Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2002. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga twee pijlen terug Ayurveda medicijnen   Ephedra   Fenyl-propanol-amine    Gentechnologie   Hypercine   Aristolochia fangchi   Onware info   SintJanskruid   Vossen  
Ga twee pijlen terug PAS OP !!! Ga één pijl terug naar een overzicht van waarschuwingen. Ik heb ook een waarschuwing   Laatste nieuws

Lang niet alle alternatieve geneeswijzen zijn onschadelijk.
Lang niet alle zich alternatief-therapeut noemende mensen zijn integer.
Er bestaan ook oplichters en zakkenvullers
"Natuurlijk", "Plantaardig" of "Biologisch" wil nog niet zeggen dat iets goed is. Er bestaan ook zeer schadelijke kruiden. In Nederland is de verkoop van kruidenpreparaten geheel vrij gelaten. Men zal dus zelf moeten lezen of er schadelijke kruiden in zitten. In de alfabetische kruiden- en middelenlijst staan alle gevaarlijke kruiden rood vermeld. Als U informatie over schadelijke middelen hebt, die op deze site onbreekt, mail het ons dan alstublieft, dan nemen we die informatie z.s.m. op.

ACTUELE GERUCHTEN
7 september 2001
Het ziet er helaas naar uit dat de Mexico, Theratec MS-clinic in Mexico toch voornamelijk geldklopperij is geweest. De oprichters zijn spoorloos en dan blijft van de levenslange garantie natuurlijk weinig over. Er worden nog pogingen gedaan tot schadeclaims van duizenden dollars.

28-5-2001:
Gerrit Teule deed onderzoek naar de schadelijke invloeden van straling. 28 mei 2001, radio-1, tussen 14.00 en 15.00 uur waarschuwde hij tegen de mogelijk schadelijke invloed van mobiele telefoons met name op het immuunsysteem en het zenuwstelsel.

Voorzichtigheid is geboden !

Als U een eigen moestuin heeft, is het zaak zeker te weten dat er geen vossen in de buurt van u sla zijn geweest. Onder de vossen heerst op dit moment een besmetting met een lintworm die zelfs dodelijk kan zijn voor de mens. De eitjes van die lintworm zijn moeilijk te verwijderen. Het is dus levensgevaarlijk om bosbessen en laaghangende bramen zo van de struik te eten.

Er schijnt op dit moment een nogal vaag figuur te zijn in Mexico die zegt MS te kunnen genezen. Ze voeren een nogal agressieve PR is me inmiddels gebleken. Toen ik alleen nog maar om informatie vroeg, werd ik gemaand over binnen drie weken al te zorgen dat ik Mexico zou zijn. Tijdens de MS-dag in Zwolle had iemand een soortgelijk verhaal. Zij werd echter lastig gevallen met aanmoedigende telefoontjes om het te gaan proberen. Het bleek echter dat het vooraf onmogelijk was om erachter te komen hoeveel geld het zou gaan kosten. Zoiets beleef ik dus als: "verdacht".
Dat is inmiddels wel gelukt: de kosten zijn erg hoog (ca. ƒ 35.000,-- tot ƒ 40.000,--). Een aantal van de daargegeven therapiën zijn hier heel wat goedkoper in Nederland voor ook handen. Het lijkt wat onzinnig om naar het tropische Mexico toe te gaan om daar in koudwater (20ºC) te gaan lopen. Zie laatste nieuws


Verder circuleren er op het ogenblik ook hoopvolle geruchten over: Tolpa, Floressence en Bijen-steken.

Zolang MS bestaat gaan er zulk soort geruchten rond. Meestal blijken ze later nergens op te berusten.

Het is gewoon een economische wet dat er aan ongeruste mensen veel geld valt te verdienen.

Heeft U ervaring met een van deze middelen of heeft U andere geruchten gehoord: mail het ons!

Onware of niet juiste informatie:
In een folder over het Moermandieet bij de apotheek staat zeer stellend dat groenten uit een potje of diepvries even gezond zijn als verse, en dat is volgens mij onjuist en in strijd met wat ik zelf ervaren, "gezien" en zo geleerd heb. Sowieso veranderen volgens de Indiase visie alle in watergekookte levensmiddelen in een langzaam werkend vergif als je ze weer opwarmt. Dan kun je ze de volgende dag beter onverwarmd verwerken en eten.
In India kijken ze niet wetenschappelijk, maar naar de aura en de energie en het prana (levende gedeelte, de levenskracht) van wat je eet en dat doen ze al zeker 8000 jaar.

