Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2005. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het
gele menu: 5-wortels   Chi   Nei Dan   opleiding   6 hoofd uitgangspunten   Acupunctuur   Mungboontjes   borstmassage   Chi   Compassie   Cycli: creatieve   destructieve   controlerende   Fusie: fusie-1   fusie-2   fusie-3   fusie-adv   Nei Dan   Parel   taichi-chikung   I-kracht        
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Universal Tao, of Healing Tao, en tao-training

 landkaart van de innerlijke alchemie van het menselijk lichaam, uit ca. 330 AD. KLIK HIER VOOR DETAIL-INFORMATIE !!! In een nieuw window !
      
Uitgangspunten
 1. Taoïsten beschouwen het leven als krijgskunst. Iedereen raakt in het gevecht om zijn eigen ruimte voordurend beschadigd, zodat er iedere keer weer een herstel nodig is. Daarom integreert Healing Tao stijdkunstoefeningen met de helende chikungs. Het heeft immers geen enkele zin om zijn gezondheid terug te veroveren als men niet tegelijkertijd bereid is om hem daarna te verdedigen.
 2. "Tao" is een woord voor het bewandelen van "de juiste", de volledige evenwichtige levensweg. Waarin alles zich in jou beweegt in de balansmarges tussen alle dualiteiten van het leven.
 3. De I-kracht.
 4. Het regeneratieve vermogen van de sexueleorganen is ook de basis van het herstelvermogen, door de transformatie van de seksuele energie tot de verfijnde Chi, door de I-kracht.
 5. Een felxibele en sterke ruggengraad is daarbij essentieel, zodat er veel aandacht voor is, o.a de ruggengraadademhaling.
 6. De organen worden beschouwd als de dragers van de emotionele energie, zodat er eveneens veel aandacht wordt aan het balanceren van de energie van de organen via de helende klanken, visualisaties en orgaanmassages.

Deze leef- en heelwijze is gebaseerd op een eeuwenlange traditie van kennis- en ervaringsoverdracht van meester op leerling (al zo'n 5000 tot 8000 jaar). Zie ook Nei Dan


Mijn opleiding volgde hoofdzakelijk ik bij, Reinoud Eleveld en Ka Wah Choy. Zij ontvingen hun opleiding van Annette Derksen en Mantak Chia, bij wie ik beide ook een cursus volgde. Verder dank ik veel aan Rentao Ravasio, Michael Winn, Inge Maassen, Dirk Oellibrandt, Saumya Comer, Wilbert Wils, Fransje Bannenberg, Ursula Eireiner, Birgit Habermass, Saida Desilets
Annette Derksen bracht de Healing Tao naar Nederland. Haar leermeester, Mantak Chia, bracht de Healing Tao, ook wel Universal Tao genoemd, naar het Westen. Hij ontving zijn kennis en inwijdingen van verschillende Tao Meesters, o.a. Yi Eng (One Cloud). Reinoud Elevald, senior instructor, zette zich in voor samenwerking en wederzijdsrespect voor de verschillende stromingen die in Nederland aan het ontstaan zijn, zodat er een geoliëd Nederlands netwerk aan het ontstaan is.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Vijf wortels
De Healing Tao heeft vier Chinese wortels die Mantak Chia aan de westerse wetenschap heeft pogen te koppelen:
 1. het Taoïsme
 2. het Confuctianisme
 3. het Bhön-Boeddhisme (via Tibet en India)
 4. het Sjamanisme (vanuit het Altai-gebergte)
 5. Westerse Wetenschap
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Chi
Onze westerse geneeskunde vind ook haar oorsprong in de religie en spiritualiteit, via de klooster-ziekenhuizen. In wezen verschillen de wortels niet zoveel. Het rare is dat onze wetenschap het bestaan van de ziel min of meer ontkent. Zelfs artsen moeten toegeven dat wanneer de patiënt dood gaat er iets verdwijnt zodat het lichaam ontzield achterblijft. Iedereen ervaart zijn eigen bezielende kracht, Identiteit, bewustzijn of hoe je het maar noemen wilt. Die kracht die noemen de Chinezen de Chi. Geen één wetenschapper kan aangeven waar die Chi zich bevindt, dat is het wonder, het mysterie van het leven, het valt wellicht niet te bewijzen of te begrijpen, maar gelukkig kan ieder mens dat wel zelf ervaren.

