Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu met daarop:
algemeen, arts voor natuurgeneeswijze amalgaan antroposofische bijen celtherapie enzymtherapie fytotherapie homeopathie Moerman neuraal Orthomoleculair Shamanistische bio_tandarts Urinetherapie
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Algemeen
Natuurgeneeswijzen is een soort verzamelbegrip waarin allerlei moeilijk rubriceerbare therapieën zijn opgenomen.
Pas op want er zit binnen het chaotische veld der alternatieven beslist ook kaf tussen het koren.
De titel "therapeut" is onbeschermd. U en ik mogen onszelf zonder enige beperking als "therapeut" pogen te verkopen.
Misschien is één van ons wel een hele goede, waar een ander mens met MS veel baat bij kan vinden. Misschien is één van ons meer iemand die graag snel rijk wil worden, ten koste van een wanhopige lotgenoot.
Als iemand u aanbiedt om voor ƒ1000,-- een uur een wollen draadje vast te houden om u te helpen, dan is hij/zij niet strafbaar volgens de wet, zolang hij maar geen genezing garandeert. Ik neem aan dat onze wetgever ervan uitgaat dat U slim genoeg bent om zoiets gewoon niet te geloven.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Arts voor Natuurgeneeswijzen: (Erv-1)
"Arts" is wel een beschermde titel die garandeert dat iemand zowel aan een universiteit is afgestudeerd, als met goed gevolg co-schappen heeft gelopen, en zo de artsentitel heeft verworven. Als een arts U, als árts, aanraadt om een wollen draadje vast te houden voor ƒ1000,--, dan kan hij wel vervolgd worden via het medisch tuchtcollege.
Natuurgeneeswijzen zijn nog geen erkend "medisch" specialisme. Dus de titel "Arts voor natuurgeneeswijzen" zegt alleen dat iemand afgestudeerd en bevoegd arts is. Sommige mensen beschouwen de artsentitel als bijna synoniem met het verlies van menselijke emotionele betrokkenheid, anderen zien die titel als blijk van deskundigheid. Een titel alleen zegt nog niet zoveel over de mens die hem voert. Gelukkig kan ieder mens (patiënt) dat zelf wel voelen.
Als de arts óók nog is aangesloten bij een beroepsvereniging voor natuurgenezers, dan zal hij/zij zich horen te houden aan de richtlijnen van die betreffende vereniging. Het hele veld is nog in ontwikkeling en kenmerkt zich tot op heden door vaagheid. De Bond tegen de Kwakzalverij voert een soort vendetta, die er redelijk "rucksichtlos" uitziet en weinig onderscheid lijkt te maken, of respect lijkt te tonen, voor de integriteit van de betreffende arts of therapeut.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ik geloof dat dr. Moerman of dr Vogel bovenaan hun top-tien van kwakzalvers alletijden staat, alle positieve ervaringen van vele van hun patiënten ten spijt. Deze congsi, die zich laat aanzien als een club bange en fanatieke medici, lijkt mij persoonlijk ook niet zo'n betrouwbare informatiebron. Zij weten echter wel de, in mijn ogen verouderde, wetgeving achter zich.
De bekendste artsen voor natuurgeneeswijzen zijn wellicht de Zwitserse dr. Vogel en Nederlandse dr. Moerman. Dr. Vogel is min of meer de grondlegger van de fytotherapie. Over dr. Moerman zullen ongetwijfeld al "tig" websites bestaan.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Natuurgeneeswijzen
Natuurgeneeswijzen is een verzamelnaam voor geneeswijzen de gebaseerd zijn op de helende krachten die natuur ons biedt. Kruiden, geneeskrachtige bronnen, bijen, mieren, homeopathie, fytotherapie, sjamanisme, urinetherapie en vele andere, waaronder ook een aantal dieëten, vallen eronder. Ook de reguliere farmaceutische maakt voor een aantal van haar medicijnen nog steeds gebruik van de natuur.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Celtherapie
Celtherapie is een uitermate ingrijpende en zeer omstreden therapie, niet alleen om ethische redenen, die in de volksmond ook wel als "verjongingskuur" wordt aangeduid. Hierbij worden hele jonge, soms nog ongeboren dieren geofferd. Van de dierlijke orgaan-cellen worden in samenwerking met het Nestlé-concern zo'n 70 verschillende gevriesdroogde celpreparaten gemaakt, die bij de mens worden ingespoten, per honderden tot duizenden cellen tegelijkertijd.
Dat preparaat wordt als een grote verbetering beschouwd want vroeger moesten die cellen binnen twee uur na het slachten van het dier worden ingespoten (Ik neem aan omdat er anders al te veel lijkengif of andere schadelijke stoffen waren ontstaan).
De dieren worden apart voor deze therapie gefokt en zo steriel mogelijk geslacht. Alle dieren waarover twijfel is of ze wel helemaal gezond zijn worden wel geslacht en niet gebruikt voor de preparaten. (Wie weet of die dieren verder nog als kattenvoer ingeblikt worden? Is Nestlé ook op die markt actief?) Het is in elk geval één van de verklaringen voor de hoge kosten van deze therapie.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Direct na het inspuiten voelt men zich vaak fit.
Er kunnen hevige reacties bij optreden, en de eerste twee tot drie dagen na het inspuiten (in de bil) dient men volledige rust in acht te nemen en minstens twee weken kalm aan te doen. Er treedt een immuun-biologische reactie op. Vaak treden er (lichte) koortsreacties, roodheid en zwellingen, en/of vermoeidheid en/of verergering van de klachten op. Dat heet de tweede fase, die duurt meestal twee weken. Soms is een lichte zwelling nog vier tot acht weken voelbaar.
Bijna altijd wordt er bindweefsel (kun je ook littekenweefsel noemen) gevormd. Daardoor verstrakt de huid, en verkleinen of verdwijnen rimpels. Daar dankt de therapie de naam: "Verjongingskuur" aan. Men wordt er echter beslist geen dag jonger door.
De derde fase wordt de regeneratie (herstel) fase genoemd, die begint in de derde tot vierde week van de behandeling. Door de lichaamsvreemde stoffen is het immuunsysteem actief geworden en nadat de indringers bevochten zijn, kan het soms ook nog andere verstoringen in het lichaam in één moeite door mee-opruimen.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Het succes en de duur van het effect is sterk afhankelijk van individuele factoren. De ernst van de ziekte speelt een grote rol, en iemand die voortdurend roofbouw pleegt op zichzelf zal uiteraard veel minder effect ondervinden. Celtherapie mag hooguit twee keer per jaar worden gegeven. (Ervaring-1)

