Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug Dit is de bladzijde met ervaringen :
 1. Ervaringen (E-1-25) vervolg-1 (E-26-50) en vervolg-2 (E-51-75 van mensen die zelf MS hebben: E-1 etc. onder de 'vlag' vindt u meer.
 2. Vragenlijst: vult U deze alstublieft in, dan helpt U ons om gegevens te verzamelen over alternatieve leef- en geneeswijzen.
 3. Reacties op deze site: R-1 etc.
 4. Beantwoorde vragenlijsten: hier staan de gegevens van lotgenoten.
 5. Voorbeelden van mensen die hun MS zelf onder controle kregen.
 6. Uit de omgeving: ervaringen van naastbetrokkenen.
 7. Antwoord gezocht: op vragen van lotgenoten.
 8. Vraag en antwoord: zie hier boven.
 9. Deskundigen over MS hier komen alternatieve therapeuten aan het woord.
 10. Personen: hier staan korte verhaaltjes over diverse personen.
 11. Reis-ervaringen
 12. Jongeren en MS
 13. Aantekeningen uit telefoongesprekken