Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2002. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl verder Ga één pijl terug STRESS
Een van de grote oorzaken van stress is onze wellicht gemakzucht
Gemakzucht ontneemt een mens zijn levensvreugde. Ik ben nog nooit blij geworden van het opentrekken van een blik soep. Terwijl als ik met liefde en aandacht heb gekookt, dan wordt ik daar wel blij en voldaan van. Als je je te vaak laat leiden door gemakzucht dan is dat wellicht levenbedreigend voor je levensgevoel. Het leven gaat dan onopgemerkt aan je voorbij. Let wel gemakzucht is iets anders dan efficiency. Als je een klus efficient hebt aangepakt, kan dat enorm veel voldoening geven.

Een andere oorzaak is het toegeven aan verleiding.
Van verleiding raak je soms wel opgewonden, maar zelden gelukkig. Het is mij nog nooit gelukt om blij en voldaan naar een leeggevreten koektrommel te kijken. Ik ben er nog nooit gelukkiger van geworden als is een of andere soap-serie heb gekeken.
Uiteraard kan vrijen heerlijk zijn, wanneer je bewust genietend het spel der verleiding samen beleeft, dat bedoel ik hier niet. Wel als je hebt toegegeven om te vrijen terwijl je er eigenlijk geen trek in had. Dat is me in het verre verleden zo slecht bevallen, dat me dat zelden zal overkomen. Seks als tijdverdrijf beviel me erg slecht.
Ik bedoel met verleiding ook af-leiding en andere verslavingen, dat wat je uitnodigt om een deel van je bewustzijn af te sluiten.

Uit de Medische kretenlijst
STRESS: afkorting van Situations That Release Emergency Signals for Survival, m.a.w.: situaties die noodsignalen vrijzetten om te kunnen overleven. Stress is dus eigenlijk een ander woord voor acute doodsangst, of om aan te geven dat het lichaam meer adrenaline bevat of produceert dan gezond is, zodat men roofbouw op zichzelf kan plegen en zijn gezondheid kan ondermijnen om te kunnen overleven. In uiterste nood zal het lichaam (de mens) ziek altijd boven doodgaan prefereren. Als men chronisch aan stress leidt wil dat zeggen dat men of in een levensgevaarlijke situatie zit, of dat de situatie vraagt (of dat men er zelf voor kiest) zichzelf te overbelasten. Of dat men situaties per abuis (onbewust) als levensbedreigend inschat, omdat men zich niet veilig voelt. Chronische Stress kan alleen door een herevaluatie en in relatie met de omgeving worden opgelost. Het is o.a.een inherent gevolg van het stelselmatig opvoeren van (werk)druk.
STRESS - Uit de klachtenlijst
STRESS: afkorting van Situations That Release Emergency Signals for Survival, m.a.w.: situaties die noodsignalen vrijzetten om te kunnen overleven. Stress is dus eigenlijk een ander woord voor acute doodsangst, of om aan te geven dat het lichaam meer adrenaline bevat of produceert dan gezond is, zodat men roofbouw op zichzelf kan plegen en zijn gezondheid kan ondermijnen om te kunnen overleven. In uiterste nood zal het lichaam (de mens) ziek altijd boven doodgaan prefereren. Als men chronisch aan stress leidt wil dat zeggen dat men of in een levensgevaarlijke situatie zit, of dat de situatie vraagt (of dat men er zelf voor kiest) zichzelf te overbelasten. Of dat men situaties per abuis (onbewust) als levensbedreigend inschat, omdat men zich niet veilig voelt. Chronische Stress kan alleen door een herevaluatie en in relatie met de omgeving worden opgelost. Het is o.a.een inherent gevolg van het stelselmatig opvoeren van (werk)druk.

STRESS is een ander woord voor de reactie van het lichaam op levensbedreigende situaties.
De adrenaline productie komt op gang. Het lichaam spreekt daarmee al zijn reserves en uiterste nood energie voorraden aan. Dat is niet gezond, maar bij levensgevaar, bijvoorbeeld een leeuw op je pad, kun je maar beter zo hard vluchten of vechten dat je er later misschien ziek van wordt, dan opgegeten worden. Die vrijgezette energie moet echter wel gebruikt worden, anders beschadigt diezelfde energie het lichaam.
Dan wordt via de bijnierschors ook de stof hydrocortison aangemaakt. Deze stof remt de werking van de adrenaline. Het lichaam gaat daarmee als het ware hard op de rem staan, terwijl het aan de andere kant gas blijft geven. Het lichaam holt zo zichzelf uit.
Vaak is de noodsituatie allang voorbij, of viel het eigenlijk wel mee. Echter omdat angst altijd de waarneming blokkeert, kan dat soms niet tot het bewustzijn doordringen. De onrust en gejaagdheid, veroorzaakt door al die vrijgezette energie, lijkt het even stilstaan om opnieuw naar de situatie te kijken dan te blokkeren.
Een voedselintolerantie, d.w.z. dat het lichaam bedreigd wordt door een bepaalde stof in de voeding, kan ook stress veroorzaken.
Omdat STRESS bij uitstek een klacht is die altijd in relatie met de omgeving ontstaat, zal men de situatie waarin men zich bevindt en/of de relatie die men met die situatie heeft, moeten veranderen om de klacht te kunnen op te lossen.
Soms dénk men alleen maar dat er gevaar dreigt en heeft daarom een te heftige reactie. Als de situatie waarin men zich bevindt echt gevaarlijk is, dan is het zaak die toestand te veranderen.
Bij Stress is het altijd nodig om eerst de oorzaak ervan uit te zoeken. Alleen de gevolgen ervan bestrijden is dweilen met de kraan open, zoloang de oorzaak niet wordt opgelost.
Meestal weet men het zelf ergens wel. Als men echt geen idee heeft waardoor het komt, dan heeft het zeker zin om een een voedselintolerantie-test te laten doen.