KEUZES MAKEN

"Baat het niet schaadt het niet"
"Je moet alles eens geprobeerd hebben"
"Wie A zegt moet ook B zeggen"

zijn vrij kortzichtige uitgangspunten om keuzes mee te maken.

SPRING NIET ZO MAAR IN HET DIEPE

Verzamel eerst informatie.
Het leven is eenrichtingsverkeer en als men zich in de vingers snijdt,
dan valt dat nooit meer ongedaan te maken.
Wel kunnen de meeste wonden helen
en ze laten daarna een litteken achter.


KIJK UIT, weet wat je doet. Kijk uit wie je wel en niet vertrouwt en neem zo weinig mogelijk risico's. De grens tussen wit en zwart ligt niet vast en kan voortdurend veranderen. Zodra er eigenbelang of angst in het spel komt, neigt het meestal onmiddellijk naar zwart. Zodra men dat signaleert is er nog maar één advies: wegwezen en zo snel mogelijk ook!
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Wees voorzichtig en behoedzaam, zonder alles direct af te wijzen.
Eigenlijk is er maar één criterium bij iedere stap die men zet, namelijk:
Voelt het goed of niet, wordt men er blij van of niet.

Veel mensen zijn geneigd om hun keuzes te beperken tot óf dit óf dat en zien niet dat er vaak ook een derde mogelijkheid ligt.
Als je voor een stap staat die niet goed voelt,
vraag je dan eerst af of er écht geen andere mogelijkheid is die minder riskant voelt.

LEVEN IS RISICO'S NEMEN en dat is iets anders dan roekeloos handelen.
Weeg de risico's van tevoren zoveel mogelijk af!
Deze website is bedoeld om u daarbij te helpen door zoveel mogelijk informatie beschikbaar te maken.
In Adressenlijst staan telefoonnummers, voor als U wilt overleggen of meer informatie nodig heeft.

Gevaarlijke medicijnen bij MS
 1. Alle medicijnen met contra-indicatie "neurologische aandoeningen, zoals onder andere sommige anti-schimmel-infectie-middelen als Flagyl®.
 2. Sommige anticonceptiepillen als bijv. Diane®-35 kunnen MS negatief beïnvloeden.
 3. Als U van een ander medicijn weet dat het MS negatief beïnvloed, stuur dan een bijsluiter naar Postbus 6037, 3503 PA Utrecht of mail ons.
GEVAARLIJKE MIDDELEN EN STOFFEN

(mei 2002) Sint-Janskruid: Bron: Kernpunt, via De natuur uw arts, aanvullende info: www.minvws.nl
Er gaan op dit moment nog al wat geruchten over dit kruid, het zou de werking van het leverenzym cytochroom P-450 (*) versterken, waardoor een aantal geneesmiddelen sneller zouden worden afgebroken, de bloedspiegel zou worden verlaagd en dus de werking van het geneesmiddel zou verminderen. Een dergelijke onderlinge beïnvloeding van geneesmiddelen noemt men wisselwerking, ook bijvoorbeeld tussen geneesmiddelen en groenten/fruit.

(*) Dit is hetzelfde leverenzym dat dr. Anne Maas noemt in relatie tot MS. Ik heb haar gebeld en volgens haar is er nog bijzonder weinig echt wetenschappelijk hard gemaakt, en is er nog nauwelijks onderzoek naar dit enzym gedaan. (mei 2002)

Het is wel eens eerder voorgekomen dat goedkope goedwerkende middelen door de industriële ontwikkelingen in de schaduw raakten (Zie Argos-Calciumblockers).

De waarschuwing is de volgende, en de waarde ervan lijkt dus nog onduidelijk.:

Hypercine
Gebruikt men bloedverdunners van het coumarine type (Sintrom, Sintrom mitis, aceno-coumarol, Marcoumar, Fenprocouman, Warfarine, dan geen middelen gebruiken waarin de fytotherapeutische stof hypericine verwerkt zit. Dit is wel toegestaan bij Aspirine, Acetylsalicylzuur en Ibuprofen.

