Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage. Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug Zwangerschap.

De vraag of het verantwoord is om wanneer je MS hebt kinderen te krijgen, valt niet goed te beantwoorden.

Het voorzien van wat er in de toekomst allemaal kan gebeuren is onmogelijk. Het afwegen van de risico's die men loopt en het stellen van prioriteiten is dus lastig tot onmogelijk.

Er spelen zoveel factoren mee. Er zijn zoveel vragen die waarschijnlijk niet goed te beantwoorden zijn. Het enige wat een mens kan doen is heel goed kijken naar zichzelf en zijn eigen situatie, zijn eigen behoeftes nader onderzoeken en kijken welke prijs hij bereid is ervoor te betalen.

Vragen die men in zichzelf nader zou kunnen onderzoeken?
 1. Waarom verlangt een mens eigenlijk naar kinderen?
 2. Waarom wil ik ze eigenlijk zelf hebben?
 3. Welke behoefte in mij verwacht dan vervuld te worden door een eigen kind?
 4. Zijn er ook andere mogelijkheden om die onderliggende wens vorm te geven?
 5. Hoeveel hulp valt er in mijn directe omgeving te verwachten of te regelen of in te huren?
 6. Wat gebeurt er en hoe zal ik me voelen wanneer ik zelf op een dieptepunt zit en mijn kind krijgt bijv. midden-oorontsteking en huilt de hele nacht?
 7. Hoe zou ik me voelen als ik straks oud ben en er zijn geen kinderen en kleinkinderen?
 8. Hoe zou ik me straks als ik oud ben voelen, als mijn kinderen geen tijd hebben om vaak te komen?
 9. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste in mijn leven?
 10. Mijn verhaal.