"Ligare" betekent "verbinden"
"Re-ligare" betekent weer-verbinden
"Ligamenten" is het potjeslatijnse woord voor bindweefsels.
Zonder bindweefsels, huid, vliezen, celmembranen, zenuwschedes, e.d. zou een mens in stukjes uit elkaar vallen. Het is een soort godswonder dat het speeksel en de maagsappen die beide eiwitten kunnen afbreken, in het lichaam, gemaakt worden, aanwezig zijn en hun werk doen, zonder dat die sappen ons lichaam zelf afbreken en verteren. Het is verbazing wekkend dat de mens bijna helemaal uit water bestaat en dat dat water niet in de aarde zakt, zoals de regen dat doet. Dat danken we aan onze bindweefsels.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De I-kracht

Het Chinese begrip "I" is eigenlijk de basis van het Taoïsme. Er zijn vele vertalingen voor vinden, omdat het begrip erachter het feitelijk mysterie van het leven zelf is. Enige vertalingen: Identiteit, Goddelijke Vonk, Hogerzelf, Ziel, Geest, Bewustzijn, Levensadem, Bezielende Kracht, Kanaal, Verbinding, Kern, Midden, Middenlijn.
Het is de "I" uit de "I-ching" alle woorden met Ch'I. (verder lezen: verander het gele menu of open de bladzijde I-kracht in dit veld.)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Volgens de Chinese visie huist de Chi, onze bezielende kracht, ons bewustzijn, in de bindweefsels. Onthecht de ziel zich van het lichaam dan wordt het lichaam ziek en begint eigenlijk te verouderen of af te sterven. Volgens deze visie is dat een geleidelijk proces. Ieder stukje lichaam dat zich aan het bewustzijn onttrekt verliest aan vitaliteit. v.v.
Helen, betekende oorspronkelijk bewustzijn en lichaam weer met elkaar verbinden. Wanneer dat bewustzijn volledig geintegreerd is met het lichaam en dus ook de fysieke waarnemening, wanneer de vitaliteit volledig het lichaam doorstroomt dan beleeft de mens zijn totale heelheid, zijn heil, zo'n mens noemen we dan "verlicht"of "heilig".
Dat is niet iets wat zomaar boempats gebeurt, dat is een groeiproces, of, zo je wilt, een leerproces.
Gezonde groeiprocessen gaan altijd langzaam en stap voor stap.
Vroeger heette de functie we nu arts of specialist noemen een "heel-meester": iemand dus die jou en je lichaam, leert zichzelf te helen.
We kunnen helaas wel in één dag een 200 jaar oude eikenboom omzagen, maar we kunnen niet in een dag een eikeltje in een 200 jaar oude eikenboom omtoveren. Groei gaat altijd vanzelf en kost altijd tijd om te geschieden.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Innerlijke Alchemie, Nei Dan
De Tao gaat ervan uit dat ieder mens kan leren om zelf bewust invloed uit te oefenen op alle innerlijke lichamelijke processen. Dat een mens kan leren om de subtiele evenwichten erin zelf te herstellen, door enerzijds zijn lichaam energetisch en fysiek schoon te houden en anderzijds zijn vitale energie te leren beschermen, beheersen en vergroten. Men kan door de ontwikkeling van de eigen innerlijke waarneming, contact leren maken met het eigen lichaam en zo zelf "zien" wat het lichaam nodig heeft om zichzelf te gaan herstellen.
Het al oude Taoïstische gezegde: Uw verstand, uw kleine wijsheid, uw lichaam uw grote wijsheid, wordt stap voor stap steeds verder in praktijk gebracht. Men leert het niet uit een boekje, maar ontdekt de innerlijke alchemie, door het doen en ervaren in het eigen lichaam, onder leiding van iemand die dezelfde weg al langer bewandelt.