Deze therapie mag niet worden gegeven:
  1. in alle gevallen van acute of chronische infecties (bacterieel en viraal)
  2. in de eerste vier weken na en vaccinatie
  3. bij acute allergische situaties
  4. in acute stress-situaties
  5. bij kanker hangt het ervan af

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Deze therapie gaat vaak samen met een gezond, onbespoten ingrediënten dieet, en men moet zich de dag ervoor en een paar dagen erna verre houden van medicijnen, alcohol, tabak en alle andere schadelijke stoffen.

Kritische kanttekening: Er bestaan minder ingrijpende en riskante manieren om het zelfherstellend vermogen van de mens te activeren. Er bestaan ook goedkopere,
en twee dagen volledige rust en twee weken kalm aan doen, laten ook mijn klachten meestal verdwijnen, zonder dat ik met iets ben ingespoten. A.E.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Amalgaam
Amalgaam is een kwikverbinding die in vullingen in het gebit zit.
Omdat kwik uitermate giftig is, heeft amalgaam een slechte naam. Het is zonder meer duidelijk dat men beter vullingen zonder amalgaam kan laten plaatsen.
De meningen lopen nogal uiteen over of amalgaam MS veroorzaakt en of het verwijderen van alle vullingen, en alle daaraan verbonden kosten, enige zin heeft.

