het kwaad" zegt.

En *1 deze stelling houdt je ook op een afstand van die bron.
Het is alsof je jezelf lossnijdt, of je alles wat goed in jezelf is lossnijdt van de aard van het kwaad en denkt dat je daardoor genezing en bescherming zult zult bereiken.
In werkelijkheid is dat andersom.
Wanneer je jezelf op afstand houdt van de bron van lijden, wanneer je het noemt alsof het iets is wat tegengesteld is aan wat je wilt zijn, dan neem ik aan dat je goed wilt zijn, of niet soms?
Je verliest de kans dit te veranderen. Omdat het in je blijft leven, een deel van je is, je veel van je keuzen laat maken, maar weigert het te erkennen, blijf je vastzitten in je onwetende vreugde en blijf je lijden.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. We noemen de bron van ongeluk en ziekte een trauma. En we geloven dat er trauma's in ons allen huizen. Wij noemen ze "traumageesten" "traumageesten"*2
Wanneer iets je pijn doet en je dit niet volledig accepteert als een volledig deel van je geschiedenis, creëer je een gat in je herinnering, een gat dat, wanneer de pijn sterk is of vele keren wordt herhaald, in bezit wordt genomen door een traumageest *3. Denk nu niet aan een ouderwets griezelmonster dat op je rug zit en je bloed zuigt....
Je kunt ze zien in termen van de neurocognitieve wetenschap als de term "neurotransmitters" u beter bevalt dan "wezens uit de duisternis". Je kunt ze van alles noemen; je kunt ze benoemen als zijnde niet-geïntegreerde representaties; of welke taal of metafoor je ook wenst. Het doet er niet toe. Wat er toe doet is het proces. Het innerlijk psychisch proces, dat vaak van generatie op generatie is door gegeven door erfenis van traumapatronen
*4 die, misschien lang, lang geleden, werden gevormd, toen een van onze voorouders een ondraaglijke kwelling ervoer.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De menselijke genen (*7) zijn flexibeler dan we denken. Ze nemen net zoveel waar als ze in actie omzetten. Wanneer een kwelling het niveau van de genen bereikt, gaan ze zich hierdoor anders gedragen en vervormen ze de herinnering waardoor ze voorkomen dat de herinnering een compleet geheel is. Het gat in de herinnering is gecreëerd, en de trauma geest vestigt zich in dat gat, verborgen voor ons bewustzijn."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 85/86: "Het hoofdprincipe van evenwicht is het vermogen de aard van de omgeving te herkennen. Elke plek heeft zijn eigen bepaling. Het huis is een plaats waar wordt geleefd. Het strijdveld is een plaats waar wordt gevochten. Het mausoleum wordt gebouwd met het doel de doden te huisvesten. We bevinden ons nu in de bazaar, en de bazaar is een plaats waar wordt gehandeld. Je kunt hier kopen en verkopen. En*2 je kunt hier niet zomaar verhalen vertellen. Als je wilt dat ik je dit verhaal vertel, zul je het moeten kopen. En omdat het vandaag een grote handelsdag is, zal ik het niet goedkoop verkopen. Maar als je wacht tot we op de plaats komen waar verhalen worden verteld, zal ik je het hele verhaal gratis vertellen." (zie ook Little tree)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Voorstelling Koorddansers, waarbij degene die over de kabel loopt twee andere mannen die links en rechts in een mandje zitten over de kabel draagt.

Dromen blz.90:
"Dit is de discipline ((*8) die je leert hoe je ruimte transformeert door de tijd als bondgenoot te gebruiken. Onze angsten worden omsloten in ruimten die op bepaalde manieren zijn georganiseerd zodat wij geloven dat ze onbetwistbare realiteiten zijn. Wanner zij" - hij knikte in de richting van de acrobaat die net op de grond was gesprongen - "over die kabel lopen is hun ruimte getransformeerd. Ze geloven dat ze in de lucht wonen. Ze wonen in de lucht en springen op de grond, waarbij ze vanuit de toekomst in het verleden komen. Ze veranderen het verleden van de mensen die naar hen kijken door de energie van de toekomst uit de hemel te brengen."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 103. n.a.v. Koorddansers: "De voorstelling van gisteren is een van mijn lievelingsvoorstellingen" zei Michael terwijl hij zich naar me toe keerde en me zonder met z'n ogen te knipperen recht aankeek.
"Wanneer ik hen over de kabel zie lopen, besef ik dat de manier waarop ze het doen heel dicht staat bij de manier waarop we onze levenservaringen organiseren. En zij doen dit bewust.
Dat is de reden waarom ik je vertelde dat de acrobaten er een speciale discipline op nahouden. Er ligt een hele filosofie achter hun acties en nadat ze deze hebben geaccepteerd, is dat hun veiligheidsnet. Ze kunnen niet van de kabel vallen tenzij ze angst ervaren. Dit geldt voor alle drie, zowel degenen die aan de zijkant zitten as degene die hen naar de overkant draagt. Ze mogen geen van drieën angst kennen. Zoals ook ons bewustzijn georganiseerd moet zijn om tot haar potentieel te komen.
De rechter- en de linkerhelft van het brein moeten in balans zijn, en stil zijn als degene in het midden het naar de andere kant van de ervaring draagt."