Acupunctuur mag in de visie van deze traditie alleen beoefend worden door iemand die al geleerd heeft om zelf de energie-banen of meridianen in het eigen lichaam te onderscheiden en dus innerlijk "weet" wat hij doet. Dat vereist een verfijning en beheersing van de eigen energieën.
In deze traditie werden de zilveren of gouden acu-naalden niet in het lichaam van een ander geprikt, maar alleen gebruikt om de helende krachten, de Chi, via de handen van de heelmeester, via een naald, heel exact te kunnen richten. De Chi "verbandt dan a.h.w. de blokkades in de bindweefsels en dat voelt als een spelden- of naaldenprik.

Taichi Chikung
H.T. beschouwt taichi-chikung als een gevorderde techniek.
Door het ontgiften en deblokkeren van de bindweefsels tussen de spieren en in de pezen kan de chi erdoorheen gaan stromen. Dat geeft naast snelheid ook een oerkracht aan de bewegingen.
Vanuit het Chi-bewustzijn ontstaat de aandachtige aanwezige beweging en krijgt de beweging glimlachend vorm vanuit de ruggengraad.
Taichi betekent letterlijk Chi, de bezielende kracht, in beweging De psoas speelt hierbij een crusiale functie. De psoas wordt beschouwt als de spier van de ziel. Bijna alle bewegingen van het lichaam worden, via reflexen, geïnitieerd vanuit de psoas.

Nei Kung

Fusie van de 5 elementen 1  
In fusie-1 worden de paqua's, de verzamelpunten van de Controlerende cyclus van de vijf energie fases van de organen aan de orde. Je leert de blokkerende energie eraan te onttrekken en die om te vormen tot nieuwe levensenergie in de vorm van de z.g. "parel". Deze wordt gebruikt om het energielichaam te verankeren in de onderste Tantien.

Fusie van de 5 elementen 2  
In fusie-2 komt de creatieve cyclus van de 5 energie fases. Het openen van energiekanalen m.b.v. de z.g. parel (de drie opwaardse, of Thrusting Channels (behorende tot de zg. 'wonder'-kanalen: (Opwaardse kanalen: Chong Mai, Yang Wei Mai en de Yang Chiao Mai.)

Fusie van de 5 elementen 3  
Openen Brug- en Regulator kanalen, grote schoonmaak van de ruggengraad met de z.g. parel, bescherming en verheldering van de zintuigen.

Fusie van de 5 elementen Advanced  

Parel
De z.g. parel is een symbool voor geconcentreerde, gezuiverde en getransformeerde levensenergie uit de organen. Dit gebeurt met behulp van de paqua's.
Controlerende cyclus
De controlerende cyclus is een combinatie van de creatieve en de destructieve cyclus. Als een orgaan te energiek is, dan zal die energie verkleind moeten worden. Als een orgaan te weinig energie heeft, zal het gevoed moeten worden.

Water controleert Vuur
creatief: Het water laat de houtkracht uitbottenen en het hout voedt het vuur.
destructief: Water dooft het vuur en het laat het metaal eroderen tot aarde; en aarde verstikt het vuur.
Vuur controleert Metaal
creatief: Vuur laat de aarde drogen, het bergmeer verzamelt de droge aarde en mineralen, de mineralen voeden het water, mineraalrijk water voedt het hout.
destructief:
Metaal controleert Hout
creatief: Het bergmeer verzamelt de mineralen, de mineralen voeden het water, mineraalrijk water voedt het hout.
destructief: Metaal wordt in het Vuur gesmeed tot mes. Het mes snoeit het hout.
Hout controleert Aarde
creatief: Vuur laat het bout groeien, wortels woelen de vaste aarde los.
destructief: Hout laat het Water bederven en verzuren; zuren vormen het metaal om tot zouten. Verzilte aarde wordt onvruchtbaarder.
Aarde controleert Water
creatief: destructief:
Creatieve cyclus
Water voedt Hout
Hout voedt Vuur
Vuur voedt Aarde
Aarde voedt Metaal
Metaal voedt Water