Omdat een metaalverbinding ook altijd een soort galvanisch element vormt, zou een concentratie daarvan, ter hoogte van de nek, een vrij smalle plek in het lichaam, waarlangs alle zenuwprikkels moeten om de hersenen met het lichaam te verbinden, zeker aanleiding kunnen vormen om die geleiding te verstoren. Bij elektro-acupunctuur metingen is bij mensen met almalgaam vullingen altijd een enorme verstoring ter hoogte van de nek te zien. (Boeken; en straling door amalgaam; en diëten.)
Het speeksel is een erg agressieve stof, die bijna alle andere stoffen kan aantasten. Het is vrij zeker dat het speeksel ook de vullingen in de kiezen enigszins aantast en dat daarbij kleine hoeveelheden kwik kunnen vrijkomen. Kwikvergiftiging geeft verschijnselen die vergelijkbaar zijn met MS.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Wanneer men zowel amalgaam, als goud, als bijv. zilverenstiften in zijn mond heeft, schijnt de kans op problemen groter te worden. Vooral corroderende zilverstiften kunnen afschuwelijke klachten veroorzaken.
Er zijn mensen die erg blij zijn wanneer ze alle vullingen met amalgaam hebben laten verwijderen. Ik had gisteren iemand aan de lijn, die al jaren tobt met vermoeidheid, en sinds ze haar tanden en kiezen heeft laten trekken van haar vermoeidheid af is, en ook van veel van haar "psychisch" genoemde problemen.
Er zijn ook mensen die na de vele gemaakte tandartskosten en al dat ongemak, nogal teleurgesteld achterblijven. Ik heb echter ook mensen gesproken die erg veel last kregen juist nadat ze hun tanden hadden laten trekken en wilden dat ze het nooit hadden gedaan. Tot op heden ontving ik alleen een negatieve ervaring op schrift. Zie: (Erv-1). Er bestaat een vereniging voor Biologische Tandheelkunde.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Biologische Tandartsen
In oktober 2001 waren er 131 tandartsen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde, de NVBT (Bron NRC, 12-10-2001). Het uitgangspunt bij de behandeling is dat het gebit deel uitmaakt van het hele lichaam en dat voeding, spanningen en klachten elders in het lichaam (kunnen) samenhangen met gebitsproblemen. Veel leden zullen verschillende alternatieve geneeswijzen in hun verder 'gewone' tandartsenwerk integreren. Die alternatieve wijzen zullen per tandarts verschillen, dat kunnen, onder andere, zijn: acupunctuur, Reiki, Tera-Mai, Craneosacraal, Homeopathie of een dieet- of psychologisch advies (bijvoorbeeld als men de gewoonte heeft te snoepen als troost).
Bovendien zullen de leden van deze vereniging amalgaam vermijden. Daarnaast zal er meer tijd en aandacht zijn voor de mens, en dat hij/zij zich op zijn gemak en ontspannen voelt. Het streven is in elk geval dat er ruimte is voor uw wensen.
Er is uiteraard weer niks bewezen, maar ondertussen kan de vereniging kan de toestroom van nieuwe 'patiënten' niet aan en hebben 'patiënten' die verhuizen er lange reistijden met het hele gezin voor over om bij 'hun bio-tandarts' te blijven. (Raar toch eigenlijk dat je zelfs bij de tandarts bij een controle al "patiënt" heet, i.p.v. dat je gewoon mens of burger blijft heten).
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Fred Nelissen, een van de grondleggers van de NVBT, vindt het raar dat kwik in vullingen nog steeds gebruikt wordt, terwijl het in thermometers allang verboden is.
Michiel Eikman, hoogleraar sociale tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat het effect van zijn biologische vakbroeders niet duidelijk is.
En dat vind ik dan weer merkwaardig. Als mensen zich prettiger, ontspannener en beter voelen bij een bepaalde behandeling dan zou ik dat zeker sociaal gezien, toch een uitermate duidelijk effect noemen. Nou vind ik het ook juist het leuke van de biologische tandarts dat het zijn streven is de hele mens als mens te zien en niet alleen als een verzameling "tanden en kiezen waaraan iets mankeert". Het is maar hoe je het wil bekijken.

