Ga n regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga n pijl terug Licht
Daglicht is essentieel voor de gezondheid. Vensterglas filtert bepaalde frequenties uit het daglicht en wanneer mensen niet genoeg daglicht opnemen kunnen ze vatbaarder worden voor bepaalde ziekten.


Het menselijk oog, spiegel van de ziel
is verplaatst naar de bladzijde organen.

Kleurentherapie wordt ook wel Chromotherapie genoemd
"Chromo" betekent kleur.

Het idee achter deze therapie is dat kleuren invloed hebben op mensen. Er bestaan veel verschillende vormen van werken met kleuren.

De simpelste is bijvoorbeeld: Als je je down voelt en je trekt vrolijke kleuren aan, wordt het iets gemakkelijker om uit dat neerslachtige gevoel te komen. Al was het alleen maar omdat anderen op de vrolijke kleuren die je draagt, gaan reageren.

Er bestaan ook speciale therapien die op dit idee zijn gebaseerd. Een poosje geleden kon je voor heel veel dollars in Australie of Nieuw Zeeland in kleuren-therapie. Je werd dan voor langere tijd verbonden met een koperen bakje met een wollen draadje met een speciale kleur erin.

Van kleuren is bekend dat ze een zekere trilling hebben. Trillingen werken door op het menselijk lichaam, hoe subtiel ook. Dat kan je lichaam, je humeur, en hoe je je voelt zeker benvloeden.

In de Oude Egyptische tempels van Karnak en Thebe (Luxor) waren speciale kleurenzalen ter genezing. In vroeger tijden waren er alleen priester-dokters. Uit oude manuscripten is gebleken dat ook in India en China met kleuren werd gewerkt in relatie tot genezing. O.a. Healing Tao werkt ook met kleuren-visualisaties en klanken waarbij ieder orgaan zijn eigen kleur en klank heeft.

Er zijn stromingen die met speciaal gekleurde lampen werken. Zoals men een warme rode lamp op verkrampte spieren kan zetten. Of onder zo'n tosti-apparaat, of een zonnehemel, in de Sauna kan gaan liggen.
Het is alleen de vraag of het zinnig is om daarvoor speciaal in kleurentherapie te gaan.
Men kan ook zelf experimenteren en ontdekken hoe dat in eigen leven werkt. Trek de ene een geel t-shirt aan en voel eens bewust hoe dat voelt, trek de andere bijvoorbeeld een rood of blauw T-shirt aan en doe het zelfde.
Wie weet dat het u wel helpt.

boek; Ervaringen van mensen met MS met kleurentherapie-1  
Ga naar de homepage en verlaat deze Index.