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz.104 "Als je het beeld van de acrobaten gebruikt als een metafoor voor hoe de hersenen werken, wat wordt dan door de derde vertegenwoordigd, degene die over de kabel loopt?"... "Ik neem aan dat hij degene is die verantwoordelijk is voor het in evenwicht brengen van de ruimten."
"De grens van de asymmetrie tussen de rechter- en linkerhersenhelft werd nu overwonnen door de aanwezigheid van een derde onderdeel, dat in staat is de onderlinge relaties en communicatie te coördineren.
Ik herinnerde me de anatomie van de hersenen en één structuur die me al vanaf mijn studie had gefascineerd. Deze structuur was het Cerebellum, ofwel de kleine hersenen, en kreeg plotseling enorme betekenis. Het vormt een groot deel van de hersenen dat via zijn inhoud de meeste neurale verbindingen bevat, die door de medische wetenschap worden beschouwd als zijnde slechts een voedingsbodem voor de coördinatie van de lichaamsbewegingen." ... "Het cerebellum was natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor de uiterlijke bewegingen maar was ook betrokken bij de organisatie van de innerlijke ruimten. En dat omvatte de ruimten voor verbeelding, de ruimten voor de dromen, de ruimten van de herinnering. Ik herinnerde me de dansende Derwisjen die uren ronddraaiden om een andere staat van zijn te genereren. Zij wisten ook hoe ze hun cerebellum moesten bewerken."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 106: "Wanneer je in staat bent begrip te verwerven in je directe ervaring, ziet het er altijd zo gemakkelijk uit dat je het raar vindt dat je dat niet eerder hebt ingezien." ...
"Dat Olga, is de reden waarom het nu gemakkelijker voor je zal zijn onze benadering te begrijpen, nu het verschil hebt ervaren tussen een zuivere beweging en een ingewikkelde beweging (Zie ander
citaat.) Bij een zuivere beweging staat alle energie tot je beschikking om te bewegen. Bij een ingewikkelde beweging moet je tezamen met je lichaam een enorm gewicht aan mentale constructies meedragen. Daarom zijn sommige ervaringen heel moeilijk af te ronden. Ze blijven terugkomen omdat je de beweging niet voor elkaar krijgt aangezien er te veel herinneringsgewicht aan vast zit.
In het geval van een traumatische ervaring die een herinneringsdemon genereerde, wordt dit een actief obstakel, niet alleen een vreselijk gewicht. Het wordt een vreemde kracht in je lichaam die zich actief verzet terwijl je door de ervaring gaat en probeert deze af te ronden. Deze kracht woont in je en genereert steeds opnieuw pijnlijke ervaringen. Je kunt niet anders dan in kringetjes om deze pijn heen rennen in plaats van weg te lopen en het ver achter je te laten. Het is bijna alsof er een andere ik in je woont van wie je je niet bewust bent."
(*5)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz.107, 108: "Er zijn geen belangrijke of onbelangrijke beelden in je geest. Belang is voorwaardelijk en wordt door onze geest vaak toegekend aan beelden om ons te misleiden. Het beeld is de sleutel tot een bepaalde ruimte van je geheugen die altijd in verbinding staat met een andere ruimte. We bezitten herinneringsruimtes in ons op dezelfde manier waarop een Russische pop een klein poppetje in zich heeft, die weer een klein poppetje in zich heeft, enzovoort. Er kunnen veel ruimten in je zijn die zijn geïnfecteerd door een herinneringsdemon, die heeft geleerd zichzelf te verbergen achter verschillende beelden in je herinnering om je te blijven kwetsen."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz.108, 109: "Er zijn twee manieren waarop we op trauma kunnen reageren, .. Ze worden vaak tegelijkertijd ervaren maar eigenlijk vertegenwoordigen ze tegenovergestelde processen: depressie en angst. Er zijn twee verschillende soorten geheugendemonen die achter deze gevoelens staan, en ze vragen om verschillende soorten genezing.
Wanneer je deze gevoelens, depressie en angst, tegelijk ervaart dan is er altijd een de voornaamste en het is heel belangrijk te weten welke dat is. In jouw geval is de angst die je de laatste tijd ervaart jouw manier om genezing te vinden voor iets wat je heel verdrietig maakt. De angst is nu je bondgenoot omdat je erdoor alert en aandachtig in de gaten houdt wat er vanbinnen gaande is.
De reden waarom deze gevoelens andere processen vertegenwoordigen is omdat ze een andere oorsprong hebben.
Er zijn twee psychologische processen die al onze ervaringen vertegenwoordigen. Elke ervaring die we hebben is samengesteld uit actie en waarneming. Wanneer ik actie zeg, bedoel ik niet alleen lichamelijk beweging, maar ook innerlijke bewegingen: gedachten, drieën, intenties. Waarneming vindt zowel extern als intern plaats. Deze twee processen gaan voortdurend een interactie met elkaar aan, waarbij ze door middel van hun combinaties onze unieke ervaringen creëren. Wanneer we gekwetst zijn, lijdt een van deze twee processen het meest.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Wanneer onze waarneming is gekwetst, voelen we ons angstig. Het staat voor een groot deel in verbinding met hoe we door anderen worden waargenomen en met pijn die andere mensen ons toebrengen.
Een depressie is het resultaat van een pijnlijke actie en ontwikkelt zich omdat we geloven dat onze denkbeeldige of echte actie of gebrek aan actie fout was.
Het valt gemakkelijk te beschrijven,
en *3 als je erop let, begrijp je hoe deze twee processen een interactie met elkaar aangaan. "