De waarschuwing voor SintJanskruid zou ook gelden voor o.a. de wisselwerking met:
 1. de sub-50 anticonceptiepil Sint-Janskruid kan leiden tot voortijdige menstruatie (doorbraakbloeding)
 2. reguliere antidepressiva, dit kan leiden tot spierstijfheid, overmatige reflexen, rusteloosheid en verwardheid.
 3. hartmiddelen zoals digoxine, lanoxin
 4. geneesmiddelen bij orgaantransplantaties en ernstige vormen van psoriasis, reumatoïde artritis zoals cyclosporine
 5. hiv-remmers in alle soorten
 6. epileptiemiddelen zoals fenytoïne, fenobarbital
 7. astmamiddelen zoals theofylline, theolair
 8. antibioticum met als werkzame stof rifampicine.
Sintjanskruid zit in bijna alle SANO-kruidenmengsels. (mei 2002)

MOESTUIN
Als U een eigen moestuin heeft, is het zaak zeker te weten dat er geen vossen in de buurt van u sla zijn geweest. Onder de vossen heerst op dit moment een besmetting met een lintworm die zelfs dodelijk kan zijn voor de mens. De eitjes van die lintworm zijn moeilijk te verwijderen. Het is dus levensgevaarlijk om bosbessen en laaghangende bramen zo van de struik te eten.

Waarschuwing Ephedra preparaten NRC Handelsblad 8 november 2000

Ephedra kruidenpreperaten zijn in Nederland vrij verkrijgbaar als thee en capsules.
Efedrine is een stof die in het menselijk lichaam de werking van adrenaline nabootst. Deze stof dankt haar naam aan de Ephedra-plant.

In Amerika zijn er 13 mensen met blijvend letsel blijven zitten (veelal hersenbloedingen). In Nederland zijn deze producten echter vrij verkrijgbaar.

PAS OP
Internet bevat ook, al dan niet criminele, websites met foute informatie. Op ephedra.demon.nl wordt reclame gemaakt voor herbal xtc (combinatie van efedrine, taurine en caffeine) als een veilige vervanging voor chemische xtc.
DAT IS NIET WAAR
Dit product is zeer beslist niet veilig. De plant ephedra bevat efedrine, een soort adrenaline-achtige stof . Die kan dus hersenbloedingen veroorzaken.
eurohealth.com verkoopt de preparaten via internet. NIET DOEN

Ephedra wordt ook ingezet bij vermageringskuren, astma, allergieën (hooikoorts), MS, leveraandoeningen of gewoon hoesten en verkoudheid.

Dat zelfde geldt voor fenyl-propanol-amine

Fenyl-propanol-amine heeft ook een adrenaline-achtige werking en zit vaak in drogisterijmiddelen tegen verkoudheid en ook in eetlustremmers en afslankmiddelen. Die zijn in Nederland nog te koop.
Alle medicijnen die dit middel bevatten zijn wel uit de handel genomen.

NIERBESCHADIGINGEN DOOR CHINEES KRUIDENMENGSEL:
In 1992 liepen meer dan 100 Belgische vrouwen en één man zeer ernstige nierbeschadigingen op door een fout in de samenstelling van een Chinees kruidenmengsel. Dat foute kruid, Aristolochia fangchi, is bovendien zeer kankerverwekkend. De oorzaak was een naamsverwisseling. In Nederland is de verkoop van deze kruidenmengsels geheel vrijgelaten. Men zal dus zelf moeten lezen of een dergelijk kruid toevallig in een kruidenmengsel zit.

Sommige Ayurveda medicijnen zijn in Nederland niet toegelaten omdat ze volgens onze norm te veel zware metalen bevatten. Ze zijn soms echter toch in Nederland te verkrijgen, omdat er naast de officiële ook andere importkanalen bestaan.

The New England Journal of Medicine zet alle gevaarlijke middelen vaak al op haar website voordat erover gepubliceerd is: www.nejm.org

Gentechnologie

Greenpeace geeft een lijst waarop gen-tech vrije producenten staan uit. Met name Nestlée (o.a. Chocolade, Smarties en alle Maggi-producten. Bovendien een van de chocolade-concerns die dr.Maas tegenwerkt) weigert tot nu toe (11-03-2001) iedere medewerking en reageerde niet op de aangetekende brieven van Greenpeace. www.greenpeace.nl
De Alternatieve Konsumentenbond AKB geeft gen-tech-productenlijsten uit waarop men zich kan abonneren en houdt deze lijsten actueel op haar website.
Zie ook genetisch gemanipuleerde voeding

Patiëntenrechten
In de wet zijn meer rechten voor patiënten vastgelegd, dan er in de praktijk zijn ingeburgerd. Als u daar meer over wilt weten, kijk dan op de bladzijde Rechten. U vindt hier ook, zij het nog summiere, informatie over medicijn-experimenten.