Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2005. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het
gele menu:   Innerlijke Glimlach   I-kracht   3-lichamen   stoffelijk lichaam   caretaker   lichtlichaam   tantien   innerlijke glimlach   3 vuren   tantiens   Ming-meng   kringloop   energiepompen  
Ga één pijl verder Ga één pijl terug De Innerlijke Glimlach

Geluksgevoel heeft veel te maken met harmonie,
een goede communicatie tussen lichaam, geest en ziel.

Wanneer je gehoord wilt worden,
wanneer je kennis wilt maken,
wanneer je vrede of vrienschap wilt sluiten,
dan glimlach je, steekt je hand uit en je zegt:
"Hallo, hoe gaat het met je?".
Vervolgens open je jezelf om de reactie te ontvangen.
Wanneer je iemand wilt ont-moeten,
dan zet je alle voorwaarden waar de ander aan zou moeten voldoen tijdelijk buiten spel,
- zo dat je iemand letterlijk ont-moeten-
dan stel je je oordelen uit, vergeet even alles wat je hebt geleerd
- wees niet bang want je kunt je ze heus elk moment opnieuw weer herinneringen -
en luistert eerst rustig,
wanneer je iets niet direct begrijpt, dan stel je verhelderende vragen en luister je met aandacht, met zachte ogen, een glimlach om je mond
en je geeft de ander, of een kind, misschien wel een veilig gevoel door de koestering van een warme hand.

Zo buiten zo binnen: op exact de zelfde wijze kun je kennismaken, vriendschap sluiten, vrede stichten of misverstanden oplossen tussen jezelf en je lichaam.


I-kracht

Het Chinese begrip "I" is eigenlijk de basis van het Taoïsme. Er zijn vele vertalingen voor vinden, omdat het begrip erachter het feitelijk mysterie van het leven zelf is. Enige vertalingen: Identiteit, Goddelijke Vonk, Hogerzelf, Ziel, Geest, Bewustzijn, Levensadem, Bezielende Kracht, Kanaal, Verbinding, Kern, Midden, Middenlijn. Deze begrippen zijn moeilijk uit te leggen, omdat er een innerlijke ervaring van heelheid bijhoort.
Het is de "I" uit de "I-ching" alle woorden met Ch'I.

Het Taoïsme gaat in principe niet uit van reïncarnatie. Er is maar één leven en dat is het huidige. Er is maar één tijd en dat is NU. Het gaat er dus om dat je NU doet waarom je hier op aarde bent gekomen en dat is je eigen talenten verdubbelen. Daarnaast kun je meer tijd verwerven door heel erg goed voor je eigen lichaam, gezondheid en evenwichten te zorgen.
Het lichaam wordt beschouwd als de tempel van de ziel en verdient hetzelfde respect, toewijding en gehoorzaamheid die een religieus mens aan God-zelf hoort te betuigen. De I-kracht is de verbinding tussen Lichaam, ziel, Heilige Geest en God. Ze zeggen dat wanneer de I-kracht volledig ontwikkeld is, de mens onsterfelijk wordt. Het Taoïsme erkent een aantal "Immortels", onsterfelijke Meesters.

Er wordt van uitgegaan dat een mens minstens drie lichamen heeft: het fysieke, stoffelijke lichaam; de "caretaker, "babysitter" of het "droomlichaam", dat nooit mag worden ontkoppeld van het fysieke lichaam, want dan wordt het lichaam ziek; en het "licht-lichaam", of "dubbel". De drie lichamen worden door de I-kracht bij elkaar gehouden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De Drie Lichamen

Het stoffelijk lichaam
Hiermee wordt - in tegenstelling tot bij ons - alleen de materie van lichaam bedoeld. Dat wat ook overblijft nadat iemand hersendood is verklaard.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De Caretaker, de Babysitter, het Droomlichaam of de Ziel
De caretaker, de babysitter is, als het goed is, compleet en heel op het moment van de conceptie en bevat alle informatie die het stoffelijk lichaam vormt. Het fysieke lichaam wordt dus gevormd, beheerd, bestuurd en beschermd door de babysitter. Zonder de babysitter is het fysieke lichaam waardeloos. Het lichaam begint meestal vanaf de conceptie al te veranderen, littekens en blokkades te vormen door schadelijke, disharmonische, invloeden. De babysitter weet hoe die schade te herstellen is. Toont veel overeenkomst met wat in sommige stromingen het droomlichaam of hogerzelf, of de ziel wordt genoemd. In deze visie hoort de caretaker of babysitter altijd in en om het lichaam te blijven. De eigen persoonlijkheid, de ego, wordt in feite beschouwd als een beschadiging van de caretaker. De beschadiging ontstaat doordat de ziel, het bewustzijn zich, meestal stap voor stap, losmaakt van het lichaam. Gedeeltelijk scheiding betekent verlies van gezondheid. De totale scheiding van deze twee betekent de dood van het lichaam.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Het Licht-lichaam
Het licht-lichaam is nog ongevormd en dient men zelf te ontwikkelen tot een licht-dubbel van de babysitter. (Dat houdt o.a. de opdracht "het verdubbelen van je talenten" in.) Dit is het lichaam waarmee men veilig kan dromen en reizen in de z.g. astrale gebieden. Sjamanen, en Yogi's doen dat vaak met hun droomlichaam en doen dat dan ten koste van hun lichamelijke gezondheid volgens deze visie.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Tantiens De drie lichamen worden energetisch gevoed door de drie z.g. tantiens. Deze voeden elkaar van onder naar boven. Daartoe is het van essentieel belang om de onderste tantien zo vol mogelijk energie te krijgen en zowel de babysitter als het fysieke lichaam zo gezond, flexibel en vitaal mogelijk te houden. Energetisch gezien wordt een mens dan een soort piramide, met een hele stevige brede basis. Het zwaartepunt van het fysieke lichaam komt dan diep in de aarde te liggen, als verankering voor de geest. De drie tantiens horen precies op een lijn te liggen, de centrale as.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Innerlijke glimlach:
De centrale as, of het centrale kanaal waar alles om draait, is de I-lijn, of I-kracht. Dat begrip is moeilijk uit te leggen, omdat er een innerlijke ervaring van heelheid bijhoort.

