Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 06-05-1994. Registratienummer: 4.421.369.001 en 4.506.491.001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug

N.a.v. van mijn boek zijn er door de jaren heen, mensen met MS naar me toegekomen, die wilden leren hun eigen MS in evenwicht houden. Voor dat leerproces formuleerde ik de volgende uitgangspunten en spelregels.

Mijn uitgangspunten (en spelregels):
Zie ook meedoen

Als je met alles wat je op dit moment bezit aan kennis, vaardigheden, en bewustzijn MS de baas zou kunnen, dan was je de MS natuurlijk allang de baas. Want niemand is vrijwillig ziek of voelt zich vrijwillig beroerd.
Het leuke van kennis, vaardigheden en bewustzijn is dat je ze met nieuwe informatie en ervaringen kunt laten groeien. Of het mogelijk is om MS echt de baas te worden, weet ik niet. Het is echter wel mijn ervaring dat het gewoon te leren valt om een positieve invloed uit te oefenen op je eigen leven en daarmee vaak ook op het verloop van de MS.

Niemand heeft de waarheid of wijsheid in pacht en ieder mens heeft blinde vlekken.
Een eigenschap van blinde vlekken is dat je ze zèlf niet kunt zien. Dat geldt voor jou en ook voor mij.
We kunnen wel elkaar de ogen lenen om onze eigen blinde vlekken in kaart te brengen om zo wellicht meer te gaan zien.
Daartoe is het nodig wat de ander zegt zèlf te toetsen.
Dus niet blind verwerpen en niet klakkeloos aannemen, maar zelf proeven, kijken, voelen, ervaren en zien wat je ermee kunt.

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven, zoals ik voor het mijne, en dat blijft zo op elk moment.
Ik kan slechts suggesties geven over wat je zou kunnen doen en je mijn ervaringen met mezelf en anderen lenen of je uitnodigen jezelf een nieuwe ervaring te gunnen. Het is mijn verantwoordelijkheid dat zo zuiver mogelijk te doen. Het is en blijft de jouwe wat je ermee doet.

Ieder mens is uniek en je KUNT ALLEEN ZELF ontdekken wat je zelf kunt doen en hoe dat bij jou werkt. Zélf ontdekken is iets anders dan alléén ontdekken. Alléén je eigen blinde vlekken ontdekken blijkt een bijna onmogelijke opgave.

Iedere genezing of progressiestop IS en BLIJFT een Godswonder. Je kunt echter zelf iets leren doen om zo'n wonder aan te trekken, en of het ook komt...

Er zijn geen garanties.

Mijn functie is een soort wegwijzer. Je kunt jezelf toestaan mijn kennis en bewustzijn van, en mijn ervaringen met MS te gebruiken in je eigen voordeel door te kijken in de spiegel die ik voor jou kan zijn.
Je mag verwachten dat ik dat naar beste kunnen, eer en geweten zal doen. Daarbij heb ik natuurlijk ook mijn eigen beperkingen.
Als ik iets zeg over wat ik zie of voel, dan zie of voel ik dat dus zo.
Soms hoop ik dan zelf dat ik het fout zie of voel. De praktijk heeft me geleerd dat zo'n gevoel bijna altijd klopt. En er is altijd meer dan ik kan zien.

Van jou verwacht ik dat je iets doet met mijn adviezen, de oefeningen, en wat er hier gebeurt en dan kritisch kijkt naar de resultaten.

Hieronder staan mijn spelregels, die zijn voor verbetering vatbaar en een kwestie van onderling overleg.

Postbus 6037,
3503 PA Utrecht
tel: 030 -2. 948.961

SPELREGELS: zie ook voor meedoen met deze site