Enzymtherapie
Enzymen zijn essentiële stoffen die nodig zijn voor de (cel)stofwisseling. Sommige mensen met MS hebben hier baat bij gevonden. Er is een Patiëntenvereniging voor Enzymtherapie die een website heeft, voorlichting geeft en er boeken over heeft geschreven. Zie: E-49 bij deze ervaring staat ook hoe u het boek kunt bestellen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Fytotherapie
"Fyto" betekent plant. De bekendste fytotherapie is die van de Zwitserse dr. Vogel. Dr H.C. Alfred Vogel werd begin vorige eeuw geboren in Zwitserland, en maakte het zijn levenswerk om de oude, grotendeels op kruiden gebaseerde, Zwitserse volksgeneeskunst te behouden en verder uit te bouwen. Hij is o.a. erg bekend geworden door zijn propageren van het eten van müsli en later doordat zijn naam verbonden is met een van de bekendste merken van fytotherapie-middelen Dr.A.Vogel. Van zijn "gezondheidsbijbel": "De kleine dokter" waren in Nederland in 1987 al zo'n 630.000 exemplaren verkocht. ( Boekinfo). In Elburg zit Biohorma, die deze middelen mede produceert en een zeer mensvriendelijke PR voert. Ze hebben aldaar een kruidentuin en een bezoekerscentrum waarop volop informatie over fytotherapie is te verkrijgen.
De werkgroep Alternatieve Geneeswijzen van de (inmiddels opgeheven) Landelijke Belangenvereniging voor mensen met MS is aldaar in het verleden regelmatig te gast geweest

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Orthomoleculaire Therapie
Deze therapie is gebaseerd op een dieet meestal aangevuld met vrij dure voedingssupplementen. Ortho betekent: juist. U vindt meer hier over op de dieetbladzijde

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Antroposofische Geneeswijze
De antroposofische Geneeswijze is gegrondvest op de levensovertuiging, en is evenmin kort samen te vatten. Als het goed is staan de mens en de vrijheid van zijn geest of ziel centraal. De symptomen van de ziekte zullen gerelateerd worden aan het leerproces van de mens. Deze geneeswijze is zeker niet aan te raden voor wie de oplossing van zijn kwaal in een pilletje zoekt. Het totale leven wordt erbij betrokken. Een gezond mens met de juiste balans tussen lichaam, emoties en geest zal zich creatief en op zijn eigen unieke wijze kunnen uitdrukken. Er wordt gezocht naar een therapie vorm die bij de individu past. Dat kan leiden tot een dieet, antroposfische geneesmiddelen en/of euritmie, of een andere antroposfische creatieve therapievorm als muziek-, klank-, zang-, teken- of schildertherapie.
Er bestaan heel veel Antroposofische Verengingen. O.a. het Patiënten Platform Antroposofische Gezondheidszorg PPAG
Wie er meer over kan vertellen is welkom om een bijdrage te schrijven: mijn bijdrage


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Neuraaltherapie

Als u hier meer over weet dan graag: mijn bijdrage

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Moermantherapie

Dr. Moerman was (of is nog steeds) één van de bekendste Nederlandse artsen voor natuurgeneeswijzen. Hij ontwikkelde een speciaaldieet voor met name mensen met kanker. Er is een paar jaar geleden een uitgebreid rapport verschenen, n.a.v. de kamervragen die zo'n 15 jaar voor het verschijnen van dat rapport werden gesteld. Bijna de gehele onderzoekscommissie bestond uit mensen die niet speciaal bekend staan om hun open visie. De Bond tegen de Kwakzalverij heeft dr Moerman hoog in zijn "top 20 allentijden" opgenomen. Er zijn echter vele mensen die vinden dat ze hun leven aan hem te danken hebben. Persoonlijk zegt dat me meer dan welk wetenschappelijk bewijs ook. Veel van zijn ideeën zijn binnen de homeopathie en de orthomoleculaire clubs terug te vinden.

Sjamanisme
Zie deze bladzijde in een nieuw window of vervang deze bladzijde door sjamanisme

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Urinetherapie
Het idee achter deze therapie is dat men door het drinken van een beetje eigen ochtendurine het lichaam kan helpen haar balans te hervinden en haar weerstand te vergroten. Maartje Soeverijn heeft deze therapie een tijdje gevolgd en schrijft daarover in hoofdstuk 62 van haar boek.
De medicinale werking van urine berust op een eeuwenoude traditie. En ook heden ten dage worden er uit urine medicijnen gemaakt. Urine bevat o.a. lichaamseigen hormonen. Er vallen zeker verklaringen voor te verzinnen, die steekhoudender zijn dan argumenten die alleen op de norm dat urine "vies" is, zijn gebaseerd. Coen van der Kroon wijdde er een heel boek aan.
Ervaringen welkom: mijn bijdrage