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 109, 110: "Ik kan je vertellen dat welke pijn ook in je herinnering blijft, deze wordt veroorzaakt door je overtuiging dat iets wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan fout was en je voelt je schuldig daarover."
"Maar een van de gevoelens die ik nu sterk heb, Michael, is een gevoel van irritatie naar jou en dat ik hier heel gespannen over ben."..
"En dat klopt precies," antwoordde hij. "Je voelt je nu gespannen en geïrriteerd omdat ik je waarneming beïnvloed door te proberen deze ergens toe te brengen wat jij probeert te vergeten. Dat is een tweede trauma en dit leidt naar genezing. Wat echt is, zijn je verdriet en je schuldgevoel."


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 111: (om de waarnemer te ervaren)
"Breng je aandacht niet naar de achterkant van je hoofd zoals je dat deed bij het lopen over de kabel, maar dichterbij, naar je gezicht. Het centrum van je waarneming bevindt zich op het niveau van je ogen, en als je probeert je aandacht op dat niveau te richten en niet toestaat dat deze terugspringt in je hoofd, kun je zuivere waarneming ervaren en raak je niet verdwaald in de ruimten van je geheugen."


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz.111 / 112:
"Wanneer je verdriet ervaart, is dit een zekere aanwijzing dat het trauma is gebaseerd op het feit dat een actie of gebrek aan actie de oorzaak was. Om hiervan te herstellen moet je het tegenovergestelde proces activeren. Je moet die herinnering genezen door met je waarneming te werken. Probeer nu nog eens je verdriet te reconstrueren." ... "Gebruik het beeld ...als een sleutel om de ruimte te openen. Denk eerst aan het beeld van.. om je je verdriet te herinneren." ... "Bewaar dit gevoel van verdriet in je hart en probeer je bewustzijn te verschuiven naar het niveau van je ogen. Verlaat de ruimte van je geheugen waar... en wordt opnieuw de waarnemer." ... "Laat het verdriet nog niet weggaan. Wees een toeschouwer en voel tegelijkertijd dit gevoel van verdriet in je hart. Bespeur het daar en blijf het waarnemen naast alle andere waarnemingen zonder erin terug te vallen."


