Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2003.    Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Het geheim van Rotterdam   Kleuren in de lucht           
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Thea Beckman: Het geheim van Rotterdam. Uitg. Lemniscaat, Rotterdam,1990. ISBN 90-6069-775-8.

Dit is een spannend boek met verborgen wijsheden over alchemie. Het zou zowel werkelijk gebeurt kunnen zijn, of een sprookje, of een parabel over oude mythen en bijbelse verhalen.

Het gaat over Caspar, die op Drie Koningen (6 januari 1473) pasgeboren, als vondeling wordt gevonden. Niemand weet waar hij vandaan komt, of wie zijn ouders zijn.
De eerste tien jaar van zijn leven brengt hij door bij zijn pleegouders, een kuipersgezin, deze vormen samen met zijn zusje Eva, zijn materiele, aardse, familie. Zijn moeder bewaart het stukje van het geboortevlies dat nog aan het hoofdje van de vondeling geplakt zat, en geeft hem dat op zijn 12de verjaardag als talisman. Caspar is "met de helm op" geboren, en sommigen zien dat als een teken dat naar helderziendheid - of bezondere gaven - verwijst.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Na tien jaar brengt "het lot" hem, dankzij zijn naam, in contact met de chirurgijn Melchior, zijn hulpje Baltasar, moeder Hanna en de achtjarige Grietje, die eigenlijk "Sofia" (Godin van de wijsheid) heet en de hond Hermes.
De chirurgijn is ook een alchemist op zoek naar het levenselixer en de Steen der Wijzen. Dit wordt een tijdje zijn "geestelijke familie".
Zij geloven dat het verhaal over de drie koningen Melchior, Baltazar en Caspar, de drie wijzen uit het oosten ook een andere betekenis heeft. Dat als de koningen bij elkaar en bij Jezus gebleven waren, zij hem hadden kunnen beschermen en de wereld wel gered had kunnen worden. Ze zien hem ook als "uit de hemel gevallen", en als een zoon van de god Hermes - ook wel Mercurius genaamd, de god met de helm op - en de fee Melusine.

De verwarring - en de kloof - tussen de twee werelden - die van de gewone dagelijkse werkelijkheid aan de ene, en die van de gedachten en wetenschap aan de andere, leidt uit eindelijk tot zijn keuze om zijn eigen weg te gaan, op het moment dat hij als volwassen kan worden beschouwd.
Helaas houdt het boek daar op. Het is jammer dat Thea Beckman, bij mijn weten, geen vervolg heeft geschreven. Je zou Paulo Coelho's boeken o.a. "De Alchemist" als een vervolg op dit boek kunnen beschouwen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Hein van Elteren: Kleuren in de lucht. Uitg. Akasha, Eeserveen, 1993. ISBN 90-73798-08.6

Hein van Elteren schrijft boeken voor hooggevoelige kinderen en hun ervaringen. De titel "Kleuren in de lucht" verwijst naar kinderen die aura's zien. Het leuke is de volkomen natuurlijke wijze waarop ook onbegrijpelijke zaken uit het dagelijks leven, beschreven worden. Heel passeren ook de problemen die kinderen met hun ouders de revue.
Hein heeft het tot zijn levenstaak gemaakt om "Kinder-Avonturenland" op aarde te brengen. Hij organiseert o.a. kinderkampen en activiteiten om hooggevoelige kinderen bij elkaar te brengen. Mijn neefje en nichtjes hebben, net als ik overigens, van Hein's boeken genoten.
Zijn tweede boek "Het grote kleurenspel" gaat over zo'n avonturen kamp in Frankrijk. Gaandeweg zijn de kinderen zelf steeds meer met zijn boeken mee gaan schrijven. In "Dromen van de Tijdgrot, kinderen reizen door de tijd", hebben een aantal kinderen hun dromen en fantasieën opgeschreven. Er is nu ook een kinder-internet-schrijfgroep: kinderavonturenpost1@yahoo.com
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Monica Furlong: Heksenkind. Uitg. Lemniscaat Rotterdam, 1993. ISBN 90-6069-690-5.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.  Ga naar het vervolg