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Bijen en mieren
Aan bijen worden al eeuwen lang speciale krachten toegeschreven.
Volgens de Maya-indianen is er een groot verschil tussen de agressieve Europese bijen en de heilige, kleine, niet stekende Midden-Amerikaanse soort.
Omdat bijen de nectar (ander woord voor godendrank) uit de bloemen verzamelen, heeft honing een bijzondere waarde. Dit geldt echter alleen voor de koud geslingerde honing. Bijna alle honing in de handel is echter tot 180ºC verhit geweest, waardoor juist alle vitale (levende) stoffen verloren gaan.
Er zijn ook mensen die zich speciaal laten steken door bijen omdat er aan het bijengif een helende werking wordt toegeschreven.
Er is een artikel over verschenen in De Natuur uw arts (mei-juni 2003). Zie ook: www.bijengif.nl en er is ook een Duitse website over bijenproducten www.apitherapie.de
Wie hier ervaring mee heeft, schijf ons uw ervaringen alstublieft: Mijn informatie en ervaringen. Want er zijn nog steeds een aantal onbeantwoorde vragen.
Uit bijen- slangen- en mierengif worden ook bepaalde middelen, o.a. sommige homeopathische medicijnen, gemaakt.
Natasja Zwaal schreef een boek over de bijen van de Maya-indianen en Paul Uccusic schreef een boek over de geneeskracht van bijen. boeken.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Homeopathie

Op dit moment, herfst 2001, dreigen ruim 5000 homeopatische middellen verboden te worden (zie column).

VISIE - KLASSIEKE HOMEOPATHIE:
Ziekte ontstaat door een verstoring van de levenskracht, het zelfregulerend herstelvermogen van de mens.
Genezing ontstaat door het zelfregulerend herstelvermogen van de mens te stimuleren (prikkelen).
Homeo, komt van "homoios" grieks voor: "gelijkend" en
Pathie komt van "pathein" grieks voor "lijden"
Homeopathie betekent dus letterlijk: "gelijkend lijden"
De idee is dat: Als je een ziek iemand een middel geeft dat bij een gezond mens een soortgelijk reactie veroorzaakt als de symptomen waar de zieke aan lijdt, dan wordt het zelfregulerend herstel vermogen van de zieke mens geactiveerd en ontstaat er de kans op genezing.
Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de klassieke homeopathie.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEHANDELING:    
Ieder mens is een uniek individu in een unieke eigen situatie.
Dezelfde diagnose kan dus een ander beeld opleveren.
Er wordt gekeken naar de individuele klachten,
Veranderingen op lichamelijk, mentaal, emotioneel, en fysiek niveau.

Algemeen wordt aangenomen:
  1. Er is de eerste twee jaar nog een volledige remissie (herstel) mogelijk. (niet zeker)
  2. Na twee jaar is het mogelijk de situatie te stabiliseren. (niet zeker)
  3. Ook de intensiteit van de aanvallen kan worden verminderd. (niet zeker)


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. MIDDELEN:    
Op grond van het totaalbeeld zal er een middel worden gekozen dat het beste past bij de individu en zijn/haar totaliteit. Er is dus niet één middel dat altijd wordt voorgeschreven.

KOSTEN EN BEHANDELDUUR:    
najaar 2000: 1 consult minimaal F115 maximaal F225 (duur: 1-1½ uur)
vervolgconsult: minimaal F80 maximaal F150 (duur: ½ tot 1 uur)
85% van de zorgverzekeraars en ziekenfondsen (vaak via aanvullende verzekeringen) vergoeden (een deel) van de behandeling.
De totale behandelduur is afhankelijk van de klachten.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. VERDERE INFORMATIE:    
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)
Postbus 710
2400 AS Alphen aan den Rijn
tel: 0172- 499595
e-mail: nvkh@euronet.nl
website: www.nvkh.nl­

De NVKH heeft een heldere, informatieve, vrij dikke Homeopathiegids uitgegeven.
Deze vereniging stelt eisen aan haar leden en controleert die eisen ook. Haar leden worden erkend door de overheid en de meeste zorgverzekeraars en ziekenfondsen.
Homeopathie behoort tot de best bereikbare onder de alternatieve geneeswijzen. Er werken in Nederland ongeveer 600 klassiek homeopathen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. KRITISCHE KANTTEKENING:    
Bij een statistisch onderzoek onder leden van algemene patientenverenigingen bleek Homeopathie tot ieders verbazing op de vraag naar tevredenheid over de werking van de therapie, het laagste te scoren. Zeker omdat de score op gebruik van de therapie het aller hoogste was.