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 119: "Mensen kunnen de dood niet beheersen. Dat is iets wat je niet kunt kunt beheersen," zei ik.
"Natuurlijk kunnen ze dat wel. De dood is een subjectieve ervaring. Wanneer je bang bent voor de dood, ben je niet bang dat je lichaam pijn heeft. Je bent bang voor hoe je datgene wat de dood wordt genoemd misschien aanvoelt. Het is een zuiver subjectieve ervaring, en een subjectieve ervaring is iets wat je kunt beheersen. Maar wel pas naar een gedegen voorbereiding. Hetzelfde geldt voor dromen. Je denkt dat je ze niet kunt beheersen. Ken je de essentie van de droomsubstantie? Als je dat zou weten, zou je snel leren, hoe je ze kunt beheersen.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 120:
"De enige manier om kennis te verwerven op deze plek (*6) is door uitwisseling.
Het moet persoonlijk zijn. Je kunt geen kennis verwerven door alleen maar een besluit te nemen. Je moet er een verhaal voor uitwisselen. En jij moet de verhalen van deze plaats leren en over de mensen die in dit land leefden.
De verhalen van de mensen die hier een transformatie ondergingen moeten nu opnieuw worden verteld, zodat hun ervaring weer tot leven kan komen en ze hun transformatie kunnen afronden en de transformatie-ervaring kunnen versnellen voor de mensen die hun verhalen horen. Dit land wil je deze verhalen vertellen voor de mensen in andere landen zodat ze hieruit kennis kunnen verwerven. De psyche van de vroegere mensen moet weer tot leven komen om herinneringsuitwisselingen te activeren in de mensen die nu leven, zodat ze kunnen leren van de pijn en de genezing van de mensen uit het verleden. En jij zult deze verhalen later opnieuw moeten vertellen nadat je ze van mij hebt gehoord en naar huis bent teruggekeerd." Hij keek me aan en zag toen aan mijn gezicht dat ik me liever niet overgaf aan een verplichting en voegde eraan toe: "Het is meer een kwestie van verantwoordelijkheid dan van keus.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ik werk vaak voor deze plaats, al heb ik er niet veel zin in, alsof deze verwoeste stad me ertoe aanzet. Maar ik weet dat ik een van de weinige ben die de verhalen van deze plaats kunnen vertellen en daarom moet ik het doen. Het is voor plaatsen moeilijker hun verhalen te vertellen, omdat eigenlijk alleen mensen verhalen kunnen creëren en vertellen. Daarom hebben plaatsen mensen nodig om hun geschiedenis te bewaren en vertellen."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 134: "Fixatie is een mechanisme waardoor de psyche zijn afscheiding behoudt en het is het mechanisme dat de herinneringsdemonen gebruikt om zichzelf in stand te houden binnen verschillende geheugenafdelingen. Wanneer je energie stroomt, wanneer het lichaam flexibel is, wanneer je gemakkelijk over diepe spleten kunt springen, functioneert je psyche anders en laat je herinnering alle verborgen en afgescheiden ruimtes los om één te worden met de rest van je psyche." ... "Je kijkt in de put en er gaan talloze associaties door je hoofd. Als je in die geestestoestand over de put springt, zou je echt in kunnen vallen, zelf hoewel er technisch gezien weinig kans hierop bestaat. Maar je zou waarschijnlijk wel vallen omdat je angst zo actief is dat hij je aanzet tot vallen.
Ik wil niet dat dit gebeurt. Wat ik wil, is dat je probeert je aandacht op de juiste plaats te brengen zodat hij niet bereikbaar is voor je angstige geheugen, en er dan met vreugde overheen springt. gebruik net zoveel ruimte als je nodig hebt om je waarneming te veranderen. Kijk van ver boven op jezelf neer. Ervaar je lichaam vanaf een afstand. Het kan je helpen je angst vanaf een afstand te ervaren, alsof ze jou niet toebehoort."


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz. 136 /137: Het mishandelde kind dat in een land is geboren dat mishandeld was, kan de macht van zijn trauma gebruiken om de geschiedenis van zijn land te veranderen. Maar uiteindelijk verandert hij, wanneer hij geen genezing bereikt, altijd van een slachtoffer in een wrede traumatiseur, en creëert hij meer angst en lijden, dan wat hij in eerste instantie probeerde te bereiken.

Dromen blz. 138: "Het is waar dat wanneer een persoon vervuld is van angst, hij kwetsbaar wordt voor elke psychische invloed omdat hij een verbinding met zichzelf is kwijtgeraakt. Die verbinding geeft maximale bescherming."