Sluit je ogen.
Denk aan iets ontroerends, vertederends, bijvoorbeeld zo'n jong speels pluizig poesje en voel je ogen zacht worden en je mondhoeken in een vertederende glimlach krullen. Begroet nu met die innerlijke glimlach je lichaam, en maak er contact mee.

Men kan de I-kracht ook omschrijven als "Aandachtige Aanwezigheid", Hoger Zelf of Ware indentiteit, dan wel het Leidend Princiepe of de "Ik ben" of I am, of wel de "That Wham Asi" uit de Advaita Vedanta. De I-lijn is de as waar de derwisj om draait bij zijn dans.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Innerlijke Glimlach-2
Ogen zachtjes sluiten. Laat de ogen zacht laten worden, voel ze omlaag drijven in de oogkassen.
Til de dichte ogen op, kijk omhoog, en voel ze weer hard worden.
Speel ermee en ervaar het verschil.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De 3 vuren


  
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De Ming-men, poort van leven

De Ming-men ligt tegenover de navel.
Het is een belangrijk energiepunt,
het tweede transformatie vuur.

Hier wordt de ruwe aardse Yin tot Jing-Chi getransformeerd.

Deze plek op de rug hoort warm te zijn.

(Zie ook: en De drie vuren


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De Kringloop
De kleine kringloop en de grote kringloop


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De Energiepompen

Heiligbeen
Ming-men (ter hoogte van de navel)
Thoracaal 5/6 (terhoogte van het hart)
Jade-kussen (atlas)


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Lotusbloem

De polariteit tussen Water en Vuur speelt zich binnen de mens af tussen de Nieren en het Hart. Het ongecontroleerde water, spoelt alles weg en het ongecontroleerd vuur verbrandt alles. Zoals de Lotusbloem deze polariteit in vruchtbare schoonheid omzet is wonderbaarlijk. Dat de Lotusbloem in de brandende tropenzon niet verbrandt en verwelkt is verbazingwekkend. Dat de lotusbloem niet verzuipt in de diepe poel is eveneens wonderbaarlijk. De lotusbloem is daarom het symbool geworden voor het perfecte evenwicht tussen Water (Kan) en Vuur (Li). De Kan en Li meditaties behoren tot de gevorderde Healing Tao "technieken". Deze Lotusbloem visualisatie is het begin en de voorbereiding ervan.
 1. Men begint met de nieren, warmwrijven, kloppen, ontspannen, ademen, bewustzijn, uitaard vanuit de innerlijke glimlach. En eventueel de Borstmassage.
 2. Men vervolgt met de innelijke glimlach dieper te beleven.
 3. Leg de beide laukungs op het hartpunt, open de handen en blaas het hartvuur aan met de hartklank (3x) Maak contact met het hartvuur, de compassie.
 4. Met visualiseert een lotusbloem op het hart
 5. Vanuit het hartpunt loopt de steel van de Lotusbloem via Thoracaal 5/6, en door naar de Ming-men, en splitst zich naar de beide nieren.
 6. Vanuit de beide nieren lopen de wortels via de onderste tantien, door de kwa's en de benen, de borrelende fontein, diep de aarde in en vertakken zich tot de fijnste worteluitlopers.
 7. De waterkracht stijgt door de wortels op naar de onderste tantien, waar het zich verbindt met de kleine kringloop, de verfijning van de energie van de onderste tantien naar het Ming-men-vuur.
 8. De Yang energie van de zon, verbindt zich dus via het Ming-men-vuur en het hartvuur met de Yin energie uit de nieren.
 9. Door de steel van de lotusbloem loopt dus een opwaardse door de Ming-meng-vuur verfijnde voedende water-yin-stroom en een neerwaardse door het hartvuur verfijnde voedende vuur-yang-stroom.
 10. De vrucht van de Lotusbloem is de compassie.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.