Bij statistiek blijft het sowieso altijd gissen naar wat de cijfers eigenlijk betekenen.
Leden van een patiënten vereniging behoren tot een selecte groep. Het is nooit algemeen duidelijk wie wel en wie niet lid wordt en waarom. Ontevredenheid is evengoed een reden om je te organiseren als bijvoorbeeld informatie of gezelligheid. En een mens kan ook informatie vragen, zonder lid te worden. Etc. etc. Het lid worden op zichzelf is niet een stap die iedereen zet.

Mogelijke oorzaken van die lage score zouden kunnen zijn dat er meestal in het begin een verergering van de symptomen optreedt. Als men het alleen even wil proberen en de therapie de tijd niet gunt om te gaan werken dan kan men die verergering als het resultaat van de therapie gaan zien. Men houdt op met de therapie en door de werking van de tijd (waarop ook de therapie was gebaseerd) verbetert de situatie en men denkt: "Zie je wel zonder die therapie gaat het beter." zonder nog oog te hebben voor het mogelijk verband met het geslikte middel.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Verbanden tussen oorzaak en gevolg liggen meestal veel complexer dan we gewend zijn te zien.    

Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat mensen te snel en een te hoog resultaat verwachten. Een van de eigenschappen van natuurlijke groei en herstelprocessen is dat het meestal langzaam gaat. Een eikeltje groeit ook niet in een nacht uit tot een stevige eikenboom. Bovendien is het leven zelf eenrichting verkeer en kan iets wat gebeurd is nooit ongedaan worden gemaakt. Het kan zich alleen maar verder ontwikkelen. Een mens kan binnen een seconde in zijn vingers snijden en dat valt nooit mee ongedaan te maken. Het zelfregulerend herstelvermogen van de mens kan die wond dicht laten groeien. Een wond groeit echter meestal niet binnen een seconde weer dicht. Dat kost tijd. De meeste littekens blijven zelfs zichtbaar bestaan.   

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Een aantal mensen die op de alternatieve weg gaan combineren zelf alternatieve therapieën met elkaar en dan kan de tevredenheidsscore ook te maken hebben met wie van de therapeuten toevallig het aardigste was of de gezelligste wachtkamer had.

Een aantal mensen die op de alternatieve weg gaan combineren een aantal therapieën zelf met elkaar. Dat maakt onderzoek naar de resultaten van één specifieke therapie dus uitermate lastig. Want het kan zijn dat de ene therapie de andere tegenwerkt. Het kan ook zijn de de resultaten van de ene therapie aan de andere worden toegeschreven. Soms integreren mensen het succesvol tot hun eigen nieuwe kuur. Soms veranderen ze tegelijktijdig iets anders in hun leven, wat ook weer invloed heeft. voorbeeld


Het kan uiteraard ook zijn dat een therapie voor iemand soms gewoon niet werkt. Dat komt bij reguliere behandelwijzen ook regelmatig voor. Bij dit statistisch onderzoek werd niet ook gevraagd naar tevredenheid over reguliere behandelwijzen. De ervaring leert dat mensen die tevreden zijn over reguliere behandelwijzen meestal niet speciaal op zoek gaan naar een alternatieve behandelvorm. Statistieken kunnen helaas zelf niet spreken en vertellen wat ze betekenen. Dat blijft altijd gissen.   

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Kortom dit verhaalt vertelt een statistische score zonder iets zinnigs te kunnen zeggen.
Dat geldt waarschijnlijk voor alle verhalen over statistische gegevens die over het leven, gezondheid, ziekte of dood gaan. Ook als het verhaal in een wetenschappelijke of medische taal is geformuleerd.    
Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ga naar de algemene trefwoordelijst