Dromen blz. 152: "...magie kan niet samengaan met frustratie en boosheid. Om herinneringsdemonen via magie te bevechten, moet je je innerlijke ruimten eerst zuiveren, zodat je geheugen niet kwetsbaar is voor hun aanvallen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Dromen kunnen hierbij veel steun bieden."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Dromen blz.152: "De herinneringsdemonen kunnen ook als beelden worden gezien, maar ze bezitten meer bewuste energie dan gebruikelijke herinneringen. En precies daarom verdwijnen ze niet wanneer ze worden gezien en getransformeerd, maar veranderen ze de kwaliteit van hun energie en beginnen ze je te dienen nadat je ze hebt overwonnen. Zo verwerven sjamanen hun machtigste geesthelpers."

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Regel Eén uit Het pad naar de Sjamaan blz. 177 (zie ook: gebed voor ongelovigen)
De Eerste Regel is dat elke keuze die je in je leven maakt, van de belangrijkste tot de kleine, alledaagse beslissingen, aan een bewuste beoordeling moet worden onderworpen.
Voor elke beslissing die je neemt, moet je je afvragen of aan de vijf noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Als één van de voorwaarden ontbreekt, moet je in een andere richting zoeken. Op deze manier zal je altijd het juiste pad kunnen vinden. De vijf voorwaarden zijn: waarheid, schoonheid, gezondheid, geluk en licht.
Als je op deze manier beslissingen neemt, kun je er altijd zeker van zijn dat het de juiste is. Je bent dan in contact met de echte zelf, je Hart-Zelf, en schept voor jezelf een onverslaanbare wilskracht. Dat is de Eerste Regel. Houd je eraan, en je zult zien hoe snel je leven verandert.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ziekten van de geest uit Het pad naar de Sjamaan blz. 188
Ziekten van de geest hebben slechts twee oorzaken, die volkomen tegenovergesteld aan elkaar zijn. Eén manier waarop iemand gek kan worden is als hij zijn ziel, of een deel van zijn ziel kwijt is. Dit gebeurt meestal als de ziel wordt gestolen, maar soms besluit de persoon zelf onbewust haar weg te geven, misschien in ruil voor iets anders wat hij hebben wil. De tweede manier waarop iemand gek kan worden is als hij overweldigd en in bezit genomen wordt door een vreemde kracht.
Dit zijn de enige twee redenen; meer is er iet. Het klinkt simpel, maar het kan veel tijd kosten om de bron van een ziekte goed te onderscheiden en genezing te brengen. Als je de oorzaak mis hebt, zal je genezingspoging de ziekte juist voeden en erger maken. Je moet bereid zijn om nog veel meer te leren voordat je een goede genezer kunt worden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ieder mens heeft een innerlijke ruimte of Geestesmeer, die meestal in onbruik raakt omdat bijna ieder mens zich laat afleiden door de uiterlijke verschijnselen en doordat de buitenwereld zoveel van zijn aandacht opeist. Het is de taak van ieder mens zowel zijn innerlijke als zijn uiterlijke ruimte verder te ontwikkelen. Je innerlijke ruimte ontwikkelen wil ook zeggen zelfkennis verwerven en vergroten. (Het "Ken U Zelve" uit de bijbel.)

Regel Twee uit Het pad naar de Sjamaan blz. 189:
Ieder mens heeft een bijzondere entiteit die in zijn Geestesmeer woont. Deze entiteiten bestaan binnen deze innerlijke ruimte en wachten bij de poort van Belovodia (ook wel Shambala genoemd). Ik noem deze entiteit de Tweelinggeest, maar je zou ook de naam Helpergeest, Schaduwwachten, Gidsgeesten of Innerlijke Beschermer kunnen gebruiken. Ze zijn in feite vele verschillende dingen.
Om te beginnen zijn ze nauw verbonden met het uiterlijke doel dat ieder mens bij zijn geboorte krijgt. Het zijn ook pure waarnemers, die los staan van en niet gevoelig zijn voor de invloeden van de buitenwereld. Ze kijken toe en slaan zwijgend alles wat we doen gade. Zij zijn de houders van de oeressentie van ons geboortewezen.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Als ze op de juiste manier en in de juiste omstandigheden worden aangeroepen, kunnen ze belangrijke helpers voor ons zijn bij het verrichten van handelingen die ons in de richting brengen van ons juiste doel. Uit eindelijk kunnen zij onze gids naar Belovodia zijn.
Er zijn zeven soorten van zulke Tweelinggeesten. Slechts zeven, niet meer. De zeven verschillende Tweelinggeesten die bestaan voor de mens zijn: Genezer, Magiër, Leraar, Boodschapper, Beschermer, Strijder en Uitvoerder.
Een van de belangrijkste taken die wij hebben, is erachter zien te komen welke Tweelinggeest de onze is, om er dan volledig mee samen te gaan. Zo vormen wij een harmonieus geheel met het hoogste doel van ons wezen. Als onze levens uiteindelijk zij verhelderd door het zuivere licht van onze innerlijke waarnemer, dan zal alles wat wij doen een stuk gemakkelijker worden. Slechts als je de aard van je tweeling geest weet te achterhalen en als er sprake is van een uiterste verbondenheid, zul je de poort tot Belovodia kunnen vinden en openen.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.

