Ervarings-vragenlijst. (Copyright by A. Emmes, Utrecht 2001)

Het ligt in de bedoeling om deze website verder uit te bouwen met meer ervaringen van mensen met MS.

Het doel is om
1. ervarings feiten te verzamelen
2 mogelijke oorzaken of overgevoeligheden te inventariseren
3. te verzamelen wat mensen zelf aan mogelijke voorsysmptomen zien.
4. Wat mensen zelf is opgevallen en hoe mensen zelf hun MS zien.
5. Wat mensen zelf vinden dat hun MS goed beinvloedt en wat volgens hen een slechte invloed op hun ziekte heeft.

De onderstaande vragen dienen om u te helpen uw herinneringen en gedachten te ordenen. Voelt U vrij ze al dan niet te gebruiken.

Daartoe graag een korte (ook medische) voorgeschiedenis (met data) en geboortedatum

Als U liever uw eigen verhaal in briefvorm schrijft, klik dan   hier . Als U dit formulier wilt invullen, vergeet dan niet naar de off line mode te gaan. Het versturen van dit bericht werkt soms niet, als het goed is komt het nadat u op verzenden heeft geklikt, in uw "postvak uit" terecht.
Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor deze website, met uitsluitend uw schuilnaam erbij. Als er anderen op reageren, dan sturen wij u die reactie door. Uw e-mail gegevens zullen nooit via ons aan anderen worden doorgegeven. We raden U aan om een webschuilnaam te kiezen.

Naam: E-mail:

Telefoonnummer: (Dan kunnen we om verduidelijking vragen als we iets niet snappen)

Geboortedag: maand: jaar:

Heb U ooit pfeifer gehad? Nee: Ja: Zo ja, Wanneer?

Bent U ooit verdoofd of onder narcose geweest, zo ja wanneer? Weet U de naam van het middel dat U kreeg?
Heeft U de pil geslikt, zo ja welk merk? (Liefst een bijsluiter opsturen) en van wanneer van tot ...
Heeft U regelmatig medicijnen gebruikt en zo ja welke?
Zijn er dingen waar U allergisch voor bent? (Dat kan ook geluid of fel licht, spanningen, school, ruzie enz. dan ook zijn)

Over uw MS
In welk jaar zijn de klachten begonnen?

In welk jaar werd de diagnose gesteld?

Wat was de diagnose? mogelijk waarschijnlijk vrijwel zeker

Welke symtomen had U toen?

Kunt U zelf bepaalde gebeurtenissen in uw leven aangeven waarop uw gevoel veranderde?(Liefst met tijdsindicatie. Bijvoorbeeld dat U vroeger veel sport deed of graag bewoog of bezig was en dat U daar steeds minder zin in kreeg en andere hobby's koos? (Bijvoorbeeld lezen of ging kiezen voor minder lichamelijk inspannende dingen).
Wat heb U periode vooraf gaande aan je eerste MS aanval beleefd?
Wanneer is de MS volgens jou begonnen, als U terugkijkt?
Wanneer kreeg U voor het eerst het idee dat er iets niet klopte?
En wat klopte er niet?

Welke vorm van MS heeft U?

De Schub-vorm: (ja)    Chronisch progressief: (ja)
Andere:

Als U een vorm heeft die met aanvallen gaat, zit er dan herkenbaar ritme in en ziet u verbanden bijv. met wisselende omstandigheden of seizoenen?
Frequentie: keer per
Ik zie verband met:
Wat is er daarna met U gebeurd?
Wat bent U gaan doen om uzelf te helpen herstellen? En wat is volgens u het nuttig effect daarvan geweest.
Wat heeft daarbij wel en niet geholpen?
Medicijnen (dosering wanneer en hoelang)?
Dieet?
Fysiotherapie?
Alternatieve therapien? welke? en wat heeft u volgens uzelf daaraan te danken?


Wat is volgens u MS?
Wat betekent het voor u of MS te hebben?
Heeft de MS ook positieve dingen gebracht? Zo ja welke?


Hier onder: Wat u verder nog zeggen wil:


Ik schrijf liever mijn eigen verhaal in een e-mailtje.
Start daartoe mijn eigen e-mail programma. Mijn Ervaringen