Destructieve Cyclus
Vuur verbrandt het Hout
Ergernis laat de woede ontvlammen
Hout laat het Water bederven en verzuren
Woede voedt de angst
Water laat het metaal roesten
Angst verstikt de Levensmoed tot depressie
Metaal klieft de Rotsen en de Aarde.
Depressie en Verstikt verdriet laten een mensen piekeren en tobben
Aarde verstikt het vuur
Getob ontneemt een mens zijn daadkracht en creëert ergernis.


Borstmassage:
 1. Wrijf de handen totdat ze warm zijn
 2. Laat de ogen zachtworden en naar binnen gaan.
 3. kijk met de innerlijke glimlach naar de borsten
 4. Zet de Laukungs, de energiepunten, op de tepels, met de middelvingers op het hartpunt.
 5. Masseer de borsten 18 keer van binnen, omhoog, naar buiten, omlaag.
 6. rust dan evenlang als de massage duurde, met de Laukungs op de tepels en de topjes van de middelvingers op het hartpunt. Voel hoe de energie vanuit de borsten naar het hartpunt stroomt.
 7. Masseer nu de borsten 18 keer naar binnen, omlaag, naar buiten, omhoog
 8. rust dan evenlang als de massage duurde, met de Laukungs op de tepels en de topjes van de middelvingers op het hartpunt. Voel hoe de energie vanuit de borsten naar het hartpunt stroomt.
 9. Leg met I-kracht, via de innerlijke glimlach een verbinding tussen de borsten en de nieren.
 10. Laat de energie uit de borsten en het hartpunt naar de nieren stromen
 11. Leg de Laukungs nu op de nieren en schud ze zachtjes, rust en voel de nieren stromen (3x)
 12. Zet de handen met de handpalmen op de onderbuik: Leid de energie vanuit de nieren naar de eierstokken, en masseer de eierstokken, de milt en de lever naar binnen, omhoog, naar buiten en naar beneden. (18x)
 13. Rust evenlang als de massage duurde en kijk met een innerlijke glimlach naar de energie stromen.
 14. Masseer nu de eierstokken, de milt en de lever naar binnen, omlaag, naar buiten omhoog 18x
 15. Rust evenlang als de massage duurde en kijk met de innerlijke glimlach naar de energiestromen
 16. Zet nu de rechter op het sekuele centrum en verzamel de energie daar. Voel het warm worden
 17. Zet de linkerhand op de navel op ietsje eronder
 18. Adem in de rechterhand in en in de linkerhand uit
 19. Kijk met de innerlijke glimlach hoe de energie vanuit het seksuele centrum in de onderste Chi-bal stroomt.

Compassie-training
Hierbij traint men het emotioneel evenwicht. Zie Kwaliteiten.

Mung-boontjes
Mung-boontjes, ook wel Taugé-boontjes hebben de eigenschap dat ze zware energieën en spanningen absorberen. De boontjes vervuilen dus tijdens het gebruik en zijn daarna ongeschikt voor consumptie. Bij regelmatig gebruik is het zaak ze regelmatig te verversen. Naar mate men gevoeliger wordt is het aan te raden biologisch geteelde Mung-boontjes te nemen.
Doe maximaal 500 gram Mungboontjes in een katoenen sok, en knoop die dicht.
Men kan nu met de boontjes kloppen, strijken, rollen, of ze op een bijvoorbeeld pijnlijke plek op het lichaam leggen. Zie voor oefeningen: Herstel-2001-22 en Herstel-2001-23

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.