Voetnoten:
1. Hier stond in de oorspronkelijke tekst "Maar", net alsof het een tegenstelling zou zijn.
Dat is het echter niet.
Vandaar dat ik "maar" door "en" heb vervangen. (A.E) (terug naar En*1, terug naar En*2 of terug naar En *3)

2. Winden: Koude en Hete Winden in Healing Tao-jargon. Terug naar *2

Een stukje bewustzijn dat in een "gat" in je herinnering zit, dat je ontkent, onttrekt zich aan je bewuste invloed, en gaat via je onbewuste, of onderbewuste, een eigen leven lijden, buiten jouw wil om. Vandaar dat "traumageest" of "demon",of, "kwelduiveltje" een juiste benaming kan zijn. Het wordt iets dat zich buiten jouw bewustzijn afspeelt, het krijgt een zelfstandig leven, omdat je door het te ontkennen en te negeren jezelf afscheidt van jouw eigen invloed (macht) erop.
Je kunt er dan, dus daarna, ECHT een slachtoffer van worden.
Dit is vergelijkbaar met een hond nemen en die hond niet tot de orde roepen wanneer hij je bijt. Die hond leert dan: Bijten is OK.
Je wordt dan vervolgens natuurlijk bang voor je eigen hond, want die hond bijt en de hond weet niet dat jij zijn baas bent, omdat je vergeten bent je eigen "baasschap" en verantwoordelijk voor je eigen hond vorm te geven. Je hond wordt uiteraard gevaarlijker en jij wordt banger.
Het is niet de schuld van de hond, het is ook niet jouw schuld, want je vergat het niet expres, uit kwaadwillendheid of omdat je zo graag een valse bijtende hond wilde hebben.
Het gebeurde uit onwetendheid. Het is dus niet jouw SCHULD.
Jouw hond is en blijft echter wel jouw verantwoordelijkheid en het is zaak die verantwoordelijkheid in te gaan vullen, liefst door de hond alsnog op te voeden, of, als dat niet lukt, door de hond ergens anders onder te brengen en te zorgen dat hij geen kwaad meer kan doen. Een per vergissing vals gemaakte hond kun je zelfs een spuitje laten geven, dat is geen elegante oplossing, maar het kan.
Dat kan echter met een "traumageest" niet zonder dat je jezelf nog verder beschadigt, want die geest huist IN jezelf en is een organisch (weliswaar afgescheiden) deel van jezelf geworden. De enige oplossing is: dat bewustzijn terug te veroveren. Erkennen dat het van jouw is en de verantwoordelijkheid ervoor opeisen. Dat betekent de pijn en het verdriet alsnog voelen en erkennen, zodat het kan oplossen. Dat is niet LEUK, het is echter wel goed en nodig om BETER te kunnen worden.
(Ga terug naar *3)

4. Wie weet is dat wel wordt dat in religies met de kreet 'erfzonde' wordt bedoeld. (Ga terug naar *4)

5. Met de aandacht (innerlijke glimlach) in het onder achterhoofd en een houding waarbij de nek lang en de achterkruin opgestrekt is, is het wat eenvoudiger een zuivere beweging te ervaren. (Ga terug naar *5)

6. Volgens mij geldt dit eigenlijk voor elk leerproces, onafhankelijk van tijd en plaats. A.E. (Ga terug naar *6)

7. De genen zijn flexibeler van we denken. Ze zijn echter ook kwetsbaarder en beïnvloedbaarder dan we vermoeden. Zie ook DNA-1, DNA-2 en energie. (Ga terug naar *7)

8. Voor discipline zie ook: Discipline-1 en Discipline-2. (Ga terug naar *8)

Olga Kharitidi: Het pad naar de sjamaan. Uitg. A.W. Bruna, Utrecht, 1996. ISBN 90-229-8310-2. De website van Olga Kharitidi: www.witss.com. Ga terug naar: regel-1, Ziekte v Geest of regel-2

citaten , citaten vervolg-1 of Citaten van Robert Redfield