Stukje Roofbouw uit het interview.
We vervuilen onze taal, en dus ons denken ook. In de natuur duiden exponentiële groeiprocessen op kwaadaardige verstoringen van het evenwicht, (vgl een kankergezwel) en vormen een zekere aankondiging van de dood en verval.

Roofbouw
Een boom die moeite krijgt om te overleven kan een voorschot nemen op zijn groeikracht voor het volgende seizoen. Hij maakt dan na de langste dag nog nieuwe loten. Zo'n te late nieuwe groeischeut héét een noodlot. Zie je een mooie oude boom in augustus met een aantal lentefris groene scheuten, kijk er dan nog maar eens goed naar, want je kunt de klok erop gelijk zetten dat deze boom binnen één tot vijf jaar dood zal zijn. Zijn nood-loot zal hem geheid noodlottig worden. Daar komt het woord noodlot namelijk vandaan. Zodra de natuur roofbouw begint te plegen om te overleven, dan is het naderend verval of de dood al te voorspellen.

Veel mensen met ms zijn gewend om op hun uiterste nood-energie te leven, en zijn dat vaak gewoon gaan vinden. Ieder mens kan in geval van nood 75 kilo verplaatsen, dan pleeg je dus grondig roofbouw op jezelf, daarna is er dan een rust- en herstel-periode nodig, om na de overactiviteit het evenwicht te herstellen. Van zoiets kun je maar beter geen gewoonte maken als je gezond wilt blijven. Neem je daarna geen rust, maar blijf je te zware inspanningen leveren, dan ontstaat er STRESS. Dan kan iemand zo ontremd raken dat hij zelf niet meer kan stoppen. Meestal grijpt de natuur dan met een of andere kwaal in. Volgens de normale norm kan een mens geen vijfenzeventig kilo alleen verplaatsen, toch kan iemand dat in een noodgeval wel voor elkaar krijgen. Voor veel ms-patiënten kunnen wat voor anderen normale activiteiten zijn, vergelijkbaar worden met wat voor gezonde mensen 75 kilo verplaatsen zou zijn. In zo'n geval is het zinnig om de eisen die je aan jezelf stelt te herzien.

Als het onze economie lukt om goed roofbouw te plegen dan zeggen we dat onze economie weer aan het "verbeteren" is, terwijl ieder mens de dreiging van zijn noodlot voelt groeien. Die spanning heet terecht STRESS.

MS wordt niet voor niets in verband gebracht met STRESS, alleen zit het waarschijnlijk iets anders in elkaar dan meestal wordt beweerd. We verwarren oorzaak en gevolg wel vaker o.a. bij psychisch (zie mijn boekje) en bij suggestie. (vervolg stress-2)

Stress-2 uit het interview
Al mijn hoop is gevestigd op de toename van het STRESS-probleem. STRESS betekent letterlijk Situations That Release Emergency Signals for Survival, een eufemisme voor acute doodsangst dus. Dat lijkt me heel intelligent in een maatschappij die haar eigen basis minacht. Stress kun je dus niet binnen één mens bestrijden, daarvoor moet je de situatie gaan veranderen. Zodra we wakker worden en gaan zien dat ziekte niet een individueel probleem is, dat je binnen het lichaam van een individu moet zien te bestrijden, maar dat ziekte ook een signaal is dat de hele maatschappij in disbalans is, dan valt er wellicht nog wat te redden, want onze economie is ziek. De doelen zijn tegenstrijdig geworden: Een gelukkig en tevreden mens is de slechtst denkbare consument. (ga terug naar:Stress-1 of zie Chinese-Stress)

Uit Chinese Heelwijzen
STRESS-gedrag is een ontremd gebruik van de Chi Chi. De middelste Tantien raakt uitgeput, waardoor het de onderste Tantien leegzuigt, zodat de vitaliteit afneemt. De intensiteit holt dan uit vanbinnen, waardoor vreugde langzaam ontaardt tot een soort hol actie-drang-fanatisme.
Omdat de energie waarmee men voelt uitgeput is, gaat men steeds minder voelen, en mist de rust om nog ergens bij stil te staan.
Dat duurt meestal totdat de vitaliteit zover is uitgeput dat het lichaam ziek wordt, dan krijgt men gedwongen de tijd om stil te staan en zo de tijd te nemen de Jing Chi weer aan te vullen.
Als men niet oud wil worden, dan is doorgaan met die intensiteit van leven, een goede en snelle weg.
Als men gezond, gelukkig en lang wil leven, dan zal men de Jing Chi op volle sterkte pogen te houden, zodat de Chi Chi voortdurend aangevuld kan worden.